Sri Pradip Kumar Biswal
President
Dr. Kusha Chandra Pradhan
Principal

Libary Book

Sl No Date Accession No Book Name Book Subject Authors Name Authors Name1 Publisher Status
1 13-Jul-2022 56840 An Introduction to linear algebra Mathematics V.Krishnamurthy V.P.Mainra AEWPPL Available
2 09-Sep-2021 389 Esana Prabandhaabaka Odia Ed K C Behera Agradutta Available
3 09-Sep-2021 388 Chenora Unmesha o Uttarana Odia Raicharan Das Agradutta Available
4 09-Sep-2021 387 Eliot anka Classikar Swaroopa Odia Rabi Swain Agradutta Available
5 09-Sep-2021 386 Eliot anka Classikar Swaroopa Odia Rabi Swain Agradutta Available
6 09-Sep-2021 385 Swapna Samparka o Swikarokti Odia Pramod Sar Agradutta Available
7 09-Sep-2021 384 Bamanara Pana Odia Sourindra Barik Agradutta Available
8 09-Sep-2021 383 Nana Alochana Odia Baribandhu Kar Available
9 09-Sep-2021 382 Sabujaru Sampratika Odia Nityananda Satpathy GM Available
10 09-Sep-2021 381 Selimanka Sresta Kabita Odia Brajanath Rath Available
11 09-Sep-2021 380 Bodankara Ddagiri Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
12 09-Sep-2021 379 Bibartanasila Manisara Sangram Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
13 09-Sep-2021 378 Adhunikatara Rupa Ranga Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
14 09-Sep-2021 377 Adhunikatara Rupa Ranga Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
15 09-Sep-2021 376 Nana Nibandha Odia Dasarathi Das Agradutta Available
16 09-Sep-2021 375 Bhutuhari Satapratayi Odia Sarandhar Rayguru Konark Available
17 09-Sep-2021 374 Sresta Kabita Odia Ramakanta Rath Utkalika Available
18 09-Sep-2021 373 Rasa Prasanga o Odia Sahitya Odia Duryadhan Das Utkalika Available
19 09-Sep-2021 372 Kabi o Kamini Odia Khetrabasi Nayak Utkalika Available
20 09-Sep-2021 371 Eretad Israel Odia Chittaranjam Das Agradutta Available
21 09-Sep-2021 370 Enu Tenu Kichhi Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
22 09-Sep-2021 369 Comparative Politics Political Science D Apter Surjeet Available
23 09-Sep-2021 368 International Relations Political Science V K Malhotra Anmol Available
24 09-Sep-2021 367 Public Administration P-II Political Science E Chandran Cosmos Available
25 09-Sep-2021 366 Public Administration P-II Political Science E Chandran Cosmos Available
26 09-Sep-2021 365 Public Administration P-II Political Science E Chandran Cosmos Available
27 09-Sep-2021 364 Public Administration P-I Political Science E Chandran Cosmos Available
28 09-Sep-2021 363 Public Administration P-I Political Science E Chandran Cosmos Available
29 09-Sep-2021 362 Public Administration P-I Political Science E Chandran Cosmos Available
30 09-Sep-2021 361 Public Administration and Management P -II Political Science O P Srivastava HP Available
31 09-Sep-2021 360 Public Administration and Management P -II Political Science O P Srivastava HP Available
32 09-Sep-2021 359 Public Administration and Management P -I Political Science O P Srivastava HP Available
33 09-Sep-2021 358 Public Administration and Management P -I Political Science O P Srivastava HP Available
34 09-Sep-2021 357 Public Administration Political Science Mohit Bhattacharya World Press Available
35 09-Sep-2021 356 Chacheri Lila Odia Ashutosh Pattnaik Agradutta Available
36 09-Sep-2021 355 Odia Sabda Diptibikash Odia Basudev Sahoo Agradutta Available
37 09-Sep-2021 354 Odia Sabda Diptibikash Odia Basudev Sahoo Agradutta Available
38 09-Sep-2021 353 Adhunika Kabya Bikasha Chitrakalpa Odia Dasarathi Das Agradutta Available
39 09-Sep-2021 352 Adhunika Kabya Bikasha Chitrakalpa Odia Dasarathi Das Agradutta Available
40 09-Sep-2021 351 Odia Sahitya ra Krama Bikash Odia Surendra Mohanty Agradutta Available
41 09-Sep-2021 350 Simabadhata o Mukti ra Swapna Odia Kapileswar Gahana Agradutta Available
42 09-Sep-2021 349 Anmesha ra Swara Odia Sairendra Barik Agradutta Available
43 09-Sep-2021 348 Kabisurya Kabya Katha Odia Dasarathi Das Agradutta Available
44 09-Sep-2021 347 Myth o Adhunika Kabita Odia Malabika Ray Available
45 09-Sep-2021 346 Astitwa Badara Marma Katha Odia Sarat Kumar Mohanty Agradutta Available
46 09-Sep-2021 345 Mo Samayara Odisha Odia Krushna Chandra Panigrahi Kitab Available
47 09-Sep-2021 344 Mo Samayara Odisha Odia Krushna Chandra Panigrahi Kitab Available
48 09-Sep-2021 343 Odisha Sahitya Itihas: Samajika o Sanskruti Odia Chittaranjam Das Available
49 09-Sep-2021 342 Odisha Sahitya Itihas: Samajika o Sanskruti Odia Chittaranjam Das Available
50 09-Sep-2021 341 Brahmanda Bhugala Odia B C Samal Available
51 09-Sep-2021 340 Sunya Sanhita Odia Ratnakar Chaini B&B Available
52 09-Sep-2021 339 Mahajatra Odia Ratnakar Chaini B&B Available
53 09-Sep-2021 338 Kishore Chandrananda Champu Odia B C Samal B&B Available
54 09-Sep-2021 337 Bharatiya Kabya Tatwa Odia Udaya Ku Mishra B&B Available
55 09-Sep-2021 336 Bharatiya Kabya Tatwa Odia Udaya Ku Mishra B&B Available
56 09-Sep-2021 335 Bharatiya Kabya Tatwa Odia Udaya Ku Mishra B&B Available
57 09-Sep-2021 334 Prema Bhakti Brahma Gita Odia Pradip Kumar Panda B&B Available
58 09-Sep-2021 333 Odia Rasa Parampara Odia Pradip Kumar Panda B&B Available
59 09-Sep-2021 332 Odia Gitikabita o Abhimanyu Odia Ramachandra Mohanty B&B Available
60 09-Sep-2021 331 Sananta Achatya nka Dakshina Barta Odia Paradip Kumar Panda B&B Available
61 09-Sep-2021 330 Odia Jatra o Loka Natya Odia B K Samal B&B Available
62 09-Sep-2021 329 International Relations Political Science V K Malhotra Anmol Available
63 09-Sep-2021 328 Public Administration Political Science T K Agrawall LNA Available
64 09-Sep-2021 327 Public Administration Political Science T K Agrawall LNA Available
65 09-Sep-2021 326 Public Administration Political Science Rumki Basu Steerly Available
66 09-Sep-2021 325 Public Administration Political Science Rumki Basu Steerly Available
67 09-Sep-2021 324 Theoretical Aspects of international Politics Political Science Mahendra Kumar Shivlal Available
68 09-Sep-2021 323 Theoretical Aspects of international Politics Political Science Mahendra Kumar Shivlal Available
69 09-Sep-2021 322 Political Theory Political Science M P Jain A Guild Available
70 09-Sep-2021 321 Politics Among Nations Political Science H J Morgenthan Kalyani Available
71 09-Sep-2021 320 A Grammar of Politics Political Science H J Laski S Chand Available
72 09-Sep-2021 319 Comparative Politics and Government Political Science P Sharan Meanakshi Available
73 09-Sep-2021 318 Modern Political Theory Political Science S P Verma Vikas Available
74 09-Sep-2021 317 International Politics Political Science J K Baral SAP Available
75 09-Sep-2021 316 Comparative politics Political Science J C Johri Sterling Available
76 09-Sep-2021 315 Comparative Government and Politics Political Science D Deol Sterling Available
77 09-Sep-2021 313 An outline of international Politics Political Science R T Jangam Allied Available
78 09-Sep-2021 312 Comparative politics Political Science Hans Raj Surjeet Available
79 09-Sep-2021 311 Theoretical Aspects of international Politics Political Science Mahendra Kumar Shivlal Available
80 09-Sep-2021 310 A history of Political Theory Political Science G H Sabine Oxford Available
81 09-Sep-2021 309 International Politics Political Science L N Srivastava Surjeet Available
82 09-Sep-2021 308 International Politics Political Science Prem Arora Cosmos Available
83 09-Sep-2021 307 International Politics Political Science N D Palmer CBS Available
84 09-Sep-2021 306 International Politics Political Science K J Holsti PHI Available
85 09-Sep-2021 305 Odiya Sahitya ra Samajik o Sanskruti Bikash Dhara Odia Krushna Chandra Pradhan Vidya Pub Available
86 09-Sep-2021 304 Prabad o Prabachan Sankalona Odia Sarbeswar Das Vidya Pub Available
87 09-Sep-2021 303 Odia Bhasa o Bhasya Kathan Odia Debi Prasanna Pattnaik Vidya Pub Available
88 09-Sep-2021 302 Odia Bhasa o Bhasya Kathan Odia Debi Prasanna Pattnaik Vidya Pub Available
89 09-Sep-2021 301 Kabitya Dikshya Odia Apurba Ranjan Ray Vidya Pub Available
90 09-Sep-2021 300 Samanat Chandasekhar Odia Jagannath Das PSS Available
91 09-Sep-2021 299 Kalajayi Mahatab Odia Siba Prasad Tripathy PSS Available
92 09-Sep-2021 298 Kalajayi Mahatab Odia Siba Prasad Tripathy PSS Available
93 09-Sep-2021 297 Sahitya Sadhab Mahatab Odia Ramakanta Behera PSS Available
94 09-Sep-2021 296 Sahitya Sadhab Mahatab Odia Ramakanta Behera PSS Available
95 09-Sep-2021 295 Sahitya o Sanskruti Odia Krushna Chandra Panigrahi PPS Available
96 09-Sep-2021 294 Sahitya o Sanskruti Odia Krushna Chandra Panigrahi PPS Available
97 09-Sep-2021 293 Sarala Sanchayana Odia Sarala Sansad Vidya Pub Available
98 09-Sep-2021 292 Sarala Sanchayana Odia Sarala Sansad Vidya Pub Available
99 09-Sep-2021 291 Sahityara Marga Unmochana Odia Harekrushna Mahtab Vidya Pub Available
100 09-Sep-2021 290 Sahityara Marga Unmochana Odia Harekrushna Mahtab Vidya Pub Available
101 09-Sep-2021 289 Sarala Sahityara Aitihasika Chitra Odia Krushna Chandra Panigrahi Vidya Pub Available
102 09-Sep-2021 288 Sarala Sahityara Aitihasika Chitra Odia Krushna Chandra Panigrahi Vidya Pub Available
103 09-Sep-2021 287 Dwarka Darshan Odia Bibhuti Pattnaik Vidya Pub Available
104 09-Sep-2021 286 Dwarka Darshan Odia Bibhuti Pattnaik Vidya Pub Available
105 09-Sep-2021 285 Satoti Dinara Sati Odia Keshari Charan Das Vidya Pub Available
106 09-Sep-2021 284 Biswa Sahityara Biswakarma Odia Bibhuti Pattnaik Vidya Pub Available
107 09-Sep-2021 283 Sabda Sabu Sarigale Odia Sourindra Barik Vidya Pub Available
108 09-Sep-2021 282 Sabda Sabu Sarigale Odia Sourindra Barik Vidya Pub Available
109 09-Sep-2021 281 Rutupurna Odia Indu Mishra Vidya Pub Available
110 09-Sep-2021 280 Rutupurna Odia Indu Mishra Vidya Pub Available
111 09-Sep-2021 279 Pandit Nilakantha Das Odia Basanti Das Vidya Pub Available
112 09-Sep-2021 278 Acharya Harihar Odia Apurba Ranjan Ray Vidya Pub Available
113 09-Sep-2021 277 Bhaktakabi Madhusudan Odia Raghunath Das Vidya Pub Available
114 09-Sep-2021 276 Bhima Bhuyan Odia G B Das Vidya Pub Available
115 09-Sep-2021 275 Gaban Odia T P K Dhan Vidya Pub Available
116 09-Sep-2021 274 Sahitya Kabah Odia Upendranath Mohanty Vidya Pub Available
117 09-Sep-2021 273 Noble Sahitya Odia Nabakishor Das Vidya Pub Available
118 09-Sep-2021 272 Baidraba Sahityare Satwika Bhumika Odia Gangadhar Bal Vidya Pub Available
119 09-Sep-2021 271 Adhunika Odiya Kabyadhara Odia Indu Mishra Vidya Pub Available
120 09-Sep-2021 270 Sahityara Parabar Odia Mohapatra Nilamani Sahu Vidya Pub Available
121 09-Sep-2021 269 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -3 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
122 09-Sep-2021 268 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -3 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
123 09-Sep-2021 267 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -3 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
124 09-Sep-2021 266 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -2 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
125 09-Sep-2021 265 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -1 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
126 09-Sep-2021 264 Odiya Sahityara Unmesha o Uttarayana -1 Odia Debendra Mohanty Vidya Pub Available
127 09-Sep-2021 263 Subarnalata Odia A Sailarani Mishra Vidya Pub Available
128 09-Sep-2021 262 Subarnalata Odia A Sailarani Mishra Vidya Pub Available
129 09-Sep-2021 261 Bhima Bhuyan Odia Gopala Ballabha Das Vidya Pub Available
130 09-Sep-2021 260 Atma Jibani Odia Pandit Nilakantha Das OSA Available
131 09-Sep-2021 259 Odiya Sahitya ra Madhya o Uttara Madhyapurba Odia Surendra Mohanty OSA Available
132 09-Sep-2021 258 Odiya Sahitya ra Madhya o Uttara Madhyapurba Odia Surendra Mohanty OSA Available
133 09-Sep-2021 257 Kabi Gopal Krushna Odia Harihar Kanungo OSA Available
134 09-Sep-2021 256 Jagannath Das Odia Bhagaban Panda OSA Available
135 09-Sep-2021 255 Laxminarayana Sahoo Odia Nrusingha Sahoo OSA Available
136 09-Sep-2021 254 Kabi Brajanath Badajena Odia Rabindra Kumar Praharaj OSA Available
137 09-Sep-2021 253 Kabi Gangadhar Meher Odia Gobind Chandra Udgana OSA Available
138 09-Sep-2021 252 Sahitya Sadhab Mayadhar Mansingh Odia Bauribandhu Kar OSA Available
139 09-Sep-2021 251 Kuntala Kumari Sabat Odia Apurba Ranjan Ray OSA Available
140 09-Sep-2021 250 Odia Bhajan Janana o Kalandicharan Odia Raghunath Pra Mishra CSS Available
141 09-Sep-2021 249 Prachina Madhyan Sahitya ra Naba Mulyayana Odia Niladri Bha Harichandan CSS Available
142 09-Sep-2021 248 Samalochana Manimala Odia Gopinath Mishra CSS Available
143 09-Sep-2021 247 Samalochan ra Gati o Prakruti Odia Manmath Kumar Pradhan Asha Available
144 09-Sep-2021 246 Samalochan ra Gati o Prakruti Odia Manmath Kumar Pradhan Asha Available
145 09-Sep-2021 245 Odia Sahitya Parikrama Odia B Ballabha Mohanty CSS Available
146 09-Sep-2021 244 Odia Sahitya Parikrama Odia B Ballabha Mohanty CSS Available
147 09-Sep-2021 243 Odia Sahitya re Nari Prativa Odia Dr Sabitri Rout CSS Available
148 09-Sep-2021 242 Godabarisha Mohapatra Parikrama Odia Brundaban Chandra Acharya CSS Available
149 09-Sep-2021 241 Godabarisha Mohapatra Parikrama Odia Brundaban Chandra Acharya CSS Available
150 09-Sep-2021 240 Sahitya o Samalochana Odia Pathani Pattnaik CSS Available
151 09-Sep-2021 239 Sahitya o Samalochana Odia Pathani Pattnaik CSS Available
152 09-Sep-2021 238 Odia Bhasa Surakhya Andolan Odia Gaganenda Natha Das CSS Available
153 09-Sep-2021 237 Kabika Bhasa Odia Khageswar Mohapatra A Mishra Available
154 09-Sep-2021 236 Kabika Bhasa Odia Khageswar Mohapatra A Mishra Available
155 09-Sep-2021 235 Adhunika Odia Chandra Odia Rambahal Tiwari CSS Available
156 09-Sep-2021 234 Adhunika Odia Chandra Odia Rambahal Tiwari CSS Available
157 09-Sep-2021 233 Adhunika Odia Chandra Odia Rambahal Tiwari CSS Available
158 09-Sep-2021 232 Surendra Samikhya Odia Bauribandhu Kar CSS Available
159 09-Sep-2021 231 Surendra Samikhya Odia Bauribandhu Kar CSS Available
160 09-Sep-2021 230 Surendra Samikhya Odia Bauribandhu Kar CSS Available
161 09-Sep-2021 229 Odia Prabandha Sahitya Odia Bauribandhu Kar CSS Available
162 09-Sep-2021 228 Odia Prabandha Sahitya Odia Bauribandhu Kar CSS Available
163 09-Sep-2021 227 Jane Sasaka ra Smruti Odia Shyam Sundar Mishra CSS Available
164 09-Sep-2021 226 Kabi Baikunthanatha Pattnaik Odia Durga Charan Kanar OSA Available
165 09-Sep-2021 225 Kranta Kabi Lakshmikanta Odia S Sekhar Ray OSA Available
166 09-Sep-2021 224 Pandit Mrutunjaya Rath Jibani Odia Gopal Chandra Mishra CSS Available
167 09-Sep-2021 223 Bidagda Kabi Aprimukha Odia Kanhucharan Mishra OSA Available
168 09-Sep-2021 222 Raya Ramananda Odia Sarala Debi OSA Available
169 09-Sep-2021 221 Padmacharan Pattnaik Odia Suvendu Munda OSA Available
170 09-Sep-2021 220 Jasabanta Das Odia Labanya Nayak OSA Available
171 09-Sep-2021 219 Sir Basudev Mudnesha Odia Ramachandra Brahma OSA Available
172 09-Sep-2021 218 Kabi Chandra Kalandicharan Pattnaik Odia Hemanta Kumar Das OSA Available
173 09-Sep-2021 217 Mo akhire Godabarisa Odia Jagannath Mohapatra CSS Available
174 09-Sep-2021 216 Adya Jyoti Harihar Odia Bikram Das CSS Available
175 09-Sep-2021 215 Bangala Sahitya ra Itihasa Odia A Srinibasa Mishra KSA Available
176 09-Sep-2021 214 Bangala Sahitya ra Itihasa Odia A Srinibasa Mishra KSA Available
177 09-Sep-2021 213 Odia Aitahasika Upanyasa Odia Purnananda Dani SPB Available
178 09-Sep-2021 212 Odia Sahitya re Shree Jagannath Chetana Odia Basudev Sahoo Konark Available
179 09-Sep-2021 211 Bhasa Bigyan o Bhasa Bagyani Odia Basudev Sahoo GM Available
180 09-Sep-2021 210 Bhasa Bigyan o Bhasa Bagyani Odia Basudev Sahoo GM Available
181 09-Sep-2021 209 Odia Lipi o Bhasa Odia Khageswar Mohapatra GM Available
182 09-Sep-2021 208 Odia Lipi o Bhasa Odia Khageswar Mohapatra GM Available
183 09-Sep-2021 207 Bhanjiya Kabya Bhabana Odia Benimadhab Padhi GM Available
184 09-Sep-2021 206 Odisha ra Dharma Odia Bhagaban Panda GM Available
185 09-Sep-2021 205 Kabi Jagannath Pani Odia Nilamani mishra SP Available
186 09-Sep-2021 204 Kabi Jagannath Pani Odia Nilamani mishra SP Available
187 09-Sep-2021 203 Myth o Ehara Kabyaka Prayog Odia Indu Mishra Grantha Available
188 09-Sep-2021 202 Kabita 1985 Odia Sachitananda Routray Diganta Available
189 09-Sep-2021 201 Kabita 1983 Odia Sachitananda Routray Diganta Available
190 09-Sep-2021 200 Kabita 1990 Odia Sachitananda Routray Diganta Available
191 09-Sep-2021 199 Adhunika Ababodha Odia Raicharan Das OGP Available
192 09-Sep-2021 198 Odiya Upnyasa re Rajanaitika Chetana Odia Bijay Kumar Mohapatra Konark Available
193 09-Sep-2021 197 Nandana Tatwa Odia San Nagendranath Mishra Konark Available
194 09-Sep-2021 196 Odia Aitihasika Upanyasa Odia Rekha Mohanty Konark Available
195 09-Sep-2021 195 Sarbanatmaka Sahitya Samikshya Odia San Nagendranath Mishra OGP Available
196 09-Sep-2021 194 Adhunika Odiya Sahitya o Sahitykar Odia Gopal Chandra Mishra Grantha Available
197 09-Sep-2021 193 Adhunika Odiya Sahitya o Sahitykar Odia Gopal Chandra Mishra Grantha Available
198 09-Sep-2021 192 Odisha ra Bikash re Patra Patrika ra Prabhaba Odia Gopal Chandra Mishra Grantha Available
199 09-Sep-2021 191 Odisha ra Bikash re Patra Patrika ra Prabhaba Odia Gopal Chandra Mishra Grantha Available
200 09-Sep-2021 190 Godabarisha Parikrama Odia Dr Nityananda Satpathy OPPS Available
201 09-Sep-2021 189 Adhunika Odia Katha Sahitya Odia Balakrushna Satpathy SPB Available
202 09-Sep-2021 188 Satyabadi Juga Odia Brundaban Chandra Acharya SPB Available
203 09-Sep-2021 187 Adhunika Odia Eka Drustipat Odia San Ganesh Nayak SPB Available
204 09-Sep-2021 186 Adhunika Odia Eka Drustipat Odia San Ganesh Nayak SPB Available
205 09-Sep-2021 185 Odia Kabita ra Digdarshan Odia San Prjakananda Nayak SPB Available
206 09-Sep-2021 184 Prema Chintamani Odia Abhimanyu Samantasinhar AS Available
207 09-Sep-2021 183 Odisha re Krushna Upasana Odia Kru Chandra Acharya AS Available
208 09-Sep-2021 182 Odisha re Krushna Upasana Odia Kru Chandra Acharya Grantha Available
209 09-Sep-2021 181 Adhunika Odia Sahitya Odia B K Mohaty Grantha Available
210 09-Sep-2021 180 Adhunika Odia Sahitya Odia B K Mohaty Grantha Available
211 09-Sep-2021 179 Mahakabi Sarala Das Odia Sarbeswar Das Grantha Available
212 09-Sep-2021 178 Mahakabi Sarala Das Odia Sarbeswar Das Grantha Available
213 09-Sep-2021 177 Bidesi Sanskruta Bidwan Odia Abhina Chandra Das Grantha Available
214 09-Sep-2021 176 Chalita Satadhira Odia Kabita Odia Nityananda Satpathy Grantha Available
215 09-Sep-2021 175 Chalita Satadhira Odia Kabita Odia Nityananda Satpathy Grantha Available
216 09-Sep-2021 174 Chalita Satadhira Odia Kabita Odia Nityananda Satpathy Grantha Available
217 09-Sep-2021 173 Chalita Satadhira Odia Kabita Odia Nityananda Satpathy Grantha Available
218 09-Sep-2021 172 Chalita Satadhira Odia Kabita Odia Nityananda Satpathy Grantha Available
219 09-Sep-2021 171 Odia Kabya Kaushal Odia Sudarshan Acharya BA Available
220 09-Sep-2021 170 Harabati Odia Jatadhari Mohapatra OGP Available
221 09-Sep-2021 169 Karanjia Dairy Odia Santanu Kumar Acharya Grantha Available
222 09-Sep-2021 168 Prabada o Prabachana Odia Sarbeswar Das Grantha Available
223 09-Sep-2021 167 Gopal Chandra Srusti Samikshya Odia Gangadhar Bal Grantha Available
224 09-Sep-2021 166 Nutan Mulyabodhara Nataka Odia Bijay Kumar Satpathy Friends Available
225 09-Sep-2021 165 Nutan Mulyabodhara Nataka Odia Bijay Kumar Satpathy Friends Available
226 09-Sep-2021 164 Nutan Mulyabodhara Nataka Odia Bijay Kumar Satpathy Friends Available
227 09-Sep-2021 163 Nutan Mulyabodhara Nataka Odia Bijay Kumar Satpathy Friends Available
228 09-Sep-2021 162 Kabya Silpi Gangadhar Odia Gobinda Chandra Udgata S S Udgata Available
229 09-Sep-2021 161 Samalochanar Diga Diganta Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
230 09-Sep-2021 160 Samikhyak Drustire Danapani Odia Girish Sahoo FBD Available
231 09-Sep-2021 159 Odia Sahityara itihas Odia Bai Cha Samal Friends Available
232 09-Sep-2021 158 Odiya Sahitya Samalochanara Itihas Odia Dr Asit Bal Friends Available
233 09-Sep-2021 157 Koti Brahmanda Sundari Odia Kru Behera Friends Available
234 09-Sep-2021 156 Baidehi Bilasa Odia Kru Behera Friends Available
235 09-Sep-2021 155 Adhunika Kabitara Digdarshan Odia Apurba Ranjan Ray Friends Available
236 09-Sep-2021 154 Pratna Odia Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
237 09-Sep-2021 153 Pratna Odia Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
238 09-Sep-2021 152 Konark o Pandit Nilakantha (Ramchandi) Odia Mrutunjaya Nayak Friends Available
239 09-Sep-2021 151 Konark o Pandit Nilakantha (Ramchandi) Odia Mrutunjaya Nayak Friends Available
240 09-Sep-2021 150 Konark o Pandit Nilakantha (Ramchandi) Odia Mrutunjaya Nayak Friends Available
241 09-Sep-2021 149 Konark o Pandit Nilakantha (Ramchandi) Odia Mrutunjaya Nayak Friends Available
242 09-Sep-2021 148 Konark o Pandit Nilakantha (Ramchandi) Odia Mrutunjaya Nayak Friends Available
243 09-Sep-2021 147 Pandit Nilakantha Odia Biranchi Narayan Das Friends Available
244 09-Sep-2021 146 Pandit Nilakantha Odia Biranchi Narayan Das Friends Available
245 09-Sep-2021 145 Odia Riti Kabyara Bhiti o Bhuti Odia Surendra Ku Nayak Friends Available
246 09-Sep-2021 144 Prachina Odia Gadya Sahitya Odia Ku R Panigrahi Friends Available
247 09-Sep-2021 143 Odidi Baishnav Dharma Odia Kanhucharan Mishra USA Available
248 09-Sep-2021 142 Alankar Prasanga Odia Go Chandra Udgana Friends Available
249 09-Sep-2021 141 Pali Dharmapada Odia Prahallad Pradhan Friends Available
250 09-Sep-2021 140 Mahajatra o Radhanath Odia Benudhar Rout Friends Available
251 09-Sep-2021 139 Mahajatra o Radhanath Odia Benudhar Rout Friends Available
252 09-Sep-2021 138 Mahajatra o Radhanath Odia Benudhar Rout Friends Available
253 09-Sep-2021 137 Mahajatra o Radhanath Odia Benudhar Rout Friends Available
254 09-Sep-2021 136 Pujarini Odia Mayadhar Mansingh NSSA Available
255 09-Sep-2021 135 Samira Taranga Odia Brajanath Badajena Friends Available
256 09-Sep-2021 134 Rudea Sudha Nidhi Odia Sankucha Sahoo Friends Available
257 09-Sep-2021 133 Charjyaa Gitika Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
258 09-Sep-2021 132 Charjyaa Gitika Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
259 09-Sep-2021 131 Charjyaa Gitika Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
260 09-Sep-2021 130 Charjyaa Gitika Odia Khageswar Mohapatra Friends Available
261 09-Sep-2021 129 Samalochana: Swara o Swakhara Odia Baisnava Charan Samal Friends Available
262 09-Sep-2021 128 Lokanatya Parampara o Kandhei Nata Odia Gouranga Charan Mishra Friends Available
263 09-Sep-2021 127 Natyakar Gopal Chottray Odia Prafulla Kumar Pani Friends Available
264 09-Sep-2021 126 Brajanath Badajena Odia B B Mohanty Friends Available
265 09-Sep-2021 125 Kabya O Kabi Odia Bholanath rout Friends Available
266 09-Sep-2021 124 Odisha ra Theatre Odia Goranga Charan Das Friends Available
267 09-Sep-2021 123 Prachin Kabi o Kabita Odia B B Mohanty Friends Available
268 09-Sep-2021 122 Juge Juge Odia Dadyara Padanka Odia Dr Kanhu Charan Mishra Friends Available
269 09-Sep-2021 121 Juge Juge Odia Dadyara Padanka Odia Dr Kanhu Charan Mishra Friends Available
270 09-Sep-2021 120 Sahitya Sambad Odia Baisnava Charan Samal Friends Available
271 09-Sep-2021 119 Sahitya Chinta Odia Chintamani Behera Friends Available
272 09-Sep-2021 118 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
273 09-Sep-2021 117 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
274 09-Sep-2021 116 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
275 09-Sep-2021 115 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
276 09-Sep-2021 114 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
277 09-Sep-2021 113 Pujarini o Manasinha Odia Dr Chinmaya Bala SSP Available
278 09-Sep-2021 112 Bajirout Eka Bihangam Srusti Odia Prasanta Mohanty SSP Available
279 09-Sep-2021 111 Bajirout Eka Bihangam Srusti Odia Prasanta Mohanty SSP Available
280 09-Sep-2021 110 Bajirout Eka Bihangam Srusti Odia Prasanta Mohanty SSP Available
281 09-Sep-2021 109 Bajirout Eka Bihangam Srusti Odia Prasanta Mohanty SSP Available
282 09-Sep-2021 108 Bajirout Eka Bihangam Srusti Odia Prasanta Mohanty SSP Available
283 09-Sep-2021 107 Mamu Odia Fakir Mohan Senapati Friends Available
284 09-Sep-2021 106 Mamu Odia Fakir Mohan Senapati Friends Available
285 09-Sep-2021 105 Mamu Odia Fakir Mohan Senapati Friends Available
286 09-Sep-2021 104 Mamu Odia Fakir Mohan Senapati Friends Available
287 09-Sep-2021 103 Mamu Odia Fakir Mohan Senapati Friends Available
288 09-Sep-2021 102 An outline history of World History Ed Chc Blout OUP Available
289 09-Sep-2021 101 International Relations History V K Malhotra Anmol Available
290 09-Sep-2021 100 International Relations History V K Malhotra Anmol Available
291 09-Sep-2021 99 International Relations History L N Srivastav SBD Available
292 09-Sep-2021 98 International Relations History L N Srivastav SBD Available
293 09-Sep-2021 97 Napolean History Emil Kudwig Jaico Available
294 09-Sep-2021 96 A history of Europe History P Naiti Sreedhar Available
295 09-Sep-2021 95 History of Modern India History K C Choudhuri New Capital Available
296 09-Sep-2021 94 Mastering Modern World History History N Lowe Macmillan Available
297 09-Sep-2021 93 A Simple history of the World History K L Khurana LN Available
298 09-Sep-2021 92 A history of the Far east History H M Vinake Kalyani Available
299 09-Sep-2021 91 Modern Europe History Dr P K mishra Siba Available
300 09-Sep-2021 90 Europe since the French Revolution History L Mukherjee MLV Available
301 09-Sep-2021 89 International Relations 1919 History A C Roy World Press Available
302 09-Sep-2021 88 International Relations History L S Srivastav SBD Available
303 09-Sep-2021 87 India Wins Freedom History M A K Azad Orient Available
304 09-Sep-2021 86 World History History A N Srivastav SBD Available
305 09-Sep-2021 85 World History History A N Srivastav SBD Available
306 09-Sep-2021 84 International Relations since 1945 History M G Gupta Chaitegi Available
307 09-Sep-2021 83 The World since 1919 History W C Laysan Surjeet Available
308 09-Sep-2021 82 The World since 1919 History W C Laysan Surjeet Available
309 09-Sep-2021 81 What is History History E H Carr Penguin Available
310 09-Sep-2021 80 A history of World Civilisation History J E Swasti Euross Available
311 09-Sep-2021 79 A history of World Civilisation History J E Swasti Euross Available
312 09-Sep-2021 78 The Struggle for Mastery in Europe History A J P Taylor OUP Available
313 09-Sep-2021 77 Europe in the 1th & 20th Century History E L Litson Allied Available
314 09-Sep-2021 76 History of Modern Europe since 1789 History V D Mahajan S Chand Available
315 09-Sep-2021 75 Studies in World History History Satish Kumar Cosmos Available
316 09-Sep-2021 74 Int Relations in Modern World History K B Keswari Himalay Available
317 09-Sep-2021 73 Int Relations in Modern World History K B Keswari Himalay Available
318 09-Sep-2021 72 History of Modern World History B K Gokhale Himalay Available
319 09-Sep-2021 71 History of Modern World History B K Gokhale Himalay Available
320 09-Sep-2021 70 A History of Modern Times History C D M Ketleby Oxford Available
321 09-Sep-2021 69 World History History B V Rao Stalin Available
322 09-Sep-2021 68 History of Worls Civilization History R K Majumdar SBD Available
323 09-Sep-2021 67 History of Worls Civilization History R K Majumdar SBD Available
324 09-Sep-2021 66 A Simple history of Modern Europe History S B D Publishers SBD Available
325 09-Sep-2021 65 History of Modern Europe since 1789 History V D Mahajan S Chand Available
326 09-Sep-2021 64 World History History Dr R Shyam FBD Available
327 09-Sep-2021 63 World History History Dr R Shyam FBD Available
328 09-Sep-2021 62 History: its theory & Method History B S Ali Macmillan Available
329 09-Sep-2021 61 World History History K S Sandesai Unique Available
330 09-Sep-2021 59 Subash Chandra Bose History Hugh Toys Jaico Available
331 09-Sep-2021 58 Europe Since Napolean History D Thompson Penguin Available
332 09-Sep-2021 57 International Relations beore the World Wars 1919-39 History E H Carr Macmillan Available
333 09-Sep-2021 56 Glimpses of World History History Jawaharlal Nehru OUP Available
334 09-Sep-2021 55 A TB of Modern European History History R Dayal CBS Available
335 09-Sep-2021 54 A TB of Modern European History History R Dayal CBS Available
336 09-Sep-2021 53 World History History J P Sharma L P Pub Available
337 09-Sep-2021 52 World History History J P Sharma L P Pub Available
338 09-Sep-2021 51 Story of Freedom Struggle in Orissa History S C De OSA Available
339 09-Sep-2021 50 Temple Legends of Orissa History R P Mohapatra OSA Available
340 09-Sep-2021 49 Temple of Orissa History K S Behera OSA Available
341 09-Sep-2021 48 Gandhi Tagore and Nehru Political Science J L Kachroo Cosmos Available
342 09-Sep-2021 47 Modern India Political Science S N Sen Wiley Available
343 09-Sep-2021 45 International Relations 1945 Political Science M G Gupta Chaitanya Available
344 09-Sep-2021 44 International Relations 1919 Political Science M G Gupta Chaitanya Available
345 09-Sep-2021 43 International Relations 1919 Political Science M G Gupta Chaitanya Available
346 09-Sep-2021 42 International Relations Political Science V D Mahajan S Chand Available
347 09-Sep-2021 41 International Relations Political Science V D Mahajan S Chand Available
348 09-Sep-2021 40 Public Finance and Fiscal Policy Political Science R K Choudhury Kalyani Available
349 09-Sep-2021 39 Kaynsian Economics Economics R D Gupta Kalyani Available
350 09-Sep-2021 38 Kaynsian Economics Economics R D Gupta Kalyani Available
351 09-Sep-2021 37 Public Finance Economics B P Tyagi S Chand Available
352 09-Sep-2021 36 Advanced Economic Theory Economics H L Ahuja S Chand Available
353 09-Sep-2021 35 Advanced Economic Theory Economics H L Ahuja S Chand Available
354 09-Sep-2021 34 Public Finance in Theory & Practice Economics R A Musqrave Mg Hill Available
355 09-Sep-2021 33 Public Finance in Theory & Practice Economics R A Musqrave Mg Hill Available
356 09-Sep-2021 32 History of Economic Thought Economics T N Hajela Konark Available
357 09-Sep-2021 31 Public Finance Economics S Gangulu Wend Py Available
358 09-Sep-2021 30 Economics of Public Finance Economics B Mishra Macmillan Available
359 09-Sep-2021 29 Economics of Public Finance Economics B Mishra Macmillan Available
360 09-Sep-2021 28 History of Economic Thought Economics L H Haney T Mg Hill Available
361 09-Sep-2021 27 Micro Economics Economics K C Roychoudhury T Mg Hill Available
362 09-Sep-2021 26 Micro Economics Economics K C Roychoudhury T Mg Hill Available
363 09-Sep-2021 25 Modern Microeconomics Economics A Koutsoylams ELBS Available
364 09-Sep-2021 24 Modern Microeconomics Economics A Koutsoylams ELBS Available
365 09-Sep-2021 23 Public Finance Economics H L Bhatia Himalay Available
366 09-Sep-2021 22 Macro Economic Theory Economics M L Jhingan Konark Available
367 09-Sep-2021 21 Macro Economic Theory Economics M L Jhingan Konark Available
368 09-Sep-2021 20 Macro Economic Theory Economics M L Jhingan Konark Available
369 09-Sep-2021 19 Macro Economic Theory Economics M L Jhingan Konark Available
370 09-Sep-2021 18 Government Finance Economics John F Doe AITBS Available
371 09-Sep-2021 17 Monetory Theory & public Policy Economics K K Kurihana Kalyani Available
372 09-Sep-2021 16 History of Economic Thought Economics R R Paul Kalyani Available
373 09-Sep-2021 15 History of Economic Thought Economics R R Paul Kalyani Available
374 09-Sep-2021 14 A History of Economic Thought Economics Eric Roll OUP Available
375 09-Sep-2021 13 A History of Economic Thought Economics D M Mcthare Himalay Available
376 09-Sep-2021 12 National Income Analysis Economics W Beckerman UBS Available
377 09-Sep-2021 11 Macro Economic Analysis Economics Edward Shapiro Halpofiq Available
378 09-Sep-2021 10 Public Finance in Theory & Practice Economics R A Musqrave Mg Hill Available
379 09-Sep-2021 9 Advanced Economic Theory Economics H L Ahuja S Chand Available
380 09-Sep-2021 8 Advanced Economic Theory Economics H L Ahuja S Chand Available
381 09-Sep-2021 7 Public Finance Economics S Ganguly Wend Py Available
382 09-Sep-2021 6 Public Finance Economics B P Tyagi J P Nalu Available
383 09-Sep-2021 5 Economics of Public Finance Economics B Mishra Macmillan Available
384 09-Sep-2021 4 Modern Public Finance Economics B P Herber AITBS Available
385 09-Sep-2021 3 History of Economic Thought Economics L H Hanoy Surjeet Available
386 09-Sep-2021 2 History of Economic Thought Economics T N Hajela Konark Available
387 09-Sep-2021 1 History of Economic Thought Economics T N Hajela Konark Available
388 09-Sep-2021 896 Modern Plant Taxonomy Botany N S Subhramanyam Vikas Available
389 09-Sep-2021 895 Taxonomy of Angiosperms Botany A K Sharma Rajeshwari Sharma Pragati Prakashan Available
390 09-Sep-2021 894 Plant Taxonomy Botany O P Sharma Mc Graw Hill Available
391 09-Sep-2021 893 Plant Taxonomy Botany O P Sharma Mc Graw Hill Available
392 09-Sep-2021 892 Wildlife Conservation Management Botany Reena Mathur Rastogi Available
393 09-Sep-2021 891 Environmental Studies Botany S V S Rana Rastogi Available
394 09-Sep-2021 890 Plant Systematics Botany V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
395 09-Sep-2021 889 Plant Systematics Botany V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
396 09-Sep-2021 888 Plant Taxonomy Botany V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
397 09-Sep-2021 887 Reproductive Biology of Angiosperms Botany V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
398 09-Sep-2021 886 Plant Ecology & Phytogeography Botany P D Sharma Rastogi Available
399 09-Sep-2021 885 Plant Systematics Botany Gurucharan Singh Oxford Available
400 09-Sep-2021 884 New Pattern Plant Physiology and Plant Metabolism Botany T S Dhaka Pragati Prakashan Available
401 09-Sep-2021 883 Molecular Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agrawal S Chand Available
402 09-Sep-2021 882 Fundamental of Plant Physiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
403 09-Sep-2021 881 Advanced Plant Taxonomy Botany A K Mandal New Central Available
404 09-Sep-2021 880 Plant Biodiversity Botany Banam ch Acharya Bijay Ku Mishra KP Available
405 09-Sep-2021 879 Textbook of Botany Diversity and Systematics of Seed Plants Botany Dr V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
406 09-Sep-2021 878 Medicinal Plants Old Sources for New Drugs Botany Dr Madhuri Singhal Pragati Prakashan Available
407 09-Sep-2021 877 Medicinal Plants Chemistry & Practises Botany M Daniel Oxford Available
408 09-Sep-2021 876 Medicinal Plants Botany Kuntala Das KP Available
409 09-Sep-2021 875 Outlines of Plant Physiology Botany Arun Ch Sahu KP Available
410 09-Sep-2021 874 Outlines of Plant Physiology Botany Arun Ch Sahu KP Available
411 09-Sep-2021 873 Microbiology & Phycology Botany Bijaya Ku Mishra N Dash KP Available
412 09-Sep-2021 872 Biomolecules & Cell biology Botany Arun Ch Sahu KP Available
413 09-Sep-2021 871 Gymnosperms Botany H N Srivastava Pradeep Pub Available
414 09-Sep-2021 870 Gymnosperms Botany H N Srivastava Pradeep Pub Available
415 09-Sep-2021 869 Textbook of Microbiology Botany Dr C P Baveja Arya Pub Available
416 09-Sep-2021 868 Environmental Biotechnology Botany Bimal C Bhattacharya Rintu Banerjee Oxford Available
417 09-Sep-2021 867 Modern Plant Physiology Botany R K Sinha Narasa Available
418 09-Sep-2021 866 Plant Bacteriology Botany Kalyan K Mandal KP Available
419 09-Sep-2021 865 Reproductive Biology of Angiosperms Botany Bijay Kumar Mishra Nirupama Dash KP Available
420 09-Sep-2021 864 Fundamentals of Ecology Botany Madhab Ch Dash Satya Prakash Dash Mc Graw Hill Available
421 09-Sep-2021 863 A textbook of Botany Botany V Singh Dr P C Pandey Rastogi Available
422 09-Sep-2021 862 A Textbook of Plant Physiology Biochemistry & Biotechnology Botany S K Verma Mohit Verma S Chand Available
423 09-Sep-2021 861 Textbook of Plant Systematics Botany Chitaranjan Mohanty KP Available
424 09-Sep-2021 860 Botany for Degree Students Fungii Botany B R Vasishta A K Singh S Chand Available
425 09-Sep-2021 859 Fungi & Allied Microorganisms Botany O P Sharma Mc Graw Hill Available
426 09-Sep-2021 858 Plant Ecology & Phytogeography Botany Arun Ch Sahu KP Available
427 09-Sep-2021 857 Botany for Degree Students Algae Botany B R Vasishta A K Singh S Chand Available
428 09-Sep-2021 856 T Textbook of Plant Physiology Biochemistry & Biotechnology Botany Dr S K Verma Mohit Verma S Chand Available
429 09-Sep-2021 855 Handbook of Plant Diseases Botany L R Saha KP Available
430 09-Sep-2021 854 Textbook of Soil Science Botany T D Biswas S K Mukherjee Mc Graw Hill Available
431 09-Sep-2021 853 Plant Physiology Botany Salisbury Ross CBS Available
432 09-Sep-2021 852 A T B of Botany Anatomy & Embryology of Angiosperms Botany Singh Pandey Rastogi Available
433 09-Sep-2021 851 Economic Botany Botany Singh Pandey Rastogi Available
434 09-Sep-2021 850 Cell Biology Botany S C Rastogi New Age Available
435 09-Sep-2021 849 Plant Anatomy Botany Dr B P Pandey S Chand Available
436 09-Sep-2021 848 Principles & Techniques of Bio-Chemistry & Molecular Biology Botany Keith Wilson Walker Cambridge Available
437 09-Sep-2021 847 Biomolecules and Cell Biology Botany Arun K Sahu KP Available
438 09-Sep-2021 846 Biomolecules and Cell Biology Botany Arun K Sahu KP Available
439 09-Sep-2021 845 Microbiology and Phycology Botany B K Mishra N Dash KP Available
440 09-Sep-2021 844 Cytogenetics, Evolution, Biostatistics and Plant Breeding Botany Dr R S Shukla Dr P S Chandel S Chand Available
441 09-Sep-2021 843 Cytogenetics Botany P K Gupta Rastogi Available
442 09-Sep-2021 842 Concepts in Chemistry Vol-I Chemistry S S Tripathy Auroima pub ctc Available
443 09-Sep-2021 841 Elementary Organic Spectroscopy Chemistry Y R Sharma S Chand Available
444 09-Sep-2021 840 Spectroscopy Chemistry Gurdeep R Chatwal Sham K Anand Himalaya Pub Available
445 09-Sep-2021 839 Physical Chemistry Chemistry R L Madan G D Tuli S Chand Available
446 09-Sep-2021 838 Reactions, Mechanism?s and Problems in Organic Chemistry Chemistry P Chattopadhyay Asian Book Available
447 09-Sep-2021 837 Chemistry Sem-II Chemistry R L Madan S Chand Available
448 09-Sep-2021 836 Selected Topics in Inorganic Chemistry Chemistry Dr Wahid U Malik Dr G D Tuli S Chand Available
449 09-Sep-2021 835 Reactions & Reagents Chemistry O P Agrawal Grei Pub Available
450 09-Sep-2021 834 Selected Topics in Inorganic Chemistry Chemistry Dr Wahid U Malik Dr G D Tuli S Chand Available
451 09-Sep-2021 833 Organic Chemistry Vol-III Chemistry S M Mukherji Singh New Age Available
452 09-Sep-2021 832 Organic Chemistry Vol-II Chemistry S M Mukherji Singh New Age Available
453 09-Sep-2021 831 Organic Chemistry Vol-I Chemistry S M Mukherji Singh New Age Available
454 09-Sep-2021 830 Problems in Organic Chemistry Chemistry K K Sharma D S Sharma Vikas Available
455 09-Sep-2021 829 Advanced Inorganic Chemistry Chemistry F Albert Cattan Wilkins John Willey Available
456 09-Sep-2021 828 Dictionary of Chemistry Chemistry Himanshu Arora AITBS Pub Available
457 09-Sep-2021 827 Textbook of polymer Science Chemistry Fred W Bilimeyer Willey Available
458 09-Sep-2021 826 Environmental Chemistry with Green Chemistry Chemistry Asim K Das Book & Allied Available
459 09-Sep-2021 825 Fundamentals Of Molecular Spectrascopy Chemistry Colin N.Bamwell Elaime M.Mc Cash Mc Graw Hill Available
460 09-Sep-2021 824 Stereo Chemistry Chemistry P.S Kalsi New Age Available
461 09-Sep-2021 823 Polymers Chemistry David Walton Phillip Lorimer Oxford Available
462 09-Sep-2021 822 Organic Polymer Chemistry Chemistry Jagdamba Singh R.C Dubey Pragati Prakashan Available
463 09-Sep-2021 821 Photo Chemistry Chemistry Gurdeep Singh Krishna Prakashan Available
464 09-Sep-2021 820 Essentials Of Bio Organic Chemistry Chemistry Neeraj Gupta Monal Singh Pragati Prakashan Available
465 09-Sep-2021 819 Fuel Chemistry Chemistry Debasis Mohanty KP Available
466 09-Sep-2021 818 Fundamentals Of Bio Chemistry Chemistry U.Satyanarayana, V.Chakrapani Books & Allied Available
467 09-Sep-2021 817 Introductory Quantum Chemistry Chemistry A.K Chandra Mc Graw Hill Available
468 09-Sep-2021 816 Organic Spectroscopy Chemistry William Kemp Palgrava Available
469 09-Sep-2021 815 Quantum Chemistry Chemistry K.V Raman, M.S Selvakumar Vijay Nicole Available
470 09-Sep-2021 814 Odia Loka Darshan O Lokadhara Odia Dr Arabind Patnaik Santosh Publication Available
471 09-Sep-2021 813 Odia Sabda Sahitya Parichaya Odia Dr Subrat Kumar Prusty A K Mishra Available
472 09-Sep-2021 812 Saraladevi Rachanabali Odia Dr Bholanath Rout Laxmi Prakash Mohapatra Available
473 09-Sep-2021 811 Mo Padosi Shitya Odia Kartik Chandra Sadangi Rupayan Prakashan Available
474 09-Sep-2021 810 Ratnakara Chaininka Natak Samagra Odia Ratnakara Chaini O Book Emporium Available
475 09-Sep-2021 809 Ratnakara Chaininka Natak Samagra Odia Ratnakara Chaini O Book Emporium Available
476 09-Sep-2021 808 Sabda Sindhhu( Comprehensive Odia Dictionary Odia Dr Natabar Satpathy A K Mishra Available
477 09-Sep-2021 807 Odia Bhasara Kamoutarikaran Odia Dr Sudhir Chandra Mohanty New Age Publication Available
478 09-Sep-2021 806 Madel Karjyala Patralapa Odia Hemant Kumar Kanungo A K Mishra Available
479 09-Sep-2021 805 Prayogatmaka Odia Byakarana Odia Dr Sudhir Chandra Mohanty A.K Mishra Available
480 09-Sep-2021 804 Bhaktakabi Balaram Das Granthabali Odia Dr Niranjan Sahoo Odisha Book Association Available
481 09-Sep-2021 803 Abhimanyu Granthabali Odia Dr BijayaLaxmi Das Chitroptala Available
482 09-Sep-2021 802 Giti kabi Fakir Mohanka Kabya Sansar Odia Dr Akshaya Kumar Mohapatra Bijayini Available
483 09-Sep-2021 801 Sankhiyaka Sabda Kosa Odia Dinabandhu Biswal Friends Available
484 09-Sep-2021 800 Odia Bhasa Suraksha o Swatantra Odisha Pradesh Gathan Odia Dr Mrutunjaya Satpathy A K Mishra Available
485 09-Sep-2021 799 Utkalamani Odia Gopinath Mohanty Friends Available
486 09-Sep-2021 798 Manoj Dasnka Katha o Kahani Odia Manoj Das Friends Available
487 09-Sep-2021 797 Odia Ekankika Mala Odia Ratnakar Chaini National Book Trust Available
488 09-Sep-2021 796 Kabitara Katha o Kirti Odia Adhyapak Mohammad Nijamudin Kitab Bhavan Available
489 09-Sep-2021 795 Sabitri Eka Adhyayan Odia Mohapatra Nilamani Sanoo Manorama Available
490 09-Sep-2021 794 Pandit Godabarisha Mishranka Upanyasa Samagra Odia Pandit Godabarisa Mishra Student Store Available
491 09-Sep-2021 793 Bhasa Binimaya o Joga Jogara Bhasa Madhaym Odia Dr Nrusingha Sadangi Chinmay Prakashan Available
492 09-Sep-2021 792 Bujha Manisa Abujha Chitra Odia Dr Laxmidhar Das Bijayini Available
493 09-Sep-2021 791 Odishara Asmita Sandhana o Upendra Bhanja Kabya Lochana Odia Prof Sudarshan Acharya Sudarshan Acharya Available
494 09-Sep-2021 790 Sahitya Srota Nutana Prastha Odia Dr Dillip Kumar Swain Sai Jamuna Publisher Available
495 09-Sep-2021 789 Bhasa Bhabana Odia Bijay Laxmi mohanty Bidya Available
496 09-Sep-2021 788 Shree Kanta Odia Sk. Karim Arohi Available
497 09-Sep-2021 787 Kabyaka Soundarya Odia Dr Giribala Mohanty Kahalipi Available
498 09-Sep-2021 786 Barna Bidhan Odia Prafulla Kumar Tripathy Akshara Available
499 09-Sep-2021 785 Sesha Stambha Odia Surendra Mohanty Ama Odisha Available
500 09-Sep-2021 784 Odia Natakara Samikhyatmaka Itihas Odia Niladri Bhusan Harichandan Alok Baral Bidyapuri Available
501 09-Sep-2021 783 Kaladayee Odia Salpa Odia Anadi Charan Gaana Bidyapuri Available
502 09-Sep-2021 782 Loka Sahitya Tatwa Rupa o Kala Rupa Odia Dr Krushna Chandra Pradhan Bidyapuri Available
503 09-Sep-2021 781 Pruthibi bahare Manisa Odia Gokulananda Mohapatra Bidyapuri Available
504 09-Sep-2021 780 Kishor Charan Upanyasa Samagra (2nd) Odia Kishor Charan Das Bidyapuri Available
505 09-Sep-2021 779 Shakespeare Rachanabali Odia Dr Hemanta Kumar Das Bidyapuri Available
506 09-Sep-2021 778 Jatia Kabi Birakishor Rachanabali Odia Dolagobinda Pradhan Bidyapuri Available
507 09-Sep-2021 777 Galpa Samagra P-I Odia Binapani Mohanty Bidyapuri Available
508 09-Sep-2021 776 Odia Jatira Itihas o Sanskruti (2nd) Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
509 09-Sep-2021 775 Bakula Katha Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
510 09-Sep-2021 774 Subarnalata Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
511 09-Sep-2021 773 Prathama Pratisruti Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
512 09-Sep-2021 772 Rangabhumi Odia Premchand Bidyapuri Available
513 09-Sep-2021 771 Bhasana Kala o Anyanya Prasanga Odia Dr Krushnachandra Satyanarayan Book Store Available
514 09-Sep-2021 770 Kokua Odia Bijay Kumar Satpathy Agradut Available
515 09-Sep-2021 769 Moulika Computer Siksha Odia Dr Debakanta Mishra Friends Available
516 09-Sep-2021 768 Kabya Sambhar (3rd) Odia Soubhagya Kumar Mishra Friends Available
517 09-Sep-2021 767 Kabita Samagra (6th) Odia Sitakant Mohapatra Friends Available
518 09-Sep-2021 766 Kabita Samagra (5th) Odia Sitakant Mohapatra Friends Available
519 09-Sep-2021 765 Kabita Samagra (4th) Odia Sitakant Mohapatra Friends Available
520 09-Sep-2021 764 Kabita Samagra (3rd) Odia Sitakant Mohapatra Friends Available
521 09-Sep-2021 763 Utkala Gaunli Gita Odia Chakradhar Mohapatra Bidya Prakashan Available
522 09-Sep-2021 762 Radhanath Granthabali Odia Dr Adikanda Sahoo Bidya Prakashan Available
523 09-Sep-2021 761 Gangadhar Granthabali Odia Dr Raghunath Meher Bidya Prakashan Available
524 09-Sep-2021 760 Nanda Kishor Granthabali Odia Nanda Kishor Bal Friends Available
525 09-Sep-2021 759 Galpa Samagra P-II Odia Hrusikesh Panda Friends Available
526 09-Sep-2021 758 Galpa Samagra P-I Odia Hrusikesh Panda Friends Available
527 09-Sep-2021 757 Kali Das Granthabali P-II Odia Ghaneswar Mohapatra Friends Available
528 09-Sep-2021 756 Kali Das Granthabali P-I Odia Ghaneswar Mohapatra Friends Available
529 09-Sep-2021 755 Kabisurya Granthabali Odia Krushna Charana Behera Friends Available
530 09-Sep-2021 754 Mo Futa Danga ra Kahani Odia Fatura Nanda Bidya Prakashan Available
531 09-Sep-2021 753 Kalandi Beheranka Samagra Nataka Odia Kalandi Behera Friends Available
532 09-Sep-2021 752 Rasa Kalhola Odia Bainsidhar Mohanty Bidya Prakashan Available
533 09-Sep-2021 751 Baishnab Sahitya Tatwa Odia Asutosh Pattnaik Bidya Prakashan Available
534 09-Sep-2021 750 Mukta Bichara Odia Birendra Krushna Dhal Friends Available
535 09-Sep-2021 749 Srimad Bhagabat Mahapurana Odia Raghunath Mohapatra Nirranjan Panda Gita Press Available
536 09-Sep-2021 748 Kalidasnka Atma Katha Odia Podar Ramabtar Arun Dibyadut Prakashan Available
537 09-Sep-2021 747 Maharani Putra Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
538 09-Sep-2021 746 Maha Moha Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
539 09-Sep-2021 745 Fakir Mohan Tarka Bitarka Odia Krushna Chandra Pradhan Bidyapuri Available
540 09-Sep-2021 744 Sambudha Jataka Odia Agni Mitra Dibyadut Prakashan Available
541 09-Sep-2021 743 Sachi Routaray Granthabali ? P-I Odia Aswini Kumar Mishra Odia Sahitya Academy Available
542 09-Sep-2021 742 Prak Bhanjia Kabya Koumudi Odia Prafulla Kumar Paikray Chitroptala Publication Available
543 09-Sep-2021 741 Mu Kahinki Lekhe P-II Odia Dr Bijayananda Singh Friends Available
544 09-Sep-2021 740 Odia Sahityara Prabruti o Paribhasa Odia Pathani Patnaik Satyanarayan Book Store Available
545 09-Sep-2021 739 Uttara Marga Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
546 09-Sep-2021 737 Kabya o Kalakar Odia Chintamani Behera Jagannath Rath Available
547 09-Sep-2021 736 Katha Kaladayee Odia Arabinda Ray Friends Available
548 09-Sep-2021 735 Mo Drustire Sampratika Odia Sahitya Odia Jantrana Parikhita Friends Available
549 09-Sep-2021 734 Sesha Iswar Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
550 09-Sep-2021 733 Pagadi Purusha Odia Das Benhur Ama Odisha Available
551 09-Sep-2021 732 Odia Bhasa Byakarana Sourabha Odia Pandit Chandrasekhar Pati Books Emporium Available
552 09-Sep-2021 731 Santha Bhakti Sahitya Odia Chittaranjan Das Odia Sahitya Academy Available
553 09-Sep-2021 730 Maha Moha Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
554 09-Sep-2021 729 Adi Bhumi Odia Pratibha Ray Adya Prakashan Available
555 09-Sep-2021 727 odia Bhasa Sahitya Gyana Sindu Odia Adhyapak Nilakantha Khanda Books & Books Available
556 09-Sep-2021 726 Sachi Routaray Granthabali ? P-II Odia Aswini Kumar Mishra Odia Sahitya Academy Available
557 09-Sep-2021 725 Odia Sambadikatara Itihas Odia Dr Mrunal Chatterjee Kaphani Communication Available
558 09-Sep-2021 724 Odia Kabya Kabita Prachinaru Sampratika Odia Dr Premananda Mohapatra Satyanarayan Book Store Available
559 09-Sep-2021 723 Niladri Bhusan Natya Bilasa Odia Dr Alok Baral Pradosh K Swain Agradut Available
560 09-Sep-2021 722 Odia Sahitya Rajanaitika Chetana Odia Dr Sulochana Das Santosh Publication Available
561 09-Sep-2021 721 Akhilayan Odia Akhila Mohan Pattnaik Ama Odisha Available
562 09-Sep-2021 720 Baidehi Bilasa Odia Dr Surandranath Panigrahi Satyanarayan Book Store Available
563 09-Sep-2021 719 Odia Samalochana Sahitya Odia Odia Sahitya Academy Odia Sahitya Academy Available
564 09-Sep-2021 718 Bidagdha Chintamani Odia Dinabandhu Biswal Satyanarayan Book Store Available
565 09-Sep-2021 717 Sahitya Srotaswini Odia Dr Debasis Patra Satyanarayan Book Store Available
566 09-Sep-2021 716 Osabrata O Sanskrutire Loka ? u 303 Odia Dr Indira Dash Prachi Sahitya Prakashan Available
567 09-Sep-2021 715 Kabitwa o Srujanasilata Odia Dr Sanghamitra Mishra Mita Books Available
568 09-Sep-2021 714 Ashra Khoji Buluthiba Ishwar Odia Narayan Sahoo Satyanarayan Book Store Available
569 09-Sep-2021 713 Odia Sahitya Shree jagannath Chetana Odia Prof Basudev Sahoo Friends Available
570 09-Sep-2021 712 Kabitara Setu Odia Dr Nityananda Satpathy Grantha Mandir Available
571 09-Sep-2021 711 Loka Kabi Haladhar Granthabali Odia Dr Dwarikanath Nayak Bidya Prakashan Available
572 09-Sep-2021 710 Manoja Kishor Sahitya Sankalana Odia Anup Kishor Das Debasis Sahoo Jagannath Rath Available
573 09-Sep-2021 709 Aneka Bankara Jiban Odia Dr Laxmidhar Das Bijayani Publication Available
574 09-Sep-2021 708 Ama Odia Kabitare Pragati o Chetana Odia Dr Bijay Laxmi Das Chitroptala Available
575 09-Sep-2021 707 Bankim Upanyasamala (P-I) Odia Janaki Ballabha Pattnaik Pourus Publication Available
576 09-Sep-2021 706 Bankim Upanyasamala (P-II) Odia Janaki Ballabha Pattnaik Pourus Publication Available
577 09-Sep-2021 705 Purnanga Upanyasa Odia Santanu kumar Acharya Grantha Mandir Available
578 09-Sep-2021 704 Odia Galpa Unmesha o Uttarana Odia Baishnav Charan Samal Friends Available
579 09-Sep-2021 703 Prasanga Puruna Bhaban Nua Odia Dasarathi Das Friends Available
580 09-Sep-2021 702 Odia Prakashana o Prasaranara Itihas Odia Sridhar Mohapatra Sharma Grantha Mandir Available
581 09-Sep-2021 701 Ascharya Charyachaya Odia Dr Karunakar Kar Odiiya Sahitya Academy Available
582 09-Sep-2021 700 Adhunika Odia Gadya Sahitya Odia Dr Srinibas Mishra Bidyapuri Available
583 09-Sep-2021 699 Adhunika Odia Bnyadharare Bastababadi Chetana Odia Dr indu Mishra Bidyapuri Available
584 09-Sep-2021 698 Odia Bhasa Bibhaba Odia Bijay Prasad Mohapatra Bidyapuri Available
585 09-Sep-2021 697 Mansingh Granthabali (P-VIII) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
586 09-Sep-2021 696 Mansingh Granthabali (P-VII) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
587 09-Sep-2021 695 Mansingh Granthabali (P-VI) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
588 09-Sep-2021 694 Mansingh Granthabali (P-V) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
589 09-Sep-2021 693 Mansingh Granthabali (P-IV) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
590 09-Sep-2021 692 Mansingh Granthabali (P-III) Odia Dr Mayadhar Mansingh Grantha Mandir Available
591 09-Sep-2021 691 Gadanayak Granthabali (P-IV) Odia Radhana Grantha Mandir Available
592 09-Sep-2021 690 Gadanayak Granthabali (P-III) Odia Radhamohan Gadanayak Grantha Mandir Available
593 09-Sep-2021 689 Gadanayak Granthabali (P-II) Odia Radhamohan Gadanayak Grantha Mandir Available
594 09-Sep-2021 688 Gadanayak Granthabali (P-I) Odia Radhamohan Gadanayak Grantha Mandir Available
595 09-Sep-2021 687 Gana Kabi Baishnavpani Granthabali (P-V) Odia Bijaya Nanda Singh Grantha Mandir Available
596 09-Sep-2021 686 Gana Kabi Baishnavpani Granthabali (P-IV) Odia Baishnav Pani Grantha Mandir Available
597 09-Sep-2021 685 Gana Kabi Baishnavpani Granthabali (P-III) Odia Baishnav Pani Grantha Mandir Available
598 09-Sep-2021 684 Gana Kabi Baishnavpani Granthabali (P-II) Odia Baishnav Pani Grantha Mandir Available
599 09-Sep-2021 683 Gana Kabi Baishnavpani Granthabali (P-I) Odia Baishnav Pani Grantha Mandir Available
600 09-Sep-2021 682 Godabarisa Rachanabali (P-I) Odia Gouri Kumar Brahma Dr Binod Bihari Panigrahi Grantha Mandir Available
601 09-Sep-2021 681 Jajati Odia Pandit Nilamani Mishra Grantha Mandir Available
602 09-Sep-2021 680 Pachasa Barsha ra Galpa Fasala (P-II) Odia Santanu Kumar Acharya Grantha Mandir Available
603 09-Sep-2021 679 Pachasa Barsha ra Galpa Fasala (P-I) Odia Santanu Kumar Acharya Grantha Mandir Available
604 09-Sep-2021 678 Santha Kabi Bhima Bhoi Granthabali Odia Dr Uddhab Charan Nayak Grantha Mandir Available
605 09-Sep-2021 677 Gopal Chhotray Granthabali (P-II) Odia Abhiram Mohapatra Debadas Chhotray Grantha Mandir Available
606 09-Sep-2021 676 Gopal Chhotray Granthabali (P-I) Odia Abhiram Mohapatra Debadas Chhotray Grantha Mandir Available
607 09-Sep-2021 675 Utkalamani Gopabandhu Granthabali Odia Debendra Kumar Das Grantha Mandir Available
608 09-Sep-2021 674 Fakir Mohan Granthabali (P-III) Odia Debendra Kumar Das Grantha Mandir Available
609 09-Sep-2021 673 Fakir Mohan Granthabali (P-II) Odia Debendra Kumar Das Grantha Mandir Available
610 09-Sep-2021 672 Fakir Mohan Granthabali (P-I) Odia Dr Krushna charan Behera Grantha Mandir Available
611 09-Sep-2021 671 Bankim Chandra Upanyasa Samagra (P-I) Odia Jugal Kishor Dutta Satyanarayan Book Store Available
612 09-Sep-2021 670 Dadieta Bhakti Katha Mala P-II Odia Dr Surendranath Panigrahi Satyanarayan Book Store Available
613 09-Sep-2021 669 Dadieta Bhakti Katha Mala P-I Odia Dr Surendra nath Panigrahi Satyanarayan Book Store Available
614 09-Sep-2021 668 Odia Sahityara itihasa Odia Dr Premananda Mohanty Satyanarayan Book Store Available
615 09-Sep-2021 667 Odia Kabya Kabita Prachinaru Sampratika Odia Dr Premananda Mohanty Satyanarayan Book Store Available
616 09-Sep-2021 666 Saraswat Odia Bhasa Kosha Odia Krupasindhu Biswal Satyanarayan Book Store Available
617 09-Sep-2021 665 Bhanjiya Kabya Kalpa Chitrakalpa Odia Dr Nalini Kumar Panigrahi Satyanarayan Book Store Available
618 09-Sep-2021 664 Gabeshana Anabad Sampadankata Odia Prof Narayan Sahoo Satyanarayan Book Store Available
619 09-Sep-2021 663 Loka Sanskruti ? Loka Sahitya Odia Prof Narayan Sahoo Manoja Manjari Sahoo Chinmaya Prakashan Available
620 09-Sep-2021 662 Swadhinata Parabarti o Odia Sahitya Odia Prof Narayan Sahoo Satyanarayan Book Store Available
621 09-Sep-2021 661 Joga Joga MulakMatrubhasa ? Odia Odia Biranchi Narayan Samal Satyanarayan Book Store Available
622 09-Sep-2021 660 Sesa Katha Odia Narayan Sahoo Satyanarayan Book Store Available
623 09-Sep-2021 659 Purana Charitabali Odia Dinabandhu Biswal Biswa Khat Foundation Available
624 09-Sep-2021 658 Krushnaprasad Granthabali Odia Bisweswara Basu Prachi Sahitya Available
625 09-Sep-2021 657 Brajamohana Rachanabali Odia Brajamohan Mishra Odisha Book Store Available
626 09-Sep-2021 656 Odiya Subasita Sankalana Odia Janaki Ballabha Mohanty Odisha Book Store Available
627 09-Sep-2021 655 Sarala Sahitya Samikshya Odia Prabhakar Swain Prasanna Kumar Swain Odisha Book Store Available
628 09-Sep-2021 654 Bhanja Sahitya ra Biva o Bivaba Odia Dr Sachidananda Mishra Odisha Book Store Available
629 09-Sep-2021 653 Kete Katha o Kichi Kabita Odia Barister Gobinda Dasnka Odisha Book Store Available
630 09-Sep-2021 652 Sarala Mahabharatare Dharmika Parampara Odia Dr Raghabananda Nayak Odisha Book Store Available
631 09-Sep-2021 651 Kunjabihari Granthabali (P-II) Odia Dr Kunjabihari Das Odisha Book Store Available
632 09-Sep-2021 650 Odishara Parba Parbani (Purbadha) Odia Dr Brajamohan Mohanty Odisha Book Store Available
633 09-Sep-2021 649 Odishara Anchalika Parba Parbani (Uttarabdha) Odia Dr Brajamohan Mohanty Odisha Book Store Available
634 09-Sep-2021 648 Mukta Bichara (P-II & 6) Odia Narendra Krushna Dhal Prachi Sahitya Available
635 09-Sep-2021 647 Mukta Bichara (P-III) Odia Narendra Krushna Dhal Prachi Sahitya Available
636 09-Sep-2021 646 Paschatya Sahitya o Samikshya Tatwa Odia Dr Krushna Chandra Pradhan Prachi Sahitya Available
637 09-Sep-2021 645 Kuntala Kumari Granthabali (Kabya Sahitya) Odia Hemanta Kumar Das Prachi Sahitya Available
638 09-Sep-2021 644 Kuntala Kumari Granthabali (Gadya Sahitya) Odia Sabitri Das B C Das Naba Diganta Available
639 09-Sep-2021 643 Nilamani Sahunka Ramya Rachanabali Odia Nilamani Sahu Prachi Sahitya Available
640 09-Sep-2021 642 Baba Daharanandanka Abhinaba Prabachan Odia Mahapatra Nilamani Sahu Shanti Available
641 09-Sep-2021 641 Prachina Madhyan Juga Sahitya Odia Niladri Bhusan Harichandan Prachi Sahitya Available
642 09-Sep-2021 640 Khola Bichara (P-III) Odia Narendra Krushna Dhal Prachi Sahitya Available
643 09-Sep-2021 639 Khola Bichara (P-II) Odia Narendra Krushna Dhal Prachi Sahitya Available
644 09-Sep-2021 638 Khola Bichara (P-I) Odia Narendra Krushna Dhal Prachi Sahitya Available
645 09-Sep-2021 637 Sishu Sahitya Parikrama Odia Prof Jagannath Mohanty Prachi Sahitya Available
646 09-Sep-2021 636 Saturiru Sahashranka Odia Prof Nityananda Satpathy Prachi Sahitya Available
647 09-Sep-2021 635 Loka Sahitya o Loka Sahitya Tatwa Odia Dr Benudhar Paddhi Prachi Sahitya Available
648 09-Sep-2021 634 Odia Sahityara Sankhipta Itikruta Odia Dr Nirodh Kumar Mantri Prachi Sahitya Available
649 09-Sep-2021 633 Jogaa Jogara Bhasa Odia Dr Sudhir Chandra Mohanty Prachi Sahitya Available
650 09-Sep-2021 632 Sahity Sadhak Kabi Upendra Bhanja Odia Prof Bauribandhu Kar Shakti Publishers Available
651 09-Sep-2021 631 Gangadhar Granthabali Odia Dr Sukamuni Meher Naba Diganta Available
652 09-Sep-2021 630 Adhunika Odia Sahitya ku Kama Thala mishranka Dana Odia Prof Bauribandhu Kar Grantha Sahitya Pratistha Available
653 09-Sep-2021 629 Swadhinata Parabarti Odia Galpa Odia Dr Surendra Chandra Das Grantha Sahitya Pratistha Available
654 09-Sep-2021 628 Textbook of Quantitative Chem Analysis Chemistry J Mandhan R C Denmey Pearson Available
655 09-Sep-2021 627 +3 handbook Practical Chemistry Chemistry P K Mishra CBS Odisha Available
656 09-Sep-2021 626 Organic Chemistry Chemistry I L Finas ELBS Available
657 09-Sep-2021 625 Modern Inorganic Chemistry Chemistry Dr R D Madan S Chand Available
658 09-Sep-2021 624 Spectroscopy Chemistry Gureep R Chatwal Sharma Himalayan Available
659 09-Sep-2021 623 Fund Molecular Spectroscopy Chemistry C N Banwell TMH GATA Available
660 09-Sep-2021 622 Green Chemistry Chemistry V K Ahluwalia Narosa Available
661 09-Sep-2021 621 Inorganic Chemistry Chemistry B Sivasankar Pearson Available
662 09-Sep-2021 620 Adv Inorganic Chemistry Chemistry F Albert Cattan Willey Available
663 09-Sep-2021 619 Inorganic Chemistry Chemistry Alan G Shacpe Pearson Available
664 09-Sep-2021 618 Inorganic Chemistry Chemistry James E Hubeey Pearson Available
665 09-Sep-2021 617 Instrumental Methods of Analysis Chemistry Willard Merrit Dean Settle CBS Available
666 09-Sep-2021 616 indorg Chemistry R Gopalan Universities Press Available
667 09-Sep-2021 615 Practical Organic Chemistry Chemistry F G Mann Pearson Available
668 09-Sep-2021 614 Modern cle ctro ? che electro chemistry Chemistry John Om Bakkis Amruly K N Reddy Springer Inter Available
669 09-Sep-2021 613 Strategies for grun Organic System Chemistry V K Ahluwalia Ane Book Pvt Available
670 09-Sep-2021 612 Stereo Chemistry Conformation & Mechanism Chemistry P S Kalsi Willey Available
671 09-Sep-2021 611 Organic & Bio Organic Mechanism Chemistry Michaeli Page Pearson Available
672 09-Sep-2021 610 Strategic Application of named Reactions in Organic Synthesis Chemistry Laszlo Kurti Elsevier Available
673 09-Sep-2021 609 InorganicChemistry ovp Chemistry Mark Weller Oxford Available
674 09-Sep-2021 608 Instrumental Methods of Analysis Chemistry B Sivasankar Oxford Available
675 09-Sep-2021 607 Organic Spectroscopy (Bo) Chemistry N M R Irmas UV Willey Available
676 09-Sep-2021 606 Heterocyclic Chemistry Chemistry M Sansubulu KP Available
677 09-Sep-2021 605 Organic Synthe Strategy & Control Chemistry Parul Willey Available
678 09-Sep-2021 604 Modern College Chemistry Chemistry A C Acharya Y R Sharma KP Available
679 09-Sep-2021 603 Modern College Chemistry ? P-II Chemistry A K Panigrahi KP Available
680 09-Sep-2021 602 Textbook of Chemistry, Physical Chemistry Chemistry Y R Sharma KP Available
681 09-Sep-2021 601 Bio Organic and Sup Org Che Chemistry P S Kalsi New Age Available
682 09-Sep-2021 600 Organic Synthesis concepts and Methods Chemistry J H Fabrhop Willey Available
683 09-Sep-2021 599 Intro of Chemistry principles Chemistry H Stephen Stiker Pearson Available
684 09-Sep-2021 598 Elements of Physical Chemistry Chemistry Peter Atkins Oxford Available
685 09-Sep-2021 597 Experiments Psychology Psychology G B Mohanty Kalyani Available
686 09-Sep-2021 596 K P Social Psychology Psychology G B Mohanty Kalyani Available
687 09-Sep-2021 595 Industrial Psychology Organisational Behaviour Psychology G B Mohanty Kalyani Available
688 09-Sep-2021 594 A textbook of Abnormal Psychology G B Mohanty Kalyani Available
689 09-Sep-2021 593 A textbook on Environmental Psychology Psychology B mohanty Krupajala Book Available
690 09-Sep-2021 592 A textbook on Environmental Psychology Psychology B mohanty Krupajala Book Available
691 09-Sep-2021 591 A textbook on Environmental Psychology Psychology B mohanty Krupajala Book Available
692 09-Sep-2021 590 Introduction to Psychology Psychology Richard A King John R Welsz TMT Available
693 09-Sep-2021 589 Abnormal Psychology Psychology James W Butcher Pearson Available
694 09-Sep-2021 588 Psychological Testing & Assessment Psychology Alken mernat Pearson Available
695 09-Sep-2021 587 Human Development Psychology C K Sigelman Cengage Learning Available
696 09-Sep-2021 586 Psychology Psychology Beron Pearson Available
697 09-Sep-2021 585 Introduction to Psychology Psychology Atkinson Hilgards Cengage Learning Available
698 09-Sep-2021 584 Research Methodology Concept & Case Psychology D Chawal Vikas Available
699 09-Sep-2021 583 Biological Psychology Psychology J W Kalat Cengage Learning Available
700 09-Sep-2021 582 Abnormal Psychology Psychology James N Brekhor Pearson Available
701 09-Sep-2021 581 Educational Research Psychology N R Saxena R Lall Books Available
702 09-Sep-2021 580 Text book of Social Psychology Psychology Dela Myers Cengage Learning Available
703 09-Sep-2021 579 Health Psychology Psychology Taylor TMH Available
704 09-Sep-2021 578 Educational Psychology Psychology Pathak Available
705 09-Sep-2021 577 Child Development Psychology John W Sentrock Available
706 09-Sep-2021 576 Advanced Statistics in Education & Psychology Psychology R A Sharma Available
707 09-Sep-2021 575 Measurement Evaluation & Statistics Psychology Lal & Joshi Available
708 09-Sep-2021 574 Statistics in Psychology & Education Psychology S K Mangal Available
709 09-Sep-2021 573 Advanced Educational Psychology Psychology S K Mangal Available
710 09-Sep-2021 572 Psychology Psychology John Schopler Available
711 09-Sep-2021 571 Introduction to Psychology Psychology Richard A King John R Welsz Available
712 09-Sep-2021 570 Educational Psychology Psychology Anita Woolfolk Available
713 09-Sep-2021 569 Psychological Testing Psychology R M Kaplan Available
714 09-Sep-2021 568 Cognitive Psychology Psychology R J Sternberg Available
715 09-Sep-2021 567 Community Psychology Psychology B K Loos Available
716 09-Sep-2021 566 Methodology of Educational Research Psychology Lokesh Koul Available
717 09-Sep-2021 565 Essentials of Educational Psychology Psychology J C Aggarwal Available
718 09-Sep-2021 564 Guidance & Counselling Psychology Dr R N Sharma Available
719 09-Sep-2021 563 Abnormal Psychology Psychology Thomas F OLT Manns Available
720 09-Sep-2021 562 Abnormal Psychology Psychology James N Brekhor Available
721 09-Sep-2021 561 Discovering Psychology : The science of Mind Psychology John T Cacioppo Available
722 09-Sep-2021 560 Statistics for Behavioural & Social Science Psychology B Mohanty + Mishra Available
723 09-Sep-2021 559 Experimental Psychology Psychology R S Wooworth Available
724 09-Sep-2021 558 Research in Education Psychology John W Best Available
725 09-Sep-2021 557 Psychological Testing Psychology R J Gregory Available
726 09-Sep-2021 556 Psychological Testing & Assessment Psychology Lewise R Alker Available
727 09-Sep-2021 555 Occupational Psychology Psychology Gail S Wacren Available
728 09-Sep-2021 554 Child Development Psychology Elizabeth B Hurlock Available
729 09-Sep-2021 553 Health Psychology Psychology Manik Ghosh Available
730 09-Sep-2021 552 Psychological Testing Psychology Robert J Gregory Available
731 09-Sep-2021 551 Coin Selling Psychology S T Gladding Available
732 09-Sep-2021 550 Human Development Psychology C K Sigelman Available
733 09-Sep-2021 549 Cognitive Psychology Mind & Brain Psychology Smith Kosslyn Available
734 09-Sep-2021 548 Cognitive Psychology Psychology Robert Solso Available
735 09-Sep-2021 547 Development across the Life Span Psychology Robert S Feldman Available
736 09-Sep-2021 546 Psychology Psychology R A Baron Available
737 09-Sep-2021 545 Research Methodology Psychology D Chawal Available
738 09-Sep-2021 544 Introduction to Psychology Psychology Atkinson Hilgards Cengage Learning Available
739 09-Sep-2021 543 Abnormal Psychology Psychology D H Barlow Cengage Learning Available
740 09-Sep-2021 542 Social Psychology Psychology R A Baron Pearson Available
741 09-Sep-2021 541 Manobigyan Prabesha Psychology G C Mishra & others KP Available
742 09-Sep-2021 539 Maoulika Bikashatmaka Prakriya Psychology Girishbala Mohanty KP Available
743 09-Sep-2021 538 +2 Prarambhika Manobigyan Psychology Girishbala Mohanty KP Available
744 09-Sep-2021 537 +2 Uchha Madhyamika Manobigyana Psychology Chintamani Kar A K Mishra Available
745 09-Sep-2021 536 +2 Manobigyanar Bhitibhumi Psychology Dr G C mishra KP Available
746 09-Sep-2021 535 Psychology for Future Education Psychology Norman C Dowsett Vantage Available
747 09-Sep-2021 534 Contemporary Theories and Systems in Psychology Psychology Benjamin B Wolman FBC Available
748 09-Sep-2021 533 Industrial Psychology Psychology M L Blum J C Naylor CBS Available
749 09-Sep-2021 532 General Psychology Psychology S K Mangal Sterling Available
750 09-Sep-2021 531 Ecology & Environment Psychology Priya Ranjan Trivedi IIE&E Available
751 09-Sep-2021 530 The Psychology of Emotion Psychology K T Strongman John Willey Available
752 09-Sep-2021 529 Elementary Educational Psychology & Methods of Reading Psychology B N Das Neelkamal Available
753 09-Sep-2021 528 Industrial Psychology Psychology P K Ghosh M B Ghorpade HPH Available
754 09-Sep-2021 527 A textbook of Research Methodology Psychology A K P C Swain KP Available
755 09-Sep-2021 526 Experiments and Tests in Psychology Psychology Girishbala Mohanty KP Available
756 09-Sep-2021 525 Basic Development Process Psychology Chintamani Kar KP Available
757 09-Sep-2021 524 Textbook of Psychology ? I Psychology Grishbala Mohanty KP Available
758 09-Sep-2021 523 App of Sta Psy & Education Psychology G C Mishra KP Available
759 09-Sep-2021 522 Introductory Psychology Psychology G Mohanty KP Available
760 09-Sep-2021 521 Org Str & Design Psychology A K Samantray HPH Available
761 09-Sep-2021 520 Organisational Behaviour Psychology S K Gupta R Joshi KP Available
762 09-Sep-2021 519 Ind. Psy & Org Behaviour Psychology G Mohanty KP Available
763 09-Sep-2021 517 Statistics in Psychology & Education Psychology H E Garrett VFS Available
764 09-Sep-2021 516 Organisation Theory Psychology S P Robin Pearson Available
765 09-Sep-2021 515 Essentials of Organisation Behaviour Psychology S P Robin & other Pearson Available
766 09-Sep-2021 514 Organisational Behaviour Psychology P Biswal R Rath BK Available
767 09-Sep-2021 513 Introduction to Psychology Psychology Clifford T Margon & others Tata Mcgraw Available
768 09-Sep-2021 512 Organisational Behaviour Psychology Dr S S Khanka S Chand Available
769 09-Sep-2021 511 Organisational Behaviour Psychology Panda Moharana HPH Available
770 09-Sep-2021 510 Business Statistics for Management Psychology Anand Sharma & others HPH Available
771 09-Sep-2021 509 ORGB Psychology Nelson Quick Cengage Learning Available
772 09-Sep-2021 508 Psychology Psychology Robert Baron Pearson Available
773 09-Sep-2021 507 Business Environment Commerce Prabhakaran Paleri Cengage Learning Available
774 09-Sep-2021 506 Banking (Theory & Practise) Commerce K C Shekhar Lakshmy Shekhar Cengage Learning Available
775 09-Sep-2021 505 Management Accounting Commerce H V Shankarnarayana H R Ramanath Cengage Learning Available
776 09-Sep-2021 504 Cost Accounting Principles Commerce Raiborn and kinney Cengage Learning Available
777 09-Sep-2021 503 Cornerstones of Cost management Commerce Hansen Mowen Cengage Learning Available
778 09-Sep-2021 502 Elementary Statistics in Social Research Social Science Jack Levin James Alan Fox Allyn & Bacon Available
779 09-Sep-2021 501 Environmental Literacy in Science & Society Social Science Roland W Scholz Cambridge Available
780 09-Sep-2021 500 Socilogy of Displacement Social Science Sakarana Somayaji Susmita Dasgupta Reward Pub Available
781 09-Sep-2021 499 Cam Compensation Prevent Impoverishment Reforming Settlement through Investments Benefit Sharing Social Science Michael M Cerna H M Mathur Oxford Available
782 09-Sep-2021 498 Tribal Studies Social Science COATS Coats Available
783 09-Sep-2021 497 Displacement and Rehabilitation Social Science Nihar Ranjan Mishra Kamal K Mishra Gyan Publisher Available
784 09-Sep-2021 496 Our Environment : Challenges and Solution Social Science Prof R C Srivastav Diamond Books Available
785 09-Sep-2021 495 Glory of Indian Tribes Social Science Dr Nihar Ranjan Pattnaik Indian Publisher Available
786 09-Sep-2021 494 Sunakara Diary Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
787 09-Sep-2021 493 Sunakara Diary Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
788 09-Sep-2021 492 Jasodehe Ayusman (P-4) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
789 09-Sep-2021 491 Jasodehe Ayusman (P-4) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
790 09-Sep-2021 490 Jasodehe Ayusman (P-3) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
791 09-Sep-2021 489 Jasodehe Ayusman (P-3) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
792 09-Sep-2021 488 Jasodehe Ayusman (P-2) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
793 09-Sep-2021 487 Jasodehe Ayusman (P-2) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
794 09-Sep-2021 486 Jasodehe Ayusman (P-I) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
795 09-Sep-2021 485 Jasodehe Ayusman (P-I) Odia Prafulla Kumar Pattnaik Bidyapuri Available
796 09-Sep-2021 484 Madhya Prachyara Kahani Odia Siubodh kumar Chaterjee Bidyapuri Available
797 09-Sep-2021 483 Madhya Prachyara Kahani Odia Siubodh kumar Chaterjee Bidyapuri Available
798 09-Sep-2021 482 Maa Jhiamka Akanksha Odia Rasmi Rout Bidyapuri Available
799 09-Sep-2021 481 Maa Jhiamka Akanksha Odia Rasmi Rout Bidyapuri Available
800 09-Sep-2021 480 Kehi Jane Bisakha Odia Mamata Dash Bidyapuri Available
801 09-Sep-2021 479 Kehi Jane Bisakha Odia Mamata Dash Bidyapuri Available
802 09-Sep-2021 478 Mugdha Deba Kanya Odia Rabi Sahoo Bidyapuri Available
803 09-Sep-2021 477 Mugdha Deba Kanya Odia Rabi Sahoo Bidyapuri Available
804 09-Sep-2021 476 Nirvana Abhisara Odia Indira Das Bidyapuri Available
805 09-Sep-2021 475 Nirvana Abhisara Odia Indira Das Bidyapuri Available
806 09-Sep-2021 474 Sherlock Homesnka Samasta Abhiyan Odia Sir Arthur Conan Doyle Bidyapuri Available
807 09-Sep-2021 473 Sherlock Homesnka Samasta Abhiyan Odia Sir Arthur Conan Doyle Bidyapuri Available
808 09-Sep-2021 472 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-I) Bidyapuri Available
809 09-Sep-2021 471 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-I) Bidyapuri Available
810 09-Sep-2021 470 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-III) Bidyapuri Available
811 09-Sep-2021 469 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-III) Bidyapuri Available
812 09-Sep-2021 468 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-II) Bidyapuri Available
813 09-Sep-2021 467 Praharaj Granthabali Odia Gopal Chandra Praharaj (P-II) Bidyapuri Available
814 09-Sep-2021 466 Praharaj Granthabali Loka Sahitya (P-II) Odia Loka Sahitya (P-II) Bidyapuri Available
815 09-Sep-2021 465 Praharaj Granthabali Loka Sahitya (P-II) Odia Loka Sahitya (P-II) Bidyapuri Available
816 09-Sep-2021 464 Bandhan nuhen Bandhutwa Chahen Odia Indira Das Bidyapuri Available
817 09-Sep-2021 463 Bandhan nuhen Bandhutwa Chahen Odia Indira Das Bidyapuri Available
818 09-Sep-2021 462 Gaban Odia Golakh Bihari Dhal Bidyapuri Available
819 09-Sep-2021 461 Gaban Odia Golakh Bihari Dhal Bidyapuri Available
820 09-Sep-2021 460 Maati Odia Karunasindhu Bhanjadeo Bidyapuri Available
821 09-Sep-2021 459 Maati Odia Karunasindhu Bhanjadeo Bidyapuri Available
822 09-Sep-2021 458 Hound of the Baskervilles Odia Sir Arthur Conan Doyle Bidyapuri Available
823 09-Sep-2021 457 Hound of the Baskervilles Odia Sir Arthur Conan Doyle Bidyapuri Available
824 09-Sep-2021 456 Bhima Bhuyan Odia Gopal Ballabh Das Bidyapuri Available
825 09-Sep-2021 455 Bhima Bhuyan Odia Gopal Ballabh Das Bidyapuri Available
826 09-Sep-2021 454 Mopasanka Galpa Sataka Odia Prasanna Kumar Mishra Bidyapuri Available
827 09-Sep-2021 453 Mopasanka Galpa Sataka Odia Prasanna Kumar Mishra Bidyapuri Available
828 09-Sep-2021 452 Chera pare Chera Odia Bina Mohapatra Bidyapuri Available
829 09-Sep-2021 451 Chera pare Chera Odia Bina Mohapatra Bidyapuri Available
830 09-Sep-2021 450 Prathama Pratisruti Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
831 09-Sep-2021 449 Prathama Pratisruti Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
832 09-Sep-2021 448 Bakula Katha Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
833 09-Sep-2021 447 Bakula Katha Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
834 09-Sep-2021 446 Subarnalata Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
835 09-Sep-2021 445 Subarnalata Odia Ashapurna Debi Bidyapuri Available
836 09-Sep-2021 444 Odia Natakare itihasara Pratidhwani Odia Niladri Bhusan Harichandan Bidyapuri Available
837 09-Sep-2021 443 Odia Natakare itihasara Pratidhwani Odia Niladri Bhusan Harichandan Bidyapuri Available
838 09-Sep-2021 442 Pratibandi Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
839 09-Sep-2021 441 Madhya Prachyara Kahani Odia Subodh Kumar Banarjee Bidyapuri Available
840 09-Sep-2021 440 Pratibandi Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
841 09-Sep-2021 439 Pratibandi Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
842 09-Sep-2021 438 Barsha Odia Lingaraj Mishra Bidyapuri Available
843 09-Sep-2021 437 Barsha Odia Lingaraj Mishra Bidyapuri Available
844 09-Sep-2021 436 Katha Se Kalara Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
845 09-Sep-2021 435 Katha Se Kalara Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
846 09-Sep-2021 434 Dui Dhara Odia Indulata Das Bidyapuri Available
847 09-Sep-2021 433 Dui Dhara Odia Indulata Das Bidyapuri Available
848 09-Sep-2021 432 Abhinayara Paridhi Odia Ramachandra Behera Bidyapuri Available
849 09-Sep-2021 431 Abhinayara Paridhi Odia Ramachandra Behera Bidyapuri Available
850 09-Sep-2021 430 Adha Kantha Ghara Odia Maheswar Das Bidyapuri Available
851 09-Sep-2021 429 Adha Kantha Ghara Odia Maheswar Das Bidyapuri Available
852 09-Sep-2021 428 Katha Ekaa Kara Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
853 09-Sep-2021 427 Katha Ekaa Kara Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
854 09-Sep-2021 426 Mana Gahirara Chasa Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
855 09-Sep-2021 425 Mana Gahirara Chasa Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
856 09-Sep-2021 424 Laya Bilaya Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
857 09-Sep-2021 423 Laya Bilaya Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
858 09-Sep-2021 422 Pathera Gaan Baali Odia Bibhuti Bhusan Bandhopadhayay Bidyapuri Available
859 09-Sep-2021 421 Pathera Gaan Baali Odia Bibhuti Bhusan Bandhopadhayay Bidyapuri Available
860 09-Sep-2021 420 Laila Majnu Odia Subodh Kumar Chatarjee Bidyapuri Available
861 09-Sep-2021 419 Laila Majnu Odia Subodh Kumar Chatarjee Bidyapuri Available
862 09-Sep-2021 418 Anu Hajijiba pare Odia Santanu Kumar Acharya Bidyapuri Available
863 09-Sep-2021 417 Anu Hajijiba pare Odia Santanu Kumar Acharya Bidyapuri Available
864 09-Sep-2021 416 Paraja Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
865 09-Sep-2021 415 Paraja Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
866 09-Sep-2021 414 Daanapaani Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
867 09-Sep-2021 413 Daanapaani Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
868 09-Sep-2021 412 Harijana Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
869 09-Sep-2021 411 Harijana Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
870 09-Sep-2021 410 Bundaye Paani Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
871 09-Sep-2021 409 Bundaye Paani Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
872 09-Sep-2021 408 Galpa Samagra Odia Pranabandhu Kar Bidyapuri Available
873 09-Sep-2021 407 Galpa Samagra Odia Pranabandhu Kar Bidyapuri Available
874 09-Sep-2021 406 Ranga Bhumi Odia Premchand Bidyapuri Available
875 09-Sep-2021 405 Ranga Bhumi Odia Premchand Bidyapuri Available
876 09-Sep-2021 404 Pratigyan Odia Golakha Bihari Dhal Bidyapuri Available
877 09-Sep-2021 403 Pratigyan Odia Golakha Bihari Dhal Bidyapuri Available
878 09-Sep-2021 402 Premashrama Odia Golakha Bihari Dhal Bidyapuri Available
879 09-Sep-2021 401 Premashrama Odia Golakha Bihari Dhal Bidyapuri Available
880 09-Sep-2021 400 Baradam Odia Premchand Bidyapuri Available
881 09-Sep-2021 399 Baradam Odia Premchand Bidyapuri Available
882 09-Sep-2021 398 Akasha Setu Odia Tarunakanti ishra Bidyapuri Available
883 09-Sep-2021 397 Akasha Setu Odia Tarunakanti ishra Bidyapuri Available
884 09-Sep-2021 396 Biswa Bikhyat Baigyanika Odia Kulamani Samal Bidyapuri Available
885 09-Sep-2021 395 Biswa Bikhyat Baigyanika Odia Kulamani Samal Bidyapuri Available
886 09-Sep-2021 394 Shrabani Apa Odia Banka Bihari Das Bidyapuri Available
887 09-Sep-2021 393 Shrabani Apa Odia Banka Bihari Das Bidyapuri Available
888 09-Sep-2021 392 Swapna Samadhi Odia Nrusingha Tripathi Bidyapuri Available
889 09-Sep-2021 391 Swapna Samadhi Odia Nrusingha Tripathi Bidyapuri Available
890 09-Sep-2021 390 Chanrama ra Swapna Odia Smruti Pattnaik Bidyapuri Available
891 09-Sep-2021 389 Chanrama ra Swapna Odia Smruti Pattnaik Bidyapuri Available
892 09-Sep-2021 388 Nistabda Rati o Smruti ra Sinduka Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
893 09-Sep-2021 387 Nistabda Rati o Smruti ra Sinduka Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
894 09-Sep-2021 386 Soumya Sukhi Paribar Odia Acharya Mahapragyan Bidyapuri Available
895 09-Sep-2021 385 Soumya Sukhi Paribar Odia Acharya Mahapragyan Bidyapuri Available
896 09-Sep-2021 384 Odia Sahitya Parampara o Purodrusthi Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
897 09-Sep-2021 383 Odia Sahitya Parampara o Purodrusthi Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
898 09-Sep-2021 382 Upendra Bhanja Srusti Sambhar Odia Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
899 09-Sep-2021 381 Upendra Bhanja Srusti Sambhar Odia Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
900 09-Sep-2021 380 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-III) Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
901 09-Sep-2021 379 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-III) Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
902 09-Sep-2021 378 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-II) Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
903 09-Sep-2021 377 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-II) Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
904 09-Sep-2021 376 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-I) Odia Debendra Mohanty Bidyapuri Available
905 09-Sep-2021 375 Odia Sahityara Unmesha o Uttarana (P-I) Odia Debendra Mohanty Bidyapuri Available
906 09-Sep-2021 374 Asami Lajir Odia Bimala Mitra Bidyapuri Available
907 09-Sep-2021 373 Manabiya Bandhana Odia Samarset Mom Bidyapuri Available
908 09-Sep-2021 372 Antajatra Odia Bipin Bihari Mishra Bidyapuri Available
909 09-Sep-2021 371 Suryasnata Odia Pradosh Mishra Bidyapuri Available
910 09-Sep-2021 370 Suryasnata Odia Pradosh Mishra Bidyapuri Available
911 09-Sep-2021 369 Jogi Odia Nityananda Panda Bidyapuri Available
912 09-Sep-2021 368 Jogi Odia Nityananda Panda Bidyapuri Available
913 09-Sep-2021 367 Jiban Sepakhe Jiban Odia Jayanti Rath Bidyapuri Available
914 09-Sep-2021 366 Jiban Sepakhe Jiban Odia Jayanti Rath Bidyapuri Available
915 09-Sep-2021 365 Anakarenina Odia Leo Tolstoy Bidyapuri Available
916 09-Sep-2021 364 Galpa Sambhar Odia Rabindra Kumar Praharaj Bidyapuri Available
917 09-Sep-2021 363 Galpa Sambhar Odia Rabindra Kumar Praharaj Bidyapuri Available
918 09-Sep-2021 362 Kalankita Jyotshna Odia Shakuntala Baliarsingh Bidyapuri Available
919 09-Sep-2021 361 Kalankita Jyotshna Odia Shakuntala Baliarsingh Bidyapuri Available
920 09-Sep-2021 360 Odisha ra Adibasi Odia Rabindra Mohan Senapati Bidyapuri Available
921 09-Sep-2021 359 Odisha ra Adibasi Odia Rabindra Mohan Senapati Bidyapuri Available
922 09-Sep-2021 358 Panakhia Kharcha Odia Anadi Sahoo Bidyapuri Available
923 09-Sep-2021 357 Panakhia Kharcha Odia Anadi Sahoo Bidyapuri Available
924 09-Sep-2021 356 Bhina Chandra ra Pruthibi Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
925 09-Sep-2021 355 Bhina Chandra ra Pruthibi Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
926 09-Sep-2021 354 Patadei Odia Binapani Mohanty Bidyapuri Available
927 09-Sep-2021 353 Patadei Odia Binapani Mohanty Bidyapuri Available
928 09-Sep-2021 352 Rahasya Odia Dr Baigyani Das Bidyapuri Available
929 09-Sep-2021 351 Rahasya Odia Dr Baigyani Das Bidyapuri Available
930 09-Sep-2021 350 Arundhati ra Sandhya Odia Mamata Das Bidyapuri Available
931 09-Sep-2021 349 Arundhati ra Sandhya Odia Mamata Das Bidyapuri Available
932 09-Sep-2021 348 Galpa Swalpa Odia Fakir Mohan Senapati Bidyapuri Available
933 09-Sep-2021 347 Galpa Swalpa Odia Fakir Mohan Senapati Bidyapuri Available
934 09-Sep-2021 346 Nari Kabi o Anya Mane Odia Paramita Satpathy Bidyapuri Available
935 09-Sep-2021 345 Nari Kabi o Anya Mane Odia Paramita Satpathy Bidyapuri Available
936 09-Sep-2021 344 Jibanara Prathapante Digantara Drushya Odia Sanmi Nath Das Bidyapuri Available
937 09-Sep-2021 343 Odisha re Swadhinata Sangram Odia Jagannath Pattnaik Bidyapuri Available
938 09-Sep-2021 342 Odisha re Swadhinata Sangram Odia Jagannath Pattnaik Bidyapuri Available
939 09-Sep-2021 341 Gadya Sahitya Odia Pradipta Kumar Barik Bidyapuri Available
940 09-Sep-2021 340 Gadya Sahitya Odia Pradipta Kumar Barik Bidyapuri Available
941 09-Sep-2021 339 Amruta Swakhara Odia Prasanna Kumar Swain Bidyapuri Available
942 09-Sep-2021 338 Amruta Swakhara Odia Prasanna Kumar Swain Bidyapuri Available
943 09-Sep-2021 337 Amruta Pratikhya re Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
944 09-Sep-2021 336 Amruta Pratikhya re Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
945 09-Sep-2021 335 Sabuja Upatyaka Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
946 09-Sep-2021 334 Sabuja Upatyaka Odia Sarojini Sahoo Bidyapuri Available
947 09-Sep-2021 333 Birala Rupaka Odia Paramita Satpathy Bidyapuri Available
948 09-Sep-2021 332 Birala Rupaka Odia Paramita Satpathy Bidyapuri Available
949 09-Sep-2021 331 Madyabitara AtmaBichara Odia Rabindra Prasad Panda Bidyapuri Available
950 09-Sep-2021 330 Madyabitara AtmaBichara Odia Rabindra Prasad Panda Bidyapuri Available
951 09-Sep-2021 329 Bata Ghara Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
952 09-Sep-2021 328 Bata Ghara Odia Debabrata Madan Ray Bidyapuri Available
953 09-Sep-2021 327 Nirbachita Prabandha Sankalana Odia Gananendra nath Das Bidyapuri Available
954 09-Sep-2021 326 Nirbachita Prabandha Sankalana Odia Gananendra nath Das Bidyapuri Available
955 09-Sep-2021 325 Odisha ra Sanskruti o Sahitya ku Bada Khemundira Abadan Odia Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
956 09-Sep-2021 324 Odisha ra Sanskruti o Sahitya ku Bada Khemundira Abadan Odia Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
957 09-Sep-2021 323 Odia Sishu Sahitya Odia Manoj Pattnaik Bidyapuri Available
958 09-Sep-2021 322 Odia Sishu Sahitya Odia Manoj Pattnaik Bidyapuri Available
959 09-Sep-2021 321 Ritibichara o Bahnjya Kabya Kala Odia Nisamani Mishra Bidyapuri Available
960 09-Sep-2021 320 Ritibichara o Bahnjya Kabya Kala Odia Nisamani Mishra Bidyapuri Available
961 09-Sep-2021 319 Sopathagada o Ananya Galpa Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
962 09-Sep-2021 318 Sopathagada o Ananya Galpa Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
963 09-Sep-2021 317 Tapaswini o Ananya Galpa Odia Dipti Pattnaik Bidyapuri Available
964 09-Sep-2021 316 Tapaswini o Ananya Galpa Odia Dipti Pattnaik Bidyapuri Available
965 09-Sep-2021 315 Kabuliwala o Ananya Galpa Odia Jugal Kishor Dutta Bidyapuri Available
966 09-Sep-2021 314 Kabuliwala o Ananya Galpa Odia Jugal Kishor Dutta Bidyapuri Available
967 09-Sep-2021 313 Charulata o Ananya Galpa Odia Jugal Kishor Dutta Bidyapuri Available
968 09-Sep-2021 312 Charulata o Ananya Galpa Odia Jugal Kishor Dutta Bidyapuri Available
969 09-Sep-2021 311 Kahani ta Kathagada Odia Bishnu Sahoo Bidyapuri Available
970 09-Sep-2021 310 Kahani ta Kathagada Odia Bishnu Sahoo Bidyapuri Available
971 09-Sep-2021 309 Andhara ra Atmalipi Odia Kshirod Das Bidyapuri Available
972 09-Sep-2021 308 Andhara ra Atmalipi Odia Kshirod Das Bidyapuri Available
973 09-Sep-2021 307 Manoj Kala Kalpana Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
974 09-Sep-2021 306 Manoj Kala Kalpana Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
975 09-Sep-2021 305 Bhaswati Odia Tarunakanti Mishra Bidyapuri Available
976 09-Sep-2021 304 Bhaswati Odia Tarunakanti Mishra Bidyapuri Available
977 09-Sep-2021 303 Janha Ratira Gapa Sarinahin Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
978 09-Sep-2021 302 Janha Ratira Gapa Sarinahin Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
979 09-Sep-2021 301 Smruti ra Trutiya Pahacha Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
980 09-Sep-2021 300 Smruti ra Trutiya Pahacha Odia Mrutunjaya Sadangi Bidyapuri Available
981 09-Sep-2021 299 Somadebanka Katha Sarata Sagar Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
982 09-Sep-2021 298 Odia Jatra Itihas o Sanskruti (P-II) Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
983 09-Sep-2021 297 Odia Jatra Itihas o Sanskruti (P-I) Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
984 09-Sep-2021 296 Dadi Budha Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
985 09-Sep-2021 295 Dadi Budha Odia Gopinath Mohanty Bidyapuri Available
986 09-Sep-2021 294 Bhikatha Shataka Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
987 09-Sep-2021 293 Bhikatha Shataka Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
988 09-Sep-2021 292 Manogyna Manoj Galpa Mala Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
989 09-Sep-2021 291 Manogyna Manoj Galpa Mala Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
990 09-Sep-2021 290 Panchatantra Odia Pandit Bishnu Sharma Bidyapuri Available
991 09-Sep-2021 289 Panchatantra Odia Pandit Bishnu Sharma Bidyapuri Available
992 09-Sep-2021 288 Amrutaphala Odia Manoj Das Bidyapuri Available
993 09-Sep-2021 287 Amrutaphala Odia Manoj Das Bidyapuri Available
994 09-Sep-2021 286 Prabhanjana Odia Manoj Das Bidyapuri Available
995 09-Sep-2021 285 Prabhanjana Odia Manoj Das Bidyapuri Available
996 09-Sep-2021 284 Arabya Rajanira Ajana Kahani Odia Manoj Das Bidyapuri Available
997 09-Sep-2021 283 Arabya Rajanira Ajana Kahani Odia Manoj Das Bidyapuri Available
998 09-Sep-2021 282 Galpaguchha Odia Rabindranath Thakur Bidyapuri Available
999 09-Sep-2021 281 Galpaguchha Odia Rabindranath Thakur Bidyapuri Available
1000 09-Sep-2021 278 Panchatantra Galpamala Odia Saroj Kumar Mishra Bidyapuri Available
1001 09-Sep-2021 277 Panchatantra Galpamala Odia Saroj Kumar Mishra Bidyapuri Available
1002 09-Sep-2021 276 Betala Panchabinsati Odia Bainsidhara Dash Bidyapuri Available
1003 09-Sep-2021 275 Betala Panchabinsati Odia Bainsidhara Dash Bidyapuri Available
1004 09-Sep-2021 274 Mayurbhanj Itihas o Sanskruti ra Mukhya Dhara Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
1005 09-Sep-2021 273 Mayurbhanj Itihas o Sanskruti ra Mukhya Dhara Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
1006 09-Sep-2021 272 Odia Upanyasre Adibasi Jibanra Jitha Odia Sulochana Das Bidyapuri Available
1007 09-Sep-2021 271 Odia Upanyasre Adibasi Jibanra Jitha Odia Sulochana Das Bidyapuri Available
1008 09-Sep-2021 270 Harvard re sei sabu dina Odia Sitakanta Mohapatra Bidyapuri Available
1009 09-Sep-2021 269 Harvard re sei sabu dina Odia Sitakanta Mohapatra Bidyapuri Available
1010 09-Sep-2021 268 Ateeta Odishara Nau Banijya Odia Lalatendu Das Mohapatra Bidyapuri Available
1011 09-Sep-2021 267 Ateeta Odishara Nau Banijya Odia Lalatendu Das Mohapatra Bidyapuri Available
1012 09-Sep-2021 266 Adhunika Odia Natakare Bastaba o Uttara Chetana Odia Niladribhusan Harichandan Bidyapuri Available
1013 09-Sep-2021 265 Adhunika Odia Natakare Bastaba o Uttara Chetana Odia Niladribhusan Harichandan Bidyapuri Available
1014 09-Sep-2021 264 Adhunika Odia Kabya Dhara re Bastab badi Chetana Odia Indu Mishra Bidyapuri Available
1015 09-Sep-2021 263 Adhunika Odia Kabya Dhara re Bastab badi Chetana Odia Indu Mishra Bidyapuri Available
1016 09-Sep-2021 262 Odia Bhasa Andolan o Swatantra Odisha Pradesh Gathana Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
1017 09-Sep-2021 261 Odia Bhasa Andolan o Swatantra Odisha Pradesh Gathana Odia Prabodh Kumar Mishra Bidyapuri Available
1018 09-Sep-2021 260 Loka Sahitya Eka Adhyayan Odia Binapani Singh Bidyapuri Available
1019 09-Sep-2021 259 Loka Sahitya Eka Adhyayan Odia Binapani Singh Bidyapuri Available
1020 09-Sep-2021 258 Saraswat Sakhyatkar Odia Bijayananda Singh Bidyapuri Available
1021 09-Sep-2021 257 Saraswat Sakhyatkar Odia Bijayananda Singh Bidyapuri Available
1022 09-Sep-2021 256 Eka Sahastra Eka Arabya Rajano Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1023 09-Sep-2021 255 Eka Sahastra Eka Arabya Rajano Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1024 09-Sep-2021 254 Samikshya Loka Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1025 09-Sep-2021 253 Samikshya Loka Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1026 09-Sep-2021 252 Sampratika Paschatya Samlochan Yathya Odia Jitendra Narayan Pattnaik Bidyapuri Available
1027 09-Sep-2021 251 Sampratika Paschatya Samlochan Yathya Odia Jitendra Narayan Pattnaik Bidyapuri Available
1028 09-Sep-2021 250 Kuntala Kumari Kruti o Krutitwa Odia Kabita Barik Bidyapuri Available
1029 09-Sep-2021 249 Kuntala Kumari Kruti o Krutitwa Odia Kabita Barik Bidyapuri Available
1030 09-Sep-2021 248 Odia Sahityara Samajika o Sanskrutika Bikash Dhara Adi o Madhyaparba Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1031 09-Sep-2021 247 Odia Sahityara Samajika o Sanskrutika Bikash Dhara Adi o Madhyaparba Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1032 09-Sep-2021 246 Anton Chekovnka ra nka Nirbachita Galpa Odia Maheswar Panda Bidyapuri Available
1033 09-Sep-2021 245 Anton Chekovnka ra nka Nirbachita Galpa Odia Maheswar Panda Bidyapuri Available
1034 09-Sep-2021 244 Galpa Sataka Odia Bhimasen Das Bidyapuri Available
1035 09-Sep-2021 243 Galpa Sataka Odia Bhimasen Das Bidyapuri Available
1036 09-Sep-2021 242 Sabuja Kabita o Kabi Baikunthanatha Odia Snigdha Biswal Bidyapuri Available
1037 09-Sep-2021 241 Sabuja Kabita o Kabi Baikunthanatha Odia Snigdha Biswal Bidyapuri Available
1038 09-Sep-2021 240 Leo Tolstoy nka Srestagalpa Odia Maheswar Panda Bidyapuri Available
1039 09-Sep-2021 239 Leo Tolstoy nka Srestagalpa Odia Maheswar Panda Bidyapuri Available
1040 09-Sep-2021 238 Odia Natakara Uttara Adhunika Parba Odia Hemanta kumar Das Bidyapuri Available
1041 09-Sep-2021 237 Odia Natakara Uttara Adhunika Parba Odia Hemanta kumar Das Bidyapuri Available
1042 09-Sep-2021 236 Srestha Kahani Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1043 09-Sep-2021 235 Srestha Kahani Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1044 09-Sep-2021 234 Sahe Barsara Adhunika Odia Kshudra Galpa Odia Kabita Barik Bidyapuri Available
1045 09-Sep-2021 233 Sahe Barsara Adhunika Odia Kshudra Galpa Odia Kabita Barik Bidyapuri Available
1046 09-Sep-2021 232 Odia Lokasahitya o Loka Sanskruti Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1047 09-Sep-2021 231 Odia Lokasahitya o Loka Sanskruti Odia Krushnachandra Pradhan Bidyapuri Available
1048 09-Sep-2021 230 Maa Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1049 09-Sep-2021 229 Maa Odia Pitambar Mishra Bidyapuri Available
1050 09-Sep-2021 228 Aparaajit Odia Baishnav Charan Parida Bidyapuri Available
1051 09-Sep-2021 227 Aparaajit Odia Baishnav Charan Parida Bidyapuri Available
1052 09-Sep-2021 226 Chandrasekhar Dasburma nka Galpa Parichita Eka Akalana Odia Dr Kanakalata Behera Bidyapuri Available
1053 09-Sep-2021 225 Chandrasekhar Dasburma nka Galpa Parichita Eka Akalana Odia Dr Kanakalata Behera Bidyapuri Available
1054 09-Sep-2021 224 Dharma Judha Odia Satkadi Hota Bidyapuri Available
1055 09-Sep-2021 223 Dharma Judha Odia Satkadi Hota Bidyapuri Available
1056 09-Sep-2021 222 Alodaru Ananya Manorama Odia Dr Gauri Satpathy Bidyapuri Available
1057 09-Sep-2021 221 Alodaru Ananya Manorama Odia Dr Gauri Satpathy Bidyapuri Available
1058 09-Sep-2021 220 Sarala Sahitya re Dharmadhara Odia Dr Kalpataru Sahoo Bidyapuri Available
1059 09-Sep-2021 219 Sarala Sahitya re Dharmadhara Odia Dr Kalpataru Sahoo Bidyapuri Available
1060 09-Sep-2021 218 Odisha Rajaniti re Ganatantrika Parampara Odia Rabindramohan Senapati Bidya Bharati Available
1061 09-Sep-2021 217 Odisha Rajaniti re Ganatantrika Parampara Odia Rabindramohan Senapati Bidya Bharati Available
1062 09-Sep-2021 216 Kathasilpi Binapani Odia Sasmita Rath Bidyapuri Available
1063 09-Sep-2021 215 Kathasilpi Binapani Odia Sasmita Rath Bidyapuri Available
1064 09-Sep-2021 214 Kabi Gopala Krushna Srusti o Saurabha Odia Dr Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
1065 09-Sep-2021 213 Kabi Gopala Krushna Srusti o Saurabha Odia Dr Surendranath Panigrahi Bidyapuri Available
1066 09-Sep-2021 212 Adhunika Jugar Chinta o Chetana Odia Baidyanath Mishra Bidyapuri Available
1067 09-Sep-2021 211 Adhunika Jugar Chinta o Chetana Odia Baidyanath Mishra Bidyapuri Available
1068 09-Sep-2021 210 Upanyas Mala Odia Amruta Prism Bidyapuri Available
1069 09-Sep-2021 209 Upanyas Mala Odia Amruta Prism Bidyapuri Available
1070 09-Sep-2021 208 Samaya Sagara Teere Odia Manmath Nath Das Bidyapuri Available
1071 09-Sep-2021 207 Samaya Sagara Teere Odia Manmath Nath Das Bidyapuri Available
1072 09-Sep-2021 206 Recent Trends in Educational Research Education M S Pooja Tyagi Omega Available
1073 09-Sep-2021 205 Fundamentals of Educational Guidance Services and Programmes Education Yogendra K Sharma Kanishka Available
1074 09-Sep-2021 204 Education in Emerging Indian Society Education A K Chakraborty R Lall Available
1075 09-Sep-2021 203 Trends & Issues in Indian Education Education Sanjay K Swain KP Available
1076 09-Sep-2021 202 Mental Measurement & Evaluation Education Dr R A Sharma R Lall Available
1077 09-Sep-2021 201 Measurement & Evaluation in Psychology and Education Education Dr Marami Goswami Neelkamal Available
1078 09-Sep-2021 200 Trends & Issues in Indian Education Education B N Dash Dominant Available
1079 09-Sep-2021 199 Elementary Statistics in Education & Psychology Education R A Sharma R Lall Available
1080 09-Sep-2021 198 Education in India Today and Tomorrow Education S N Mukherji SVPM Available
1081 09-Sep-2021 197 Education in Emerging Indian Society Education Prof B K Nayak Axis Available
1082 09-Sep-2021 196 Modern Indian Education Education B D Bhatt Kanishka Available
1083 09-Sep-2021 195 History & Problems of Education in India Education Dr Sharma LNA Available
1084 09-Sep-2021 194 Research Methodology & Statistical Techniques Education R C Manocha Doaba Available
1085 09-Sep-2021 193 Problems of Indian Education Education Dr S P Chaube SVPM Available
1086 09-Sep-2021 192 An introduction to Major Philosophies of Education Education Dr Ram Shakal Pandey SVPM Available
1087 09-Sep-2021 191 Mental Measurement and Evaluation in Education Education Mrs Nidhi Aggarwal Dr Puneet Kumar R Lall Available
1088 09-Sep-2021 190 Research Methodology Education A K P C Swain KP Available
1089 09-Sep-2021 189 Vocational Educational Guidance and Career Counselling Education Madhulika Sharma Kanishka Available
1090 09-Sep-2021 188 Teacher and Education in Emerging Indian Society Education Ramnath Dwibedi Kalyani Available
1091 09-Sep-2021 187 Methodology of Research in Education Education Kulbir Singh Sidhu Sterling Available
1092 09-Sep-2021 186 Educational Guidance Testing & Counselling Techniques Education Yogendra K Sharma Kanishka Available
1093 09-Sep-2021 185 Educational Counselling methods techniques & Services Education K K Shrivastava Kanishka Available
1094 09-Sep-2021 184 Guidance & Counselling Education S K Nanda Doaba Available
1095 09-Sep-2021 183 Maeasurement and Evaluation in Education Education R P Pathak Pearson Available
1096 09-Sep-2021 182 Principles of Education Education N R Swaroop Saxena R Lall Available
1097 09-Sep-2021 181 Education in Emerging Indian Society Education Dr R S Pandey Agrawal Available
1098 09-Sep-2021 180 Educational Measurement Evaluation and Statistics Education Lal & Joshi R Lall Available
1099 09-Sep-2021 179 Education in Emerging India Education Dr M H Sayed HPH Available
1100 09-Sep-2021 178 Education for values, Environment & Human Rights Education Dr S S Mathur RSA (Agra) Available
1101 09-Sep-2021 177 Education in Emerging India Education B Veeraian HPH Available
1102 09-Sep-2021 176 Measurement & Evaluation Education Dr A B Bhatnagar R Lall Available
1103 09-Sep-2021 175 Indian Education and its problems today Education S K Nanda KP Available
1104 09-Sep-2021 174 History & Problems of Education in India Education Dr R N Sharma Surjeet Publication Available
1105 09-Sep-2021 173 Assessment and Evaluation Techniques Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1106 09-Sep-2021 172 Research methods in Education Education Dr Radha Mohan Neelkamal Available
1107 09-Sep-2021 171 Measurement & Evaluation in Psychology and Education Education Robert M Thondike Pearson Available
1108 09-Sep-2021 170 Measurement Evaluation Statistics and Guidance Services in Education Education Prof B K Nayak Prof R K Rath Axis Available
1109 09-Sep-2021 169 Reaearch in Education and Psychology Education R P Pathak Pearson Available
1110 09-Sep-2021 168 Theories of Education & Education in Emerging Indian Society Education B N Dash Dominant Available
1111 09-Sep-2021 167 Principles of Education Education Dr R S Pandey Agrawal Available
1112 09-Sep-2021 166 Elementary Guidance and Counselling Education Rashmi Agrawal Shipra Available
1113 09-Sep-2021 165 New Dimensions of Education Education Dr A K Gaur SVPMandir Available
1114 09-Sep-2021 164 Teacher in Emerging Indian Society Education N R Swaroop Saxena S Chaturvedi R Lall Available
1115 09-Sep-2021 163 Contemporary Issues in Indian Education Education D K Krishnan Ismoil Thamarasjeri Kanishka Available
1116 09-Sep-2021 162 Development of Education in India Education Vachan Singh Akansha Available
1117 09-Sep-2021 161 Education in Emerging Indian Society Education Dr S K Nanda Doaba Available
1118 09-Sep-2021 160 Statistics in Educational Research Education R P Pathak Kanishka Available
1119 09-Sep-2021 159 Population Trends, Resources and Environment : Handbook on Population Education Education R C Sharma Dhanpat Rai Available
1120 09-Sep-2021 158 Educational Evaluation Education Rambhai N Patel HPH Available
1121 09-Sep-2021 157 Statistics in Education & Psychology Education P C Dash Bhabagrahi Biswal Dominant Available
1122 09-Sep-2021 156 Guidance, Counselling & Career information Education Shilpa Chowdhary SVPM Available
1123 09-Sep-2021 155 Population Studies Education R K Ray MR Pub Available
1124 09-Sep-2021 154 Educational, Vocational Guidance & Counselling Education Dr S C Oberoi R Lall Available
1125 09-Sep-2021 153 Statistics in Psychology & Education Education Chintamani Kar A K Mishra Available
1126 09-Sep-2021 152 Statistics in Psychology & Education Education Binod K Sahu KP Available
1127 09-Sep-2021 151 Interpreting Educational Research Education Daniel R Hittleman Pearson Available
1128 09-Sep-2021 150 Fundamental of Educational Research Education N R Saxena B K Mishra R Lall Available
1129 09-Sep-2021 149 Methodology of Research in Education Education Kulbir Singh Sidhu Sterling Available
1130 09-Sep-2021 148 Statistics in Education & Psychology Education Kulbir Singh Sidhu Sterling Available
1131 09-Sep-2021 147 Right to Education in India Education Rabindranath Nayak S K Book Available
1132 09-Sep-2021 146 Landmark in the History of Modern Indian Education Education J C Agarwal Vikas Available
1133 09-Sep-2021 145 Sociological Foundations of Education Education Hemlata Talesra Kanishka Pub Available
1134 09-Sep-2021 144 Population Education Education Dr Rajesh Kamble KSK Pub Available
1135 09-Sep-2021 143 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1136 09-Sep-2021 142 A textbook of Population studies Education A K P C Swain KP Available
1137 09-Sep-2021 141 School Management & Evaluation Education Dr Srikanta Paikray Shah Publi Available
1138 09-Sep-2021 140 Dynamics of Education Education Mahesh Bhagava Rajshree Bhargava Vedant (Lucknow) Available
1139 09-Sep-2021 139 Development of Education in Emerging India & its current problems Education Safaya Srivastava Singh Dhanpat Rai Available
1140 09-Sep-2021 138 Development of Education in India Education Suresh Bhatnagar Anamika Saxena R Lall Available
1141 09-Sep-2021 137 Fundamentals of Guidance & Counselling Education R A Sharma R Lall Available
1142 09-Sep-2021 136 Measurement & Evaluation in Psychology and Education Education Dr Bipin Asthana SVPM Available
1143 09-Sep-2021 135 Foundations of Statistics in Education Education Dr J M Rathor Dr D C Mishra Gyanabuga Available
1144 09-Sep-2021 134 Development Planning Education Sukhamay Chakravarty Oxford Available
1145 09-Sep-2021 133 Population Education Education K K Shrivastava Kanishka Available
1146 09-Sep-2021 132 Population Education Education Dr N P S Chandel Dr Vijay Kumar Chand SVPM Available
1147 09-Sep-2021 131 Aids and population Education Education Binod K Sahu Sterling Available
1148 09-Sep-2021 130 Statistics in Behavioural Sciences Education Dr B B Asthana SVPM Available
1149 09-Sep-2021 129 Educational Development and Planning in India Education Rabindranath Burajyu Nayak Avon Available
1150 09-Sep-2021 128 Educational Evaluation Education Prof M S Mohanty Saha Publishers Available
1151 09-Sep-2021 127 Education & Society Education P Bhola LNA Available
1152 09-Sep-2021 126 Development & Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1153 09-Sep-2021 125 Current Trends of Problems in Indian Education Education M S Mohanty SDPB Available
1154 09-Sep-2021 124 Modern School Administration and Organisation Education Sofaya Shaida Dhanpat Rai Available
1155 09-Sep-2021 123 Population Education Education S C Mohanty Saha Publishers Available
1156 09-Sep-2021 122 Fundamentals of Population Science Education Dr B N Mohapatra Saha Publishers Available
1157 09-Sep-2021 121 Modern Indian Education and its problem Education Suresh Bhatnagar Anamika Saxena R Lall Available
1158 09-Sep-2021 120 Current Problems in Indian Education Education Madhusudan Mohanty S D P Bhandar Available
1159 09-Sep-2021 119 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1160 09-Sep-2021 118 Educational Reform Education Seymour B Sarason Teacher College (London) Available
1161 09-Sep-2021 117 Human Resource Development Education David Mankin Oxford Available
1162 09-Sep-2021 116 School Administration and Management Education S K Kochhar Sterling Available
1163 09-Sep-2021 115 Education in Emerging Indian Society Education Sunanda Ghosh PHI Available
1164 09-Sep-2021 114 Educational Measurement Evaluation and Statistics Education Santosh Kumar Rout Navyog Available
1165 09-Sep-2021 113 Methodology of Educational Research Education Dr Saroj Yadav Sangeeta Chauhan Shri Binod Available
1166 09-Sep-2021 112 Educational Thought & Practise Education V R Taneja Sterling Available
1167 09-Sep-2021 111 Population Studies Education Dr B N Mohapatra Bidya Bikash Available
1168 09-Sep-2021 110 Modern Indian Education Planning & Development Education B D Bhatt Kanishka Available
1169 09-Sep-2021 109 Educational Assessment of Students Education Anthony J Nitkol Susan M Brockhart Pearson Available
1170 09-Sep-2021 108 Guidance & Counselling Education Dr S C Oberoi R Lall Available
1171 09-Sep-2021 107 Population Education Education Dr Harishankar Singh R Lall Available
1172 09-Sep-2021 106 Elementary Guidance and Counselling Education L P Agarwal Black Prints Available
1173 09-Sep-2021 105 Education in the Emerging Indian Society Education Dr S Singaravelu Neelkamal Available
1174 09-Sep-2021 104 Fundamental of Experimental Research Education Dr R P Bhatnagar Dr Seema Rani R Lall Available
1175 09-Sep-2021 103 Population Education Education B Joseph Raju G A Anitha Sonali Available
1176 09-Sep-2021 102 Population Education Education Yogendra K Sharma Kanishka Available
1177 09-Sep-2021 101 Education in Changing Indian Society Education Sunil Bihari Mohanty Vidyapuri Available
1178 09-Sep-2021 100 Population Education Education P K Gupta R Lall Available
1179 09-Sep-2021 99 Population Education Education S K Nanda Doaba House Delhi Available
1180 09-Sep-2021 97 The poetry of Sylvia Plath and Kamala Das English Seema Chaudhary Sarup Book Available
1181 09-Sep-2021 96 Early Women?s Writings in orissa 1898-1950 English Sachidanand Mohanty Sage Available
1182 09-Sep-2021 95 Womens writing in 19th & 20th Century English Doaba Available
1183 09-Sep-2021 94 Sylvia Plath English Elisabeth Brunton British Council Available
1184 09-Sep-2021 93 The God of Small Things English Arundhati Roy Penguin Available
1185 09-Sep-2021 92 Womens writing in 19th & 20th Century English A N Dwivedi Doaba Available
1186 09-Sep-2021 91 A readers guide to Contemporary Feminist. Literary Critics English Maggie Humm Routledge Available
1187 09-Sep-2021 90 Representation of Women in Anita Desai?s Novels English Ranjata Pati Sayan Available
1188 09-Sep-2021 89 Vandana Shiva English Ecofeminism Rawat Available
1189 09-Sep-2021 88 A Glossary of Contemporary Literary Theory English Jeremy Hawthagn Bloomsbury Available
1190 09-Sep-2021 87 Children English David Rudd Routledge Available
1191 09-Sep-2021 86 Sexing the Text English Todd C Parker State University Available
1192 09-Sep-2021 85 What is Feminism English Chris Beasley Sage Available
1193 09-Sep-2021 84 Women?s Studies the basics English Bonnie G Smith Routledge Available
1194 09-Sep-2021 83 Comparative Childrens Literature English Emer o Sallivan Routledge Available
1195 09-Sep-2021 82 Stories of Women English Elleke Boehmer Manchester Available
1196 09-Sep-2021 81 Decolonising Gender English Caroline Rooney Routledge Available
1197 09-Sep-2021 80 The Essential Feminist Reader English Cstelle B Freedman The Modern Library Available
1198 09-Sep-2021 79 Weird English English Evelyn Nian Ming Cncer Harvard University Available
1199 09-Sep-2021 78 Gender : Key Concepts in Philosophy English Tina Chanter Continuum Available
1200 09-Sep-2021 77 The Ethics of Gender English Susan Frank Dargoze Blackwell Available
1201 09-Sep-2021 76 The Future of Gender English Jude Browne Cambridge Available
1202 09-Sep-2021 75 Collaboratio in the Feminine English Barbara Godard Second Story Available
1203 09-Sep-2021 74 Women and Gender in Early Modern Europe English Mary E Wiesner Cambridge Available
1204 09-Sep-2021 73 My Story English Kamala Das Harper Collins Available
1205 09-Sep-2021 72 The Orissa Journal of Commerce Commerce Available
1206 09-Sep-2021 71 The Indian Journal of Commerce Commerce IGNOU Available
1207 09-Sep-2021 70 Supply Chain Management Commerce K Shridhar HPH Available
1208 09-Sep-2021 69 Business Environment Commerce Shaikh Saleem Jayadev Sahu Pearson Available
1209 09-Sep-2021 68 Logistics and Supply Chain management Commerce K Shridhara Bhat HPH Available
1210 09-Sep-2021 67 Principles of Business Management Commerce Stephen P Robbins & others Pearson Available
1211 09-Sep-2021 66 Essentials of Business Environment Commerce K Aswathappa HPH Available
1212 09-Sep-2021 65 Principles of Business Management Commerce R K Sharma Shashi K Gupta KP Available
1213 09-Sep-2021 64 Micro Finance and Rural Development in India Commerce S K Das B P Nanda New Century Publications Available
1214 09-Sep-2021 63 Development for whom Commerce L K Mohapatra Mittal Available
1215 09-Sep-2021 62 Tribal Fertility Mortality and Health Care Practices Social Science R Muthurayappa Mittal Available
1216 09-Sep-2021 61 Tribal transformation and cultural Integration : India and Odisha Social Science L K Mohapatra Mayur Publication Available
1217 09-Sep-2021 60 Self Help Groups and Women Empowerment Social Science R K Sahoo S N Tripathy Anmol Publication Available
1218 09-Sep-2021 59 Tribal Movements in India Social Science K S Singh Manohar Pub New Delhi Available
1219 09-Sep-2021 58 Urbanisation and The Tribals of Tripura Social Science Malabika Das Gupta Mittal Publication Available
1220 09-Sep-2021 57 Tribal Development An Institutional Perspective Social Science Radhanath Mishra Mayur Publication Available
1221 09-Sep-2021 56 The Adivasi Question Social Science Indra Munshi Orient Blackswan Available
1222 09-Sep-2021 55 Human Resource Management in Small Scale Industries Social Science Gangadhar Nayak Anmol Publication Available
1223 09-Sep-2021 54 Tribal Development Administration Social Science C P Singh Mittal Publication Available
1224 09-Sep-2021 53 India : Economic Empowerment of women Social Science V S Ganesamurthy New Century Publications Available
1225 09-Sep-2021 52 Selected works on Development & Research in the post reform era Social Science Ch Pratap k Das Bidyadhar Behera B C Publication Available
1226 09-Sep-2021 51 Tribal Development Administration in India Social Science Ashok Ranjan Basu Satish Nijhawar Mittal Available
1227 09-Sep-2021 50 Tribal Culture Social Science Vinay Kumar Nulkar M K Mudhumari Commonweldh Available
1228 09-Sep-2021 49 Tribal Law Social Science Vinay Kumar Nulkar M K Mudhumari Commonweldh Available
1229 09-Sep-2021 48 Tribal People of North-East India Social Science Divyachara Sandarbh Prakashan Available
1230 09-Sep-2021 47 Principles and Practice of Management Social Science R S N Pillai S Kala S Chand Available
1231 09-Sep-2021 46 Industrial Relations and Labour Laws Social Science Dr V Kubendran Mr K Kuteeswari HPH Available
1232 09-Sep-2021 45 Tribal life and Social Science R N Mishra Ritu Pub Available
1233 09-Sep-2021 44 Tribal Naxalism Social Science Dr Sangram Patra Signature Books Available
1234 09-Sep-2021 43 Tribal Welfare and Development Social Science Dr Priyan Ranjan Trivedi Jnanada Prakashan Available
1235 09-Sep-2021 42 On the History of the World This in 366 days day History Hachette Available
1236 09-Sep-2021 41 Sakta Monuments of Orissa History Jayanti Dora KM / BKP Delhi Available
1237 09-Sep-2021 40 Feudatory States of orissa Vol-I History Jagannath Pattnaik Nohra Allahabad Available
1238 09-Sep-2021 39 Feudatory States of orissa Vol-I History Jagannath Pattnaik Nohra Allahabad Available
1239 09-Sep-2021 38 Indian Architecture Through History S K Verma Mangalam Available
1240 09-Sep-2021 37 Administrative History of Orissa History Jagadish Chandra Mishra KM Available
1241 09-Sep-2021 36 The Idea of History History R G Collingwood Surjeet Publication Available
1242 09-Sep-2021 35 Cultural Heritage of Gajapati History Manmath Nath Das State Level V F M S S Available
1243 09-Sep-2021 34 The Cultural Heritage of Khurda History Dr Harish Chandra Das State Level V F M S S Available
1244 09-Sep-2021 33 The cult of Jagannath the Regional Tradition of Orissa History Amcharlott Eschman Manohar Pub New Delhi Available
1245 09-Sep-2021 32 Odisha Language, Literature and Culture History Dr Sudhakar Das Available
1246 09-Sep-2021 31 +3 Bharat Itihas History Himanshu Sekhar Pattnaik KM Available
1247 09-Sep-2021 30 A History of India History Burtan Stein Oxford Available
1248 09-Sep-2021 29 International Affairs History Shashanka Sekhar Samal KM Available
1249 09-Sep-2021 28 Society and Social Changes in Orissa History Rai Mohan Mohapatra Prof JPS Sansad Available
1250 09-Sep-2021 27 Women in Odisha History Amar Kumar Das Prof JPS Sansad Available
1251 09-Sep-2021 26 Freedom Movement in Odisha History Amar Kumar Das Prof JPS Sansad Available
1252 09-Sep-2021 25 Language and Literature in Odisha History Amar Kumar Das Prof JPS Sansad Available
1253 09-Sep-2021 24 Bhadrakra Sanskrutika Sambhar History Sri Apurba Kumar Ray Bhadrak Pujyaspada Sanstha Available
1254 09-Sep-2021 23 Early Orissa History, Culture and Polity History R C Mishra Bholanath Press Available
1255 09-Sep-2021 22 +3 Itihas History Himanshu Sekhar Pattnaik KM Available
1256 09-Sep-2021 21 Landmark in Indian History ? II History Purna Chandra Das Kalyani Available
1257 09-Sep-2021 20 Odisha Religion and Religious Life History Amar Kumar Das Prof JPS Sansad (Bhadrak) Available
1258 09-Sep-2021 19 Adhunika Biswa Itihas History Jaykrushna Samal KM Available
1259 09-Sep-2021 18 The Vishnu-Narasimha Myths History Dr Sudhakar Das Prajna Sigomani Pratisthana Available
1260 09-Sep-2021 17 England Itihas History Jaykrushna Samal KM (Cuttack) Available
1261 09-Sep-2021 16 Archaeological Remains at Bhubaneswar History Dr Krishna Chandra Panigrahi Dr Krishna Chandra Panigrahi Available
1262 09-Sep-2021 15 History and Archaeology of Dhenkanal District of Odisha History Narendranath Das Kitab Mahal Available
1263 09-Sep-2021 14 Kataka Rajavamsavali History G C Tripathi Vohra (Allahbad) Available
1264 09-Sep-2021 13 The Journal of Orissa History History Hemanta k Mohapatra Orissa History Congress Available
1265 09-Sep-2021 12 Proceedings of the Orissa History Congress History Ashok Kumar Pattnaik Orissa History Congress Available
1266 09-Sep-2021 11 20th Century Orissa History Rai Mohan Mohapatra Zenith (Bhadrak) Available
1267 09-Sep-2021 10 The Journey Home History Radhanath Swami Mandala CA Available
1268 09-Sep-2021 9 Prachin Bharat Itihas History M N Das Kalyani Available
1269 09-Sep-2021 8 Bharat Itihasara Padachina History Harihar Panda Kalyani Available
1270 09-Sep-2021 7 Mandira Malini Anugola History Netrananda Samanta Samanata Prakashini Available
1271 09-Sep-2021 6 History of Orissa History Harihar Panda Kitab Mahal Available
1272 09-Sep-2021 5 Bharat Itihasara Padachina History Himanshu Sekhar Pattnaik Kitab Mahal Available
1273 09-Sep-2021 4 Prachin Bharat Itihas History M N Das Kalyani Available
1274 09-Sep-2021 3 1001 Days History Michael Wood Mark Fletcher Available
1275 09-Sep-2021 2 Orissa : Past and Present focus on Bhadrak History Rai Mohan Mohapatra Jagannath PattnaikSmruti Sansad (Bhadrak) Available
1276 09-Sep-2021 1 Society, Polity and Culture of odisha through ages History Rai Mohan Mohapatra Jagannath PattnaikSmruti Sansad (Bhadrak) Available
1277 09-Sep-2021 6000 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1278 09-Sep-2021 5999 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1279 09-Sep-2021 5998 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1280 09-Sep-2021 5997 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1281 09-Sep-2021 5996 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1282 09-Sep-2021 5995 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1283 09-Sep-2021 5994 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1284 09-Sep-2021 5993 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1285 09-Sep-2021 5992 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1286 09-Sep-2021 5991 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1287 09-Sep-2021 5990 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1288 09-Sep-2021 5989 Mathematical Analysis Mathematics S C Malik Savita Arora New Age Available
1289 09-Sep-2021 5988 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1290 09-Sep-2021 5987 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1291 09-Sep-2021 5986 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1292 09-Sep-2021 5985 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1293 09-Sep-2021 5984 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1294 09-Sep-2021 5983 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1295 09-Sep-2021 5982 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1296 09-Sep-2021 5981 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1297 09-Sep-2021 5980 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1298 09-Sep-2021 5979 Numerical Methods Mathematics M K Jain & others New Age Available
1299 09-Sep-2021 5978 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1300 09-Sep-2021 5977 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1301 09-Sep-2021 5976 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1302 09-Sep-2021 5975 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1303 09-Sep-2021 5974 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1304 09-Sep-2021 5973 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1305 09-Sep-2021 5972 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1306 09-Sep-2021 5971 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1307 09-Sep-2021 5970 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1308 09-Sep-2021 5969 Mathematical Statistics with Applications Mathematics Irwin Miller Marylees Miller Pearson Available
1309 09-Sep-2021 5968 Practical Statistics Mathematics R S N Pillai Bagarathi S Chand Available
1310 09-Sep-2021 5967 Practical Statistics Mathematics R S N Pillai Bagarathi S Chand Available
1311 09-Sep-2021 5966 Practical Statistics Mathematics R S N Pillai Bagarathi S Chand Available
1312 09-Sep-2021 5965 Differential Equations Mathematics U S Rana S Chand Available
1313 09-Sep-2021 5961 Differential Equations Mathematics U S Rana S Chand Available
1314 09-Sep-2021 5960 Differential Equations Mathematics U S Rana S Chand Available
1315 09-Sep-2021 5959 Differential Equations Mathematics U S Rana S Chand Available
1316 09-Sep-2021 5958 Differential Equations Mathematics U S Rana S Chand Available
1317 09-Sep-2021 5955 A textbook of Discrete Mathematics Mathematics Swapan Kumar Sarkar S Chand Available
1318 09-Sep-2021 5954 A textbook of Discrete Mathematics Mathematics Swapan Kumar Sarkar S Chand Available
1319 09-Sep-2021 5953 A textbook of Discrete Mathematics Mathematics Swapan Kumar Sarkar S Chand Available
1320 09-Sep-2021 5952 A textbook of Discrete Mathematics Mathematics Swapan Kumar Sarkar S Chand Available
1321 09-Sep-2021 5951 A textbook of Discrete Mathematics Mathematics Swapan Kumar Sarkar S Chand Available
1322 09-Sep-2021 5949 Linear Algebra Mathematics Surjeet Singh Vikas Available
1323 09-Sep-2021 5948 Linear Algebra Mathematics Surjeet Singh Vikas Available
1324 09-Sep-2021 5947 A textbook of Matrices Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1325 09-Sep-2021 5946 A textbook of Matrices Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1326 09-Sep-2021 5944 A textbook of Matrices Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1327 09-Sep-2021 5943 A textbook of Matrices Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1328 09-Sep-2021 5942 Ordinary and Partial Differential Equations Mathematics Dr M D Raisinghania S Chand Available
1329 09-Sep-2021 5941 A Course in Abstract Algebra Mathematics Vijay K Khana S K Bhambri Vikas Available
1330 09-Sep-2021 5940 A Course in Abstract Algebra Mathematics Vijay K Khana S K Bhambri Vikas Available
1331 09-Sep-2021 5939 Maths 18 days wonder Mathematics Khurana K J S Markandar R S Chand Available
1332 09-Sep-2021 5938 Maths 18 days wonder Mathematics Khurana K J S Markandar R S Chand Available
1333 09-Sep-2021 5937 Maths 30 days wonder Mathematics Khurana K J S Markandar R S Chand Available
1334 09-Sep-2021 5936 Maths 30 days wonder Mathematics Khurana K J S Markandar R S Chand Available
1335 09-Sep-2021 5935 Elements of Real Analysis Mathematics Santi Narayan Dr M D Raisinghania S Chand Available
1336 09-Sep-2021 5934 Elements of Real Analysis Mathematics Santi Narayan Dr M D Raisinghania S Chand Available
1337 09-Sep-2021 5933 Elements of Real Analysis Mathematics Santi Narayan Dr M D Raisinghania S Chand Available
1338 09-Sep-2021 5932 Elements of Real Analysis Mathematics Santi Narayan Dr M D Raisinghania S Chand Available
1339 09-Sep-2021 5931 Operation Research Mathematics S Kalavathy Vikas Available
1340 09-Sep-2021 5930 Operation Research Mathematics S Kalavathy Vikas Available
1341 09-Sep-2021 5929 Operation Research Mathematics S Kalavathy Vikas Available
1342 09-Sep-2021 5928 Operation Research Mathematics S Kalavathy Vikas Available
1343 09-Sep-2021 5927 Operation Research Mathematics S Kalavathy Vikas Available
1344 09-Sep-2021 5926 Operation Research Mathematics Er P K Gupta S Chand Available
1345 09-Sep-2021 5925 Operations Research Mathematics Er P K Gupta S Chand Available
1346 09-Sep-2021 5924 Advanced Differential Equations Mathematics Dr M D Raisinghania S Chand Available
1347 09-Sep-2021 5923 Advanced Differential Equations Mathematics Dr M D Raisinghania S Chand Available
1348 09-Sep-2021 5922 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1349 09-Sep-2021 5921 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1350 09-Sep-2021 5920 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1351 09-Sep-2021 5919 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1352 09-Sep-2021 5918 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1353 09-Sep-2021 5917 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1354 09-Sep-2021 5916 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1355 09-Sep-2021 5915 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1356 09-Sep-2021 5914 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1357 09-Sep-2021 5913 Differential Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1358 09-Sep-2021 5912 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1359 09-Sep-2021 5911 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1360 09-Sep-2021 5910 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1361 09-Sep-2021 5909 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1362 09-Sep-2021 5908 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1363 09-Sep-2021 5907 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1364 09-Sep-2021 5906 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1365 09-Sep-2021 5905 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1366 09-Sep-2021 5904 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1367 09-Sep-2021 5903 Integral Calculus Mathematics Santi Narayan Dr P K Mittal S Chand Available
1368 09-Sep-2021 5902 Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logic and their Applications Mathematics Dr A K Bhargava S Chand Available
1369 09-Sep-2021 5901 Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logic and their Applications Mathematics Dr A K Bhargava S Chand Available
1370 09-Sep-2021 5900 Mathematics for Degree Students (+3 2nd yr) Mathematics Dr P K Mittal S Chand Available
1371 09-Sep-2021 5899 Numerical Methods Mathematics Dr P Rangasamy S Chand Available
1372 09-Sep-2021 5898 Modern Algebra Mathematics Surjeet Singh Qazi Zaneeruddin Vikas Available
1373 09-Sep-2021 5897 Modern Algebra Mathematics Surjeet Singh Qazi Zaneeruddin Vikas Available
1374 09-Sep-2021 5896 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1375 09-Sep-2021 5895 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1376 09-Sep-2021 5894 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1377 09-Sep-2021 5893 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1378 09-Sep-2021 5892 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1379 09-Sep-2021 5891 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1380 09-Sep-2021 5890 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1381 09-Sep-2021 5889 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1382 09-Sep-2021 5888 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1383 09-Sep-2021 5887 A textbook of Calculus (P-2) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1384 09-Sep-2021 5886 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1385 09-Sep-2021 5885 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1386 09-Sep-2021 5884 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1387 09-Sep-2021 5883 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1388 09-Sep-2021 5882 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1389 09-Sep-2021 5881 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1390 09-Sep-2021 5880 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1391 09-Sep-2021 5879 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1392 09-Sep-2021 5878 A textbook of Calculus (P-1) Mathematics Santi Narayan S Chand Available
1393 09-Sep-2021 5876 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1394 09-Sep-2021 5875 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1395 09-Sep-2021 5874 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1396 09-Sep-2021 5873 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1397 09-Sep-2021 5872 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1398 09-Sep-2021 5871 A textbook of Algebra Mathematics S K Shah S C Garg Vikas Available
1399 09-Sep-2021 5870 Essential Calculus Early Transcendentals Mathematics James Stwart Cengage Available
1400 09-Sep-2021 5869 Essential Calculus Early Transcendentals Mathematics James Stwart Cengage Available
1401 09-Sep-2021 5868 Essential Calculus Early Transcendentals Mathematics James Stwart Cengage Available
1402 09-Sep-2021 5867 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1403 09-Sep-2021 5866 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1404 09-Sep-2021 5865 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1405 09-Sep-2021 5864 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1406 09-Sep-2021 5863 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1407 09-Sep-2021 5862 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1408 09-Sep-2021 5861 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1409 09-Sep-2021 5860 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1410 09-Sep-2021 5858 Discrete Mathematics with Graph Theory Mathematics Edgar G Goodaire Michael M Parminder Pearson Available
1411 09-Sep-2021 5857 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1412 09-Sep-2021 5856 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1413 09-Sep-2021 5855 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1414 09-Sep-2021 5854 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1415 09-Sep-2021 5853 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1416 09-Sep-2021 5852 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1417 09-Sep-2021 5851 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1418 09-Sep-2021 5850 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1419 09-Sep-2021 5849 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1420 09-Sep-2021 5848 Discrete Mathematics and its Applications Mathematics Kenneth H Rosen Mc graw Hill Available
1421 09-Sep-2021 5847 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1422 09-Sep-2021 5846 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1423 09-Sep-2021 5845 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1424 09-Sep-2021 5844 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1425 09-Sep-2021 5843 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1426 09-Sep-2021 5842 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1427 09-Sep-2021 5841 Linear Algebra Mathematics Stephen H Friedberg & others Pearson Available
1428 09-Sep-2021 5840 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1429 09-Sep-2021 5839 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1430 09-Sep-2021 5838 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1431 09-Sep-2021 5837 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1432 09-Sep-2021 5836 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1433 09-Sep-2021 5835 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1434 09-Sep-2021 5834 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1435 09-Sep-2021 5833 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1436 09-Sep-2021 5832 Algebra Mathematics Michael Artin Pearson Available
1437 09-Sep-2021 5830 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1438 09-Sep-2021 5829 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1439 09-Sep-2021 5828 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1440 09-Sep-2021 5827 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1441 09-Sep-2021 5824 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1442 09-Sep-2021 5823 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1443 09-Sep-2021 5822 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1444 09-Sep-2021 5821 A First Course in Abstract Algebra Mathematics John B Fraleigh Pearson Available
1445 09-Sep-2021 5820 Guidance and Counselling Education Dr S S Shinde Chandralok Available
1446 09-Sep-2021 5818 Emerging Trends in Educational Evaluation Education Dr M Suryavanshi Gaurav Available
1447 09-Sep-2021 5817 Philosophy of Education Education Dr S L Tambe Garima Available
1448 09-Sep-2021 5816 Research Methodology in Education Education Dr Keshav W Ingole Chandralok Available
1449 09-Sep-2021 5815 Teacher Education in the 21st century Education Rashmi Kumar and others SAGE Available
1450 09-Sep-2021 5814 Teacher Education in the 21st century Education Rashmi Kumar and others SAGE Available
1451 09-Sep-2021 5813 Research Methods in Education Education Wang Li & others SAGE Available
1452 09-Sep-2021 5812 Research Methods in Education Education Wang Li & others SAGE Available
1453 09-Sep-2021 5811 Pedagogy of Science Education Jasim Ahmad SAGE Available
1454 09-Sep-2021 5810 Pedagogy of Science Education Jasim Ahmad SAGE Available
1455 09-Sep-2021 5808 Teacher Education Education Prof S C Panigrahi Dr A Biswal APH Available
1456 09-Sep-2021 5807 Teacher Education Education Dr Jayanta Mete Ajit Mandal APH Available
1457 09-Sep-2021 5806 Action Research Education Dr Smitha V P APH Available
1458 09-Sep-2021 5805 Guidance and Counselling Education A K Nayak APH Available
1459 09-Sep-2021 5804 Guidance and Counselling Education A K Nayak APH Available
1460 09-Sep-2021 5803 Guidance and Counselling Education A K Nayak APH Available
1461 09-Sep-2021 5802 Guidance and Counselling Education A K Nayak APH Available
1462 09-Sep-2021 5801 Research in Education Education John W Best & others Pearson Available
1463 09-Sep-2021 5800 Research in Education Education John W Best & others Pearson Available
1464 09-Sep-2021 5799 Techniques of Teaching in English Education A L Kohli DRPC Available
1465 09-Sep-2021 5798 Techniques of Teaching in English Education A L Kohli DRPC Available
1466 09-Sep-2021 5797 Techniques of Teaching in English Education A L Kohli DRPC Available
1467 09-Sep-2021 5796 Techniques of Teaching in English Education A L Kohli DRPC Available
1468 09-Sep-2021 5795 Techniques of Teaching in English Education A L Kohli DRPC Available
1469 09-Sep-2021 5794 Educational Technology Education Dr Usha Rao HPH Available
1470 09-Sep-2021 5793 Educational Evaluation Education Rambhai N Patel HPH Available
1471 09-Sep-2021 5792 Educational Evaluation Education Rambhai N Patel HPH Available
1472 09-Sep-2021 5791 Educational Evaluation Education Rambhai N Patel HPH Available
1473 09-Sep-2021 5790 Sikshyara Moulika Tatwa Education China Pradhan KP Available
1474 09-Sep-2021 5789 Sikshyara Moulika Tatwa Education China Pradhan KP Available
1475 09-Sep-2021 5788 Sikshyara Moulika Tatwa Education China Pradhan KP Available
1476 09-Sep-2021 5787 Assessment and Evolution Techniques Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1477 09-Sep-2021 5786 Assessment and Evolution Techniques Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1478 09-Sep-2021 5785 Assessment and Evolution Techniques Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1479 09-Sep-2021 5784 The Learner and learning Process Education Ramanath Dwibedi KP Available
1480 09-Sep-2021 5783 The Learner and learning Process Education Ramanath Dwibedi KP Available
1481 09-Sep-2021 5782 The Learner and learning Process Education Ramanath Dwibedi KP Available
1482 09-Sep-2021 5781 Learning Disability Education S P K Jena SAGE Available
1483 09-Sep-2021 5780 Measurement and Assessment in Teaching Education Robert L Linn M David Miller Pearson Available
1484 09-Sep-2021 5779 Teaching of Mathematics Education Dr Anice James Neel Kamal Available
1485 09-Sep-2021 5778 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1486 09-Sep-2021 5777 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1487 09-Sep-2021 5776 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1488 09-Sep-2021 5775 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1489 09-Sep-2021 5774 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1490 09-Sep-2021 5773 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1491 09-Sep-2021 5772 The Advanced Educational Psychology : The psy of the Learner Education Mrs M M Fernandes HPH Available
1492 09-Sep-2021 5771 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1493 09-Sep-2021 5770 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1494 09-Sep-2021 5769 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1495 09-Sep-2021 5768 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1496 09-Sep-2021 5767 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1497 09-Sep-2021 5766 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1498 09-Sep-2021 5765 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1499 09-Sep-2021 5764 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1500 09-Sep-2021 5763 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1501 09-Sep-2021 5762 Development and Problems of Indian Education Education R P Pathak Pearson Available
1502 09-Sep-2021 5761 Measurement and Evaluation in Education Education R P Pathak Pearson Available
1503 09-Sep-2021 5760 Sikshya o Samaja Education China Pradhan KP Available
1504 09-Sep-2021 5759 Sikshya o Samaja Education China Pradhan KP Available
1505 09-Sep-2021 5758 Sikshya o Samaja Education China Pradhan KP Available
1506 09-Sep-2021 5757 Sikshya o Samaja Education China Pradhan KP Available
1507 09-Sep-2021 5756 Sikshya o Samaja Education China Pradhan KP Available
1508 09-Sep-2021 5755 Methods of Teaching History (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1509 09-Sep-2021 5754 Methods of Teaching History (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1510 09-Sep-2021 5753 Methods of Teaching History (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1511 09-Sep-2021 5752 Methods of Teaching History (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1512 09-Sep-2021 5751 Methods of Teaching History (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1513 09-Sep-2021 5750 Technology and Innovations in Education (Odia) Education Dr China Pradhan KP Available
1514 09-Sep-2021 5749 Technology and Innovations in Education (Odia) Education Dr China Pradhan KP Available
1515 09-Sep-2021 5748 Technology and Innovations in Education (Odia) Education Dr China Pradhan KP Available
1516 09-Sep-2021 5747 Education, Assessment, Evaluation and Statistics (O) Education Dr China Pradhan KP Available
1517 09-Sep-2021 5746 Statistics in Education Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1518 09-Sep-2021 5745 Statistics in Education Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1519 09-Sep-2021 5744 Statistics in Education Education Pratap Keshari Khatai KP Available
1520 09-Sep-2021 5743 Pedagogical Skills (Odia) Education Dr Sagarika Rout KP Available
1521 09-Sep-2021 5741 Pedagogical Skills (Odia) Education Dr Sagarika Rout KP Available
1522 09-Sep-2021 5740 Technology & innovations in Education Education Sanjay Ketan Swain KP Available
1523 09-Sep-2021 5739 Technology & innovations in Education Education Sanjay Ketan Swain KP Available
1524 09-Sep-2021 5738 Technology & innovations in Education Education Sanjay Ketan Swain KP Available
1525 09-Sep-2021 5737 Educayional Assessmen, Education and Statistics Education Sagarika Rout Susanta Kumar Parida KP Available
1526 09-Sep-2021 5736 Educayional Assessmen, Education and Statistics Education Sagarika Rout Susanta Kumar Parida KP Available
1527 09-Sep-2021 5735 Educayional Assessmen, Education and Statistics Education Sagarika Rout Susanta Kumar Parida KP Available
1528 09-Sep-2021 5734 Education and Society Education Ramanath Dwibedi KP Available
1529 09-Sep-2021 5733 Education and Society Education Ramanath Dwibedi KP Available
1530 09-Sep-2021 5732 Education and Society Education Ramanath Dwibedi KP Available
1531 09-Sep-2021 5731 Research Methodology Education Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
1532 09-Sep-2021 5730 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
1533 09-Sep-2021 5729 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
1534 09-Sep-2021 5728 Research Methodology Education Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
1535 09-Sep-2021 5727 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
1536 09-Sep-2021 5726 Research Methodology Education Dr Vijay Upagade Dr Arvind Shende S Chand Available
1537 09-Sep-2021 5725 Research Methodology Education Dr Vijay Upagade Dr Arvind Shende S Chand Available
1538 09-Sep-2021 5724 Research Methodology Education Dr Vijay Upagade Dr Arvind Shende S Chand Available
1539 09-Sep-2021 5723 Principles of Education Education S Venkateswaran Vikas Available
1540 09-Sep-2021 5722 Principles of Education Education S Venkateswaran Vikas Available
1541 09-Sep-2021 5721 Principles of Education Education S Venkateswaran Vikas Available
1542 09-Sep-2021 5720 Essentials of Examination System Education J C Agarwal Vikas Available
1543 09-Sep-2021 5719 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1544 09-Sep-2021 5718 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1545 09-Sep-2021 5717 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1546 09-Sep-2021 5716 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1547 09-Sep-2021 5715 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1548 09-Sep-2021 5714 School Organisation Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1549 09-Sep-2021 5713 Guidance and Counselling Education Sister Mary Vishala S Chand Available
1550 09-Sep-2021 5712 Principles of Teaching English Education S Venkateswaran Vikas Available
1551 09-Sep-2021 5711 Principles of Teaching English Education S Venkateswaran Vikas Available
1552 09-Sep-2021 5710 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1553 09-Sep-2021 5708 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1554 09-Sep-2021 5707 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1555 09-Sep-2021 5706 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1556 09-Sep-2021 5705 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1557 09-Sep-2021 5703 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1558 09-Sep-2021 5702 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1559 09-Sep-2021 5701 Advanced Educational Psychology Education S S Chauhan Vikas Available
1560 09-Sep-2021 5700 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1561 09-Sep-2021 5699 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1562 09-Sep-2021 5698 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1563 09-Sep-2021 5697 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1564 09-Sep-2021 5696 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1565 09-Sep-2021 5695 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1566 09-Sep-2021 5694 Theory and Principles of Education Education J C Agarwal Vikas Available
1567 09-Sep-2021 5693 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1568 09-Sep-2021 5692 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1569 09-Sep-2021 5691 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1570 09-Sep-2021 5690 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1571 09-Sep-2021 5689 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1572 09-Sep-2021 5688 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1573 09-Sep-2021 5687 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1574 09-Sep-2021 5686 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1575 09-Sep-2021 5685 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1576 09-Sep-2021 5684 Education in Ancient and Medieval India Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1577 09-Sep-2021 5683 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1578 09-Sep-2021 5682 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1579 09-Sep-2021 5681 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1580 09-Sep-2021 5680 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1581 09-Sep-2021 5679 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1582 09-Sep-2021 5678 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1583 09-Sep-2021 5677 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1584 09-Sep-2021 5676 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1585 09-Sep-2021 5675 Foundations of Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1586 09-Sep-2021 5674 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1587 09-Sep-2021 5673 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1588 09-Sep-2021 5672 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1589 09-Sep-2021 5671 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1590 09-Sep-2021 5670 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1591 09-Sep-2021 5669 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1592 09-Sep-2021 5668 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1593 09-Sep-2021 5667 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1594 09-Sep-2021 5666 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1595 09-Sep-2021 5665 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1596 09-Sep-2021 5664 Development and Planning of Modern Education Education J C Agarwal Vikas Available
1597 09-Sep-2021 5663 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1598 09-Sep-2021 5662 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1599 09-Sep-2021 5661 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1600 09-Sep-2021 5660 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1601 09-Sep-2021 5659 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1602 09-Sep-2021 5658 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1603 09-Sep-2021 5657 Comparative Education Education S P Chaube A Chaube Vikas Available
1604 09-Sep-2021 5656 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1605 09-Sep-2021 5655 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1606 09-Sep-2021 5654 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1607 09-Sep-2021 5653 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1608 09-Sep-2021 5652 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1609 09-Sep-2021 5651 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1610 09-Sep-2021 5650 Testbook of Comparative Education Education T S Sodhi Vikas Available
1611 09-Sep-2021 5649 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1612 09-Sep-2021 5648 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1613 09-Sep-2021 5647 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1614 09-Sep-2021 5646 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1615 09-Sep-2021 5645 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1616 09-Sep-2021 5644 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1617 09-Sep-2021 5643 Pedagogy of Mathematics Education Dr Madhu Sahni Vikas Available
1618 09-Sep-2021 5642 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1619 09-Sep-2021 5641 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1620 09-Sep-2021 5640 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1621 09-Sep-2021 5639 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1622 09-Sep-2021 5638 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1623 09-Sep-2021 5637 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1624 09-Sep-2021 5636 Educational Exceptional Children Education K C Panda Vikas Available
1625 09-Sep-2021 5635 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1626 09-Sep-2021 5634 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1627 09-Sep-2021 5633 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1628 09-Sep-2021 5632 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1629 09-Sep-2021 5631 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1630 09-Sep-2021 5630 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1631 09-Sep-2021 5629 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1632 09-Sep-2021 5627 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1633 09-Sep-2021 5626 Essentials of Educational Technology Education J C Agarwal Vikas Available
1634 09-Sep-2021 5625 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1635 09-Sep-2021 5624 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1636 09-Sep-2021 5623 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1637 09-Sep-2021 5622 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1638 09-Sep-2021 5621 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1639 09-Sep-2021 5620 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1640 09-Sep-2021 5619 Principles. Methods & Techniques of Teaching Education J C Agarwal Vikas Available
1641 09-Sep-2021 5618 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1642 09-Sep-2021 5617 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1643 09-Sep-2021 5616 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1644 09-Sep-2021 5615 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1645 09-Sep-2021 5614 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1646 09-Sep-2021 5613 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1647 09-Sep-2021 5612 Essentials of Educational Psychology Education J C Agarwal Vikas Available
1648 09-Sep-2021 5611 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1649 09-Sep-2021 5610 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1650 09-Sep-2021 5609 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1651 09-Sep-2021 5608 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1652 09-Sep-2021 5607 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1653 09-Sep-2021 5606 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1654 09-Sep-2021 5605 Methodology of Educational Research Education Lokesh Koul Vikas Available
1655 09-Sep-2021 5603 Concepts of Ecology Zoology Edward J Kormandy Pearson Available
1656 09-Sep-2021 5602 New College Zoology (vol-1) Zoology I K Bhattacharya Rita Mahanta KP Available
1657 09-Sep-2021 5601 New College Zoology (vol-1) Zoology I K Bhattacharya Rita Mahanta KP Available
1658 09-Sep-2021 5600 New College Zoology (vol-1) Zoology I K Bhattacharya Rita Mahanta KP Available
1659 09-Sep-2021 5599 Biology of Chordates Zoology Niranjan Routray KP Available
1660 09-Sep-2021 5598 Biology of Chordates Zoology Niranjan Routray KP Available
1661 09-Sep-2021 5597 Biology of Chordates Zoology Niranjan Routray KP Available
1662 09-Sep-2021 5596 New College Zoology Zoology Rita Mahanta I K Bhattacharya KP Available
1663 09-Sep-2021 5595 New College Zoology Zoology Rita Mahanta I K Bhattacharya KP Available
1664 09-Sep-2021 5594 New College Zoology Zoology Rita Mahanta I K Bhattacharya KP Available
1665 09-Sep-2021 5591 Physiology : Life Sustaining Systems Zoology Manorama Patri KP Available
1666 09-Sep-2021 5590 Comparative Anatomy of Vertibrates Zoology Manorama Patri KP Available
1667 09-Sep-2021 5589 Comparative Anatomy of Vertibrates Zoology Manorama Patri KP Available
1668 09-Sep-2021 5588 Comparative Anatomy of Vertibrates Zoology Manorama Patri KP Available
1669 09-Sep-2021 5587 Physiology : Controlling and Coordinating Systems Zoology Manorama Patri KP Available
1670 09-Sep-2021 5586 Physiology : Controlling and Coordinating Systems Zoology Manorama Patri KP Available
1671 09-Sep-2021 5585 Physiology : Controlling and Coordinating Systems Zoology Manorama Patri KP Available
1672 09-Sep-2021 5584 Pabibesh Bigyan Zoology Dr Manorama Patri KP Available
1673 09-Sep-2021 5583 Pabibesh Bigyan Zoology Dr Manorama Patri KP Available
1674 09-Sep-2021 5582 Pabibesh Bigyan Zoology Dr Manorama Patri KP Available
1675 09-Sep-2021 5580 Environmental Studies Zoology Binapani Satpathy Amiya Prasad Dash KP Available
1676 09-Sep-2021 5579 Environmental Studies Zoology Binapani Satpathy Amiya Prasad Dash KP Available
1677 09-Sep-2021 5578 Environmental Studies Zoology Manas Ranjan Samal Cengage Available
1678 09-Sep-2021 5577 Environmental Studies Zoology Manas Ranjan Samal Cengage Available
1679 09-Sep-2021 5576 Molecular Biology of the Gene Zoology James D Watson Pearson Available
1680 09-Sep-2021 5575 Molecular Biology of the Gene Zoology James D Watson Pearson Available
1681 09-Sep-2021 5574 Elements of Ecology Zoology Thomas M Smith Robert Leo Smith Pearson Available
1682 09-Sep-2021 5573 Elements of Ecology Zoology Thomas M Smith Robert Leo Smith Pearson Available
1683 09-Sep-2021 5572 Essentials of Human Anatomy and Physiology Zoology Elaine N Marieb Pearson Available
1684 09-Sep-2021 5571 Essentials of Human Anatomy and Physiology Zoology Elaine N Marieb Pearson Available
1685 09-Sep-2021 5570 Concepts of Genetics Zoology William S Klug & others Pearson Available
1686 09-Sep-2021 5569 Concepts of Genetics Zoology William S Klug & others Pearson Available
1687 09-Sep-2021 5568 Genetics Zoology Monroe W Strickberger Pearson Available
1688 09-Sep-2021 5567 Genetics Zoology Monroe W Strickberger Pearson Available
1689 09-Sep-2021 5566 Microbiology: An Introduction Zoology G J Tortora & others Pearson Available
1690 09-Sep-2021 5565 Microbiology: An Introduction Zoology G J Tortora & others Pearson Available
1691 09-Sep-2021 5564 Prospectives in Ecology Zoology Manideep Raj KP Available
1692 09-Sep-2021 5563 Prospectives in Ecology Zoology Manideep Raj KP Available
1693 09-Sep-2021 5561 Microbiology & Phycology Zoology Bijaya Kumar Mishra Nirupama Dash KP Available
1694 09-Sep-2021 5560 Microbiology & Phycology Zoology Bijaya Kumar Mishra Nirupama Dash KP Available
1695 09-Sep-2021 5559 Microbiology & Phycology Zoology Bijaya Kumar Mishra Nirupama Dash KP Available
1696 09-Sep-2021 5558 Environment : Problems & Solutions Zoology D K Asthana Meera Asthana S Chand Available
1697 09-Sep-2021 5557 Environment : Problems & Solutions Zoology D K Asthana Meera Asthana S Chand Available
1698 09-Sep-2021 5556 Environment : Problems & Solutions Zoology D K Asthana Meera Asthana S Chand Available
1699 09-Sep-2021 5555 Environment : Problems & Solutions Zoology D K Asthana Meera Asthana S Chand Available
1700 09-Sep-2021 5554 Environment : Problems & Solutions Zoology D K Asthana Meera Asthana S Chand Available
1701 09-Sep-2021 5553 Environmental Management Zoology G N Pandey Vikas Available
1702 09-Sep-2021 5552 A textbook of Environmental Studies Zoology Dr D K Asthana Dr Meera Asthana S Chand Available
1703 09-Sep-2021 5551 A textbook of Microbiology Zoology Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
1704 09-Sep-2021 5550 A textbook of Microbiology Zoology Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
1705 09-Sep-2021 5549 A textbook of Microbiology Zoology Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
1706 09-Sep-2021 5548 Invertebrate Zoology Zoology E L Jordan Dr P S Verma S Chand Available
1707 09-Sep-2021 5547 Invertebrate Zoology Zoology E L Jordan Dr P S Verma S Chand Available
1708 09-Sep-2021 5546 Invertebrate Zoology Zoology E L Jordan Dr P S Verma S Chand Available
1709 09-Sep-2021 5544 Chordate Zoology Zoology E L Jordan Dr P S Verma S Chand Available
1710 09-Sep-2021 5542 Molecular Biology Zoology H D Kumar Vikas Available
1711 09-Sep-2021 5541 Animal Physiology & Biochemistry Zoology Dr R A Agrawal & others S Chand Available
1712 09-Sep-2021 5540 Animal Physiology & Biochemistry Zoology Dr R A Agrawal & others S Chand Available
1713 09-Sep-2021 5539 Animal Physiology & Biochemistry Zoology Dr R A Agrawal & others S Chand Available
1714 09-Sep-2021 5538 Animal Physiology & Biochemistry Zoology Dr R A Agrawal & others S Chand Available
1715 09-Sep-2021 5537 Biological Instrumentation & methodology Zoology Dr P K Bajpai S Chand Available
1716 09-Sep-2021 5536 Biological Instrumentation & methodology Zoology Dr P K Bajpai S Chand Available
1717 09-Sep-2021 5535 Biological Instrumentation & methodology Zoology Dr P K Bajpai S Chand Available
1718 09-Sep-2021 5534 Biological Instrumentation & methodology Zoology Dr P K Bajpai S Chand Available
1719 09-Sep-2021 5533 Biological Instrumentation & methodology Zoology Dr P K Bajpai S Chand Available
1720 09-Sep-2021 5532 Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution & Ecology Zoology Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
1721 09-Sep-2021 5531 Zoology for Degree Students (1st yr) Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1722 09-Sep-2021 5530 Zoology for Degree Students (1st yr) Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1723 09-Sep-2021 5529 Genetics Zoology P S Verma V K Agarwal S Chand Available
1724 09-Sep-2021 5528 Genetics Zoology P S Verma V K Agarwal S Chand Available
1725 09-Sep-2021 5527 Genetics Zoology P S Verma V K Agarwal S Chand Available
1726 09-Sep-2021 5526 Genetics Zoology P S Verma V K Agarwal S Chand Available
1727 09-Sep-2021 5524 A textbook of Biotechnology Zoology Dr R C Dubey S Chand Available
1728 09-Sep-2021 5523 Fundamentals of Biochemistry Zoology Dr J L Jain & others S Chand Available
1729 09-Sep-2021 5522 Fundamentals of Biochemistry Zoology Dr J L Jain & others S Chand Available
1730 09-Sep-2021 5521 Fundamentals of Biochemistry Zoology Dr J L Jain & others S Chand Available
1731 09-Sep-2021 5520 Fundamentals of Biochemistry Zoology Dr J L Jain & others S Chand Available
1732 09-Sep-2021 5519 Fundamentals of Biochemistry Zoology Dr J L Jain & others S Chand Available
1733 09-Sep-2021 5518 A textbook of Human Physiology Zoology H D Singh S Chand Available
1734 09-Sep-2021 5517 A manual of Practical Zoology Invertibrates Zoology Dr P S Verma S Chand Available
1735 09-Sep-2021 5516 A manual of Practical Zoology Invertibrates Zoology Dr P S Verma S Chand Available
1736 09-Sep-2021 5515 A textbook of Plant Physiology, Biochemistry and Biotechnology Zoology Dr S K Verma Mohit Verma S Chand Available
1737 09-Sep-2021 5514 A textbook of Plant Physiology, Biochemistry and Biotechnology Zoology Dr S K Verma Mohit Verma S Chand Available
1738 09-Sep-2021 5513 A textbook of Plant Physiology, Biochemistry and Biotechnology Zoology Dr S K Verma Mohit Verma S Chand Available
1739 09-Sep-2021 5512 Zoology for Degree Students (sem-V) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1740 09-Sep-2021 5511 Zoology for Degree Students (sem-V) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1741 09-Sep-2021 5510 Zoology for Degree Students (sem-V) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1742 09-Sep-2021 5509 Zoology for Degree Students (sem-I) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1743 09-Sep-2021 5508 Zoology for Degree Students (sem-I) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1744 09-Sep-2021 5507 Zoology for Degree Students (sem-I) Zoology V K Agarwal S Chand Available
1745 09-Sep-2021 5506 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1746 09-Sep-2021 5505 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1747 09-Sep-2021 5504 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1748 09-Sep-2021 5503 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1749 09-Sep-2021 5502 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1750 09-Sep-2021 5501 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1751 09-Sep-2021 5500 Lab Manual on Blood analysis and Medical Diagnostics Zoology Dr Gayatri Prakash S Chand Available
1752 09-Sep-2021 5499 A manual of Practical Zoology Chordates Zoology Dr P S Verma S Chand Available
1753 09-Sep-2021 5498 A manual of Practical Zoology Chordates Zoology Dr P S Verma S Chand Available
1754 09-Sep-2021 5497 A manual of Practical Zoology Chordates Zoology Dr P S Verma S Chand Available
1755 09-Sep-2021 5496 Practical Microbiology Zoology Dr P S Dubey Dr S K Maheshwari S Chand Available
1756 09-Sep-2021 5495 Practical Microbiology Zoology Dr P S Dubey Dr S K Maheshwari S Chand Available
1757 09-Sep-2021 5494 Practical Microbiology Zoology Dr P S Dubey Dr S K Maheshwari S Chand Available
1758 09-Sep-2021 5493 Advanced Practical Zoology Zoology Dr P S Verma Dr P C Srivastava S Chand Available
1759 09-Sep-2021 5492 Advanced Practical Zoology Zoology Dr P S Verma Dr P C Srivastava S Chand Available
1760 09-Sep-2021 5491 Advanced Practical Zoology Zoology Dr P S Verma Dr P C Srivastava S Chand Available
1761 09-Sep-2021 5490 Advanced Practical Zoology Zoology Dr P S Verma Dr P C Srivastava S Chand Available
1762 09-Sep-2021 5489 Advanced Practical Zoology Zoology Dr P S Verma Dr P C Srivastava S Chand Available
1763 09-Sep-2021 5488 A textbook of Immunology Zoology Dr P Madhavee Latha S Chand Available
1764 09-Sep-2021 5487 A textbook of Immunology Zoology Dr P Madhavee Latha S Chand Available
1765 09-Sep-2021 5486 A textbook of Immunology Zoology Dr P Madhavee Latha S Chand Available
1766 09-Sep-2021 5485 A textbook of Immunology Zoology Dr P Madhavee Latha S Chand Available
1767 09-Sep-2021 5484 A textbook of Immunology Zoology Dr P Madhavee Latha S Chand Available
1768 09-Sep-2021 5483 Molecular Biology Zoology Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
1769 09-Sep-2021 5481 Molecular Biology Zoology Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
1770 09-Sep-2021 5480 Molecular Biology Zoology Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
1771 09-Sep-2021 5479 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1772 09-Sep-2021 5478 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1773 09-Sep-2021 5477 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1774 09-Sep-2021 5476 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1775 09-Sep-2021 5475 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1776 09-Sep-2021 5474 Animal Behaviour Zoology Dr V K Agarwal S Chand Available
1777 09-Sep-2021 5472 Chordate Embryology Zoology P S Verma V K Agarwal S Chand Available
1778 09-Sep-2021 5467 Advanced Biotechnology Zoology Dr R C Dubey S Chand Available
1779 09-Sep-2021 5466 Advanced Biotechnology Zoology Dr R C Dubey S Chand Available
1780 09-Sep-2021 5465 Advanced Biotechnology Zoology Dr R C Dubey S Chand Available
1781 09-Sep-2021 5464 Bharatiya Darshan Prabah Philosophy Anup Roy KP Available
1782 09-Sep-2021 5463 Bharatiya Darshan Prabah Philosophy Anup Roy KP Available
1783 09-Sep-2021 5462 Bharatiya Darshan Prabah Philosophy Anup Roy KP Available
1784 09-Sep-2021 5461 Bharatiya Darshan Prabah Philosophy Anup Roy KP Available
1785 09-Sep-2021 5460 Bharatiya Darshan Prabah Philosophy Anup Roy KP Available
1786 09-Sep-2021 5459 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1787 09-Sep-2021 5458 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1788 09-Sep-2021 5457 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1789 09-Sep-2021 5456 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1790 09-Sep-2021 5455 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1791 09-Sep-2021 5454 Modern European Philosophy Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1792 09-Sep-2021 5453 Modern European Philosophy Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1793 09-Sep-2021 5452 Modern European Philosophy Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1794 09-Sep-2021 5451 Modern European Philosophy Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1795 09-Sep-2021 5450 Modern European Philosophy Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1796 09-Sep-2021 5449 Philosophy of the Vedas and the Upanishads Philosophy Durga Madhab Praharaj KP Available
1797 09-Sep-2021 5448 Philosophy of the Vedas and the Upanishads Philosophy Durga Madhab Praharaj KP Available
1798 09-Sep-2021 5447 Philosophy of the Vedas and the Upanishads Philosophy Durga Madhab Praharaj KP Available
1799 09-Sep-2021 5446 Philosophy of the Vedas and the Upanishads Philosophy Durga Madhab Praharaj KP Available
1800 09-Sep-2021 5445 Philosophy of the Vedas and the Upanishads Philosophy Durga Madhab Praharaj KP Available
1801 09-Sep-2021 5444 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1802 09-Sep-2021 5443 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1803 09-Sep-2021 5442 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1804 09-Sep-2021 5441 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1805 09-Sep-2021 5440 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1806 09-Sep-2021 5439 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1807 09-Sep-2021 5438 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1808 09-Sep-2021 5437 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1809 09-Sep-2021 5436 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1810 09-Sep-2021 5435 Bhasa Darshan Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1811 09-Sep-2021 5434 Samaj o Rastradarshan Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1812 09-Sep-2021 5433 Samaj o Rastradarshan Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1813 09-Sep-2021 5432 Samaj o Rastradarshan Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1814 09-Sep-2021 5431 Samaj o Rastradarshan Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1815 09-Sep-2021 5430 Samaj o Rastradarshan Philosophy Jaydeb Jena Lakshman Patra KP Available
1816 09-Sep-2021 5429 Samasamayika Bharatiya Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1817 09-Sep-2021 5428 Samasamayika Bharatiya Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1818 09-Sep-2021 5427 Samasamayika Bharatiya Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1819 09-Sep-2021 5426 Samasamayika Bharatiya Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1820 09-Sep-2021 5425 Samasamayika Bharatiya Darshan Philosophy Jaydeb Jena H Behera KP Available
1821 09-Sep-2021 5424 Systems of Indian Philosophy Philosophy K Om Narayan Rao KP Available
1822 09-Sep-2021 5423 Systems of Indian Philosophy Philosophy K Om Narayan Rao KP Available
1823 09-Sep-2021 5422 Systems of Indian Philosophy Philosophy K Om Narayan Rao KP Available
1824 09-Sep-2021 5421 Systems of Indian Philosophy Philosophy K Om Narayan Rao KP Available
1825 09-Sep-2021 5420 Systems of Indian Philosophy Philosophy K Om Narayan Rao KP Available
1826 09-Sep-2021 5419 Nitidarshan Philosophy Anup Roy KP Available
1827 09-Sep-2021 5418 Nitidarshan Philosophy Anup Roy KP Available
1828 09-Sep-2021 5417 Nitidarshan Philosophy Anup Roy KP Available
1829 09-Sep-2021 5416 General Philosophy (Odia) Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1830 09-Sep-2021 5415 General Philosophy (Odia) Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1831 09-Sep-2021 5414 General Philosophy (Odia) Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1832 09-Sep-2021 5413 General Philosophy (Odia) Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1833 09-Sep-2021 5412 General Philosophy (Odia) Philosophy Jaydeb Jena Hrudananda Behera KP Available
1834 09-Sep-2021 5411 An introduction to Ethics Philosophy K Om Narayan Rao Sai H Bohra KP Available
1835 09-Sep-2021 5410 An introduction to Ethics Philosophy K Om Narayan Rao Sai H Bohra KP Available
1836 09-Sep-2021 5409 An introduction to Ethics Philosophy K Om Narayan Rao Sai H Bohra KP Available
1837 09-Sep-2021 5408 An introduction to Ethics Philosophy K Om Narayan Rao Sai H Bohra KP Available
1838 09-Sep-2021 5407 An introduction to Ethics Philosophy K Om Narayan Rao Sai H Bohra KP Available
1839 09-Sep-2021 5406 Philosophy of Religion Philosophy John H Hick Pearson Available
1840 09-Sep-2021 5405 Philosophy of Religion Philosophy John H Hick Pearson Available
1841 09-Sep-2021 5404 Philosophy of Religion Philosophy John H Hick Pearson Available
1842 09-Sep-2021 5403 Philosophy of Religion Philosophy John H Hick Pearson Available
1843 09-Sep-2021 5402 Philosophy of Religion Philosophy John H Hick Pearson Available
1844 09-Sep-2021 5401 Reason and Experience in Indian Philosophy Philosophy Bina Gupta MLBD Available
1845 09-Sep-2021 5400 A history of Indian Philosophy (vol-5) Philosophy Surendranath Dasgupta MLBD Available
1846 09-Sep-2021 5399 A history of Indian Philosophy (vol-4) Philosophy Surendranath Dasgupta MLBD Available
1847 09-Sep-2021 5398 A history of Indian Philosophy (vol-3) Philosophy Surendranath Dasgupta MLBD Available
1848 09-Sep-2021 5397 A history of Indian Philosophy (vol-2) Philosophy Surendranath Dasgupta MLBD Available
1849 09-Sep-2021 5396 A history of Indian Philosophy (vol-1) Philosophy Surendranath Dasgupta MLBD Available
1850 09-Sep-2021 5395 ThePhilosophical Concept of Samskara Philosophy Lakshmi Kapani MLBD Available
1851 09-Sep-2021 5394 Classical Indian Ethical Thought Philosophy Kedar Nath Tiwari MLBD Available
1852 09-Sep-2021 5393 Classical Indian Ethical Thought Philosophy Kedar Nath Tiwari MLBD Available
1853 09-Sep-2021 5392 The Philosophical Traditions of India Philosophy P T Raju MLBD Available
1854 09-Sep-2021 5391 Outlines of Indian Philosophy Philosophy M Hiriyanna MLBD Available
1855 09-Sep-2021 5390 Outlines of Indian Philosophy Philosophy M Hiriyanna MLBD Available
1856 09-Sep-2021 5389 Outlines of Indian Philosophy Philosophy M Hiriyanna MLBD Available
1857 09-Sep-2021 5388 Outlines of Indian Philosophy Philosophy M Hiriyanna MLBD Available
1858 09-Sep-2021 5387 Outlines of Indian Philosophy Philosophy M Hiriyanna MLBD Available
1859 09-Sep-2021 5386 An Introduction to Indian Philosophy Philosophy S Chatterjee D Datta MLBD Available
1860 09-Sep-2021 5385 An Introduction to Indian Philosophy Philosophy S Chatterjee D Datta MLBD Available
1861 09-Sep-2021 5384 An Introduction to Indian Philosophy Philosophy S Chatterjee D Datta MLBD Available
1862 09-Sep-2021 5383 An Introduction to Indian Philosophy Philosophy S Chatterjee D Datta MLBD Available
1863 09-Sep-2021 5382 An Introduction to Indian Philosophy Philosophy S Chatterjee D Datta MLBD Available
1864 09-Sep-2021 5381 A Critical history of Western Philosophy Philosophy Y Masih MBD Available
1865 09-Sep-2021 5380 A Critical history of Western Philosophy Philosophy Y Masih MBD Available
1866 09-Sep-2021 5379 A Critical history of Western Philosophy Philosophy Y Masih MBD Available
1867 09-Sep-2021 5378 A Critical history of Western Philosophy Philosophy Y Masih MBD Available
1868 09-Sep-2021 5377 A Critical history of Western Philosophy Philosophy Y Masih MBD Available
1869 09-Sep-2021 5376 A Critical Survey of Indian Philosophy Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarasidas Available
1870 09-Sep-2021 5375 A Critical Survey of Indian Philosophy Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarasidas Available
1871 09-Sep-2021 5374 A Critical Survey of Indian Philosophy Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarasidas Available
1872 09-Sep-2021 5373 A Critical Survey of Indian Philosophy Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarasidas Available
1873 09-Sep-2021 5372 A Critical Survey of Indian Philosophy Philosophy Chandradhar Sharma Motilal Banarasidas Available
1874 09-Sep-2021 5371 The Fundamental Questions of Philosophy Philosophy A C Ewing Surjeet Available
1875 09-Sep-2021 5370 The Fundamental Questions of Philosophy Philosophy A C Ewing Surjeet Available
1876 09-Sep-2021 5369 The Fundamental Questions of Philosophy Philosophy A C Ewing Surjeet Available
1877 09-Sep-2021 5368 The Fundamental Questions of Philosophy Philosophy A C Ewing Surjeet Available
1878 09-Sep-2021 5367 The Fundamental Questions of Philosophy Philosophy A C Ewing Surjeet Available
1879 09-Sep-2021 5366 A Critical history of Greek Philosophy Philosophy W T Stace Surjeet Available
1880 09-Sep-2021 5365 A Critical history of Greek Philosophy Philosophy W T Stace Surjeet Available
1881 09-Sep-2021 5364 A Critical history of Greek Philosophy Philosophy W T Stace Surjeet Available
1882 09-Sep-2021 5363 A Critical history of Greek Philosophy Philosophy W T Stace Surjeet Available
1883 09-Sep-2021 5362 A Critical history of Greek Philosophy Philosophy W T Stace Surjeet Available
1884 09-Sep-2021 5361 An introduction to Ethics Philosophy William Lillie Surjeet Available
1885 09-Sep-2021 5360 An introduction to Ethics Philosophy William Lillie Surjeet Available
1886 09-Sep-2021 5359 An introduction to Ethics Philosophy William Lillie Surjeet Available
1887 09-Sep-2021 5358 An introduction to Ethics Philosophy William Lillie Surjeet Available
1888 09-Sep-2021 5357 An introduction to Ethics Philosophy William Lillie Surjeet Available
1889 09-Sep-2021 5356 Introduction to Symbolic Logic Philosophy Basson O?Conner Surjeet Available
1890 09-Sep-2021 5355 Introduction to Symbolic Logic Philosophy Basson O?Conner Surjeet Available
1891 09-Sep-2021 5354 Introduction to Symbolic Logic Philosophy Basson O?Conner Surjeet Available
1892 09-Sep-2021 5353 Introduction to Symbolic Logic Philosophy Basson O?Conner Surjeet Available
1893 09-Sep-2021 5352 Introduction to Symbolic Logic Philosophy Basson O?Conner Surjeet Available
1894 09-Sep-2021 5351 Elements of Metaphysics Philosophy A E Taylor Surjeet Available
1895 09-Sep-2021 5350 Elements of Metaphysics Philosophy A E Taylor Surjeet Available
1896 09-Sep-2021 5349 Elements of Metaphysics Philosophy A E Taylor Surjeet Available
1897 09-Sep-2021 5348 Elements of Metaphysics Philosophy A E Taylor Surjeet Available
1898 09-Sep-2021 5347 Elements of Metaphysics Philosophy A E Taylor Surjeet Available
1899 09-Sep-2021 5346 Introduction to Philosophy Philosophy Patrick Surjeet Available
1900 09-Sep-2021 5345 Introduction to Philosophy Philosophy Patrick Surjeet Available
1901 09-Sep-2021 5344 Introduction to Philosophy Philosophy Patrick Surjeet Available
1902 09-Sep-2021 5343 Introduction to Philosophy Philosophy Patrick Surjeet Available
1903 09-Sep-2021 5342 Introduction to Philosophy Philosophy Patrick Surjeet Available
1904 09-Sep-2021 5341 +2 Logic (O) (P-2) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1905 09-Sep-2021 5340 +2 Logic (O) (P-2) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1906 09-Sep-2021 5339 +2 Logic (O) (P-2) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1907 09-Sep-2021 5338 +2 Logic (O) (P-2) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1908 09-Sep-2021 5337 +2 Logic (O) (P-2) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1909 09-Sep-2021 5336 Introduction to Logic Philosophy Irving M Copi & others Routledge Available
1910 09-Sep-2021 5335 Introduction to Logic Philosophy Irving M Copi & others Routledge Available
1911 09-Sep-2021 5334 Introduction to Logic Philosophy Irving M Copi & others Routledge Available
1912 09-Sep-2021 5333 Contemporary Indian Philosophy Philosophy Harischandra Sahoo Kalyani Available
1913 09-Sep-2021 5332 Contemporary Indian Philosophy Philosophy Harischandra Sahoo Kalyani Available
1914 09-Sep-2021 5331 Contemporary Indian Philosophy Philosophy Harischandra Sahoo Kalyani Available
1915 09-Sep-2021 5330 Contemporary Indian Philosophy Philosophy Harischandra Sahoo Kalyani Available
1916 09-Sep-2021 5329 Contemporary Indian Philosophy Philosophy Harischandra Sahoo Kalyani Available
1917 09-Sep-2021 5328 +3 Social and Political Philosophy Philosophy Simanchala Pradhan KM Available
1918 09-Sep-2021 5327 +3 Social and Political Philosophy Philosophy Simanchala Pradhan KM Available
1919 09-Sep-2021 5326 +3 Social and Political Philosophy Philosophy Simanchala Pradhan KM Available
1920 09-Sep-2021 5325 +3 Social and Political Philosophy Philosophy Simanchala Pradhan KM Available
1921 09-Sep-2021 5324 +3 Social and Political Philosophy Philosophy Simanchala Pradhan KM Available
1922 09-Sep-2021 5323 Fundamentals of General Philosophy Philosophy Gayadhar Dash KM Available
1923 09-Sep-2021 5322 Fundamentals of General Philosophy Philosophy Gayadhar Dash KM Available
1924 09-Sep-2021 5321 Fundamentals of General Philosophy Philosophy Gayadhar Dash KM Available
1925 09-Sep-2021 5320 Fundamentals of General Philosophy Philosophy Gayadhar Dash KM Available
1926 09-Sep-2021 5319 Fundamentals of General Philosophy Philosophy Gayadhar Dash KM Available
1927 09-Sep-2021 5318 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1928 09-Sep-2021 5317 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1929 09-Sep-2021 5316 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1930 09-Sep-2021 5315 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1931 09-Sep-2021 5314 Philosophy of Religion Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1932 09-Sep-2021 5313 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1933 09-Sep-2021 5312 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1934 09-Sep-2021 5311 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1935 09-Sep-2021 5310 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1936 09-Sep-2021 5309 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1937 09-Sep-2021 5308 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1938 09-Sep-2021 5307 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1939 09-Sep-2021 5306 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1940 09-Sep-2021 5305 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1941 09-Sep-2021 5304 Social and Political Philosophy Philosophy P P Das Kalyani Available
1942 09-Sep-2021 5303 Logic (Odia) (First Year) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1943 09-Sep-2021 5302 Logic (Odia) (First Year) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1944 09-Sep-2021 5301 Logic (Odia) (First Year) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1945 09-Sep-2021 5300 Logic (Odia) (First Year) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1946 09-Sep-2021 5299 Logic (Odia) (First Year) Philosophy Anup Roy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1947 09-Sep-2021 5298 +2 Logic (vol-1) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1948 09-Sep-2021 5297 +2 Logic (vol-1) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1949 09-Sep-2021 5296 +2 Logic (vol-1) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1950 09-Sep-2021 5295 +2 Logic (vol-1) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1951 09-Sep-2021 5294 +2 Logic (vol-1) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1952 09-Sep-2021 5293 +2 Logic (Deductive & Inductive) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1953 09-Sep-2021 5292 +2 Logic (Deductive & Inductive) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1954 09-Sep-2021 5291 +2 Logic (Deductive & Inductive) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1955 09-Sep-2021 5290 +2 Logic (Deductive & Inductive) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1956 09-Sep-2021 5289 +2 Logic (Deductive & Inductive) Philosophy K Om Narayan Rao Kalyani Available
1957 09-Sep-2021 5288 How to Program with an Introduction to C++ Information Technology Paul Deitel Harvey Deitel Pearson Available
1958 09-Sep-2021 5287 How to Program with an Introduction to C++ Information Technology Paul Deitel Harvey Deitel Pearson Available
1959 09-Sep-2021 5286 Java : Software Solutions Information Technology John Lewis William Lottus Pearson Available
1960 09-Sep-2021 5285 Programming with C Information Technology Byran Gottfried Mc graw Hill Available
1961 09-Sep-2021 5284 Programming with C Information Technology Byran Gottfried Mc graw Hill Available
1962 09-Sep-2021 5283 Programming in ANSI Information Technology E Balaguruswamy Mc graw Hill Available
1963 09-Sep-2021 5282 Let us C Information Technology Yashvant Kanetkar BPB Available
1964 09-Sep-2021 5281 Java E E Information Technology Rabi Majithia HPH Available
1965 09-Sep-2021 5280 Computer Fundamentals Information Technology Pradeep K Sinha Priti Sinha BPB Available
1966 09-Sep-2021 5279 Computer Fundamentals Information Technology Pradeep K Sinha Priti Sinha BPB Available
1967 09-Sep-2021 5278 Java : The Complete Reference Information Technology Herbert Schildt Mc graw Hill Available
1968 09-Sep-2021 5277 Java : The Complete Reference Information Technology Herbert Schildt Mc graw Hill Available
1969 09-Sep-2021 5276 Let us C++ Information Technology Yashvant Kanetkar BPB Available
1970 09-Sep-2021 5275 Let us C++ Information Technology Yashvant Kanetkar BPB Available
1971 09-Sep-2021 5274 Programming in C Information Technology Ashok N Kamthane A A Kamthane Pearson Available
1972 09-Sep-2021 5273 Programming in C Information Technology Ashok N Kamthane A A Kamthane Pearson Available
1973 09-Sep-2021 5272 Community Psychology Psychology Sibnath Deb & others SAGE Available
1974 09-Sep-2021 5271 Community Psychology Psychology Sibnath Deb & others SAGE Available
1975 09-Sep-2021 5270 Cognitive Psychology Psychology Kathleen M Galotti SAGE Available
1976 09-Sep-2021 5269 Cognitive Psychology Psychology Kathleen M Galotti SAGE Available
1977 09-Sep-2021 5268 An Introduction to Psychology Psychology Shilpa Pandit SAGE Available
1978 09-Sep-2021 5267 An Introduction to Psychology Psychology Shilpa Pandit SAGE Available
1979 09-Sep-2021 5266 An Introduction to Social Psychology Psychology Suhas Shetgovekar SAGE Available
1980 09-Sep-2021 5265 An Introduction to Social Psychology Psychology Suhas Shetgovekar SAGE Available
1981 09-Sep-2021 5262 Psychopathology Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1982 09-Sep-2021 5261 Psychopathology Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1983 09-Sep-2021 5260 Psychopathology Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1984 09-Sep-2021 5259 Psychopathology Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1985 09-Sep-2021 5258 Psychopathology Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1986 09-Sep-2021 5257 Psychological Assessment Psychology Girish Chandra Mishra & others Kalyani Available
1987 09-Sep-2021 5256 Psychological Assessment Psychology Girish Chandra Mishra & others Kalyani Available
1988 09-Sep-2021 5255 Psychological Assessment Psychology Girish Chandra Mishra & others Kalyani Available
1989 09-Sep-2021 5254 Psychological Assessment Psychology Girish Chandra Mishra & others Kalyani Available
1990 09-Sep-2021 5253 Psychological Assessment Psychology Girish Chandra Mishra & others Kalyani Available
1991 09-Sep-2021 5252 Positive Psychology (Odia) Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1992 09-Sep-2021 5251 Positive Psychology (Odia) Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1993 09-Sep-2021 5250 Positive Psychology (Odia) Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1994 09-Sep-2021 5249 Positive Psychology (Odia) Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1995 09-Sep-2021 5248 Positive Psychology (Odia) Psychology Girisbala Mohanty Kalyani Available
1996 09-Sep-2021 5247 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
1997 09-Sep-2021 5246 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
1998 09-Sep-2021 5245 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
1999 09-Sep-2021 5244 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
2000 09-Sep-2021 5243 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
2001 09-Sep-2021 5242 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
2002 09-Sep-2021 5241 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
2003 09-Sep-2021 5240 Social Psychology Psychology Nyla R Branscombe Robert A Baron Pearson Available
2004 09-Sep-2021 5239 Organizational Behavior Psychology Stephen P Robbins & others Pearson Available
2005 09-Sep-2021 5238 Organizational Behavior Psychology Stephen P Robbins & others Pearson Available
2006 09-Sep-2021 5237 Organizational Behavior Psychology Stephen P Robbins & others Pearson Available
2007 09-Sep-2021 5236 Organizational Behavior Psychology Stephen P Robbins & others Pearson Available
2008 09-Sep-2021 5235 Organizational Behavior Psychology Stephen P Robbins & others Pearson Available
2009 09-Sep-2021 5233 Counseling Psychology Samuel T Gladding Promila Batra Pearson Available
2010 09-Sep-2021 5228 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2011 09-Sep-2021 5227 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2012 09-Sep-2021 5226 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2013 09-Sep-2021 5225 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2014 09-Sep-2021 5224 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2015 09-Sep-2021 5223 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2016 09-Sep-2021 5222 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2017 09-Sep-2021 5221 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2018 09-Sep-2021 5220 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2019 09-Sep-2021 5219 Charaka Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2020 09-Sep-2021 5218 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2021 09-Sep-2021 5217 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2022 09-Sep-2021 5216 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2023 09-Sep-2021 5215 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2024 09-Sep-2021 5214 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2025 09-Sep-2021 5213 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2026 09-Sep-2021 5211 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2027 09-Sep-2021 5210 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2028 09-Sep-2021 5209 Siddhanta Koumudi Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2029 09-Sep-2021 5208 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2030 09-Sep-2021 5207 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2031 09-Sep-2021 5206 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2032 09-Sep-2021 5205 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2033 09-Sep-2021 5204 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2034 09-Sep-2021 5203 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2035 09-Sep-2021 5202 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2036 09-Sep-2021 5201 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2037 09-Sep-2021 5200 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2038 09-Sep-2021 5199 +3 Nitishatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2039 09-Sep-2021 5198 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2040 09-Sep-2021 5197 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2041 09-Sep-2021 5196 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2042 09-Sep-2021 5195 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2043 09-Sep-2021 5194 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2044 09-Sep-2021 5193 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2045 09-Sep-2021 5192 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2046 09-Sep-2021 5191 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2047 09-Sep-2021 5189 Shrutabodah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2048 09-Sep-2021 5188 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2049 09-Sep-2021 5187 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2050 09-Sep-2021 5186 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2051 09-Sep-2021 5185 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2052 09-Sep-2021 5184 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2053 09-Sep-2021 5183 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2054 09-Sep-2021 5182 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2055 09-Sep-2021 5181 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2056 09-Sep-2021 5179 +3 Srimad Bhagabatam Gita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2057 09-Sep-2021 5178 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2058 09-Sep-2021 5177 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2059 09-Sep-2021 5176 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2060 09-Sep-2021 5175 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2061 09-Sep-2021 5174 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2062 09-Sep-2021 5173 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2063 09-Sep-2021 5172 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2064 09-Sep-2021 5171 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2065 09-Sep-2021 5170 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2066 09-Sep-2021 5169 Jyotisha Sastra Sanskrit Pramod kumar Padhi Goranga Charan Grahacharya KM Available
2067 09-Sep-2021 5167 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2068 09-Sep-2021 5166 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2069 09-Sep-2021 5165 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2070 09-Sep-2021 5164 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2071 09-Sep-2021 5163 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2072 09-Sep-2021 5162 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2073 09-Sep-2021 5161 Sahitya Darpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2074 09-Sep-2021 5158 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2075 09-Sep-2021 5157 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2076 09-Sep-2021 5156 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2077 09-Sep-2021 5155 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2078 09-Sep-2021 5154 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2079 09-Sep-2021 5153 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2080 09-Sep-2021 5152 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2081 09-Sep-2021 5151 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2082 09-Sep-2021 5150 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2083 09-Sep-2021 5149 Kakshyaprasna Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2084 09-Sep-2021 5148 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2085 09-Sep-2021 5147 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2086 09-Sep-2021 5146 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2087 09-Sep-2021 5145 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2088 09-Sep-2021 5144 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2089 09-Sep-2021 5143 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2090 09-Sep-2021 5141 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2091 09-Sep-2021 5140 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2092 09-Sep-2021 5139 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2093 09-Sep-2021 5138 Kathopanishad Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2094 09-Sep-2021 5137 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2095 09-Sep-2021 5136 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2096 09-Sep-2021 5135 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2097 09-Sep-2021 5134 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2098 09-Sep-2021 5133 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2099 09-Sep-2021 5132 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2100 09-Sep-2021 5131 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2101 09-Sep-2021 5130 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2102 09-Sep-2021 5129 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2103 09-Sep-2021 5128 Chanakyanitidarpanah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2104 09-Sep-2021 5127 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2105 09-Sep-2021 5126 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2106 09-Sep-2021 5125 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2107 09-Sep-2021 5124 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2108 09-Sep-2021 5123 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2109 09-Sep-2021 5122 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2110 09-Sep-2021 5121 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2111 09-Sep-2021 5120 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2112 09-Sep-2021 5119 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2113 09-Sep-2021 5118 Shishupalbadham Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2114 09-Sep-2021 5117 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2115 09-Sep-2021 5116 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2116 09-Sep-2021 5115 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2117 09-Sep-2021 5114 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2118 09-Sep-2021 5113 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2119 09-Sep-2021 5112 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2120 09-Sep-2021 5111 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2121 09-Sep-2021 5110 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2122 09-Sep-2021 5109 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2123 09-Sep-2021 5108 Sanskruta Prabandha Shatakam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2124 09-Sep-2021 5107 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2125 09-Sep-2021 5106 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2126 09-Sep-2021 5105 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2127 09-Sep-2021 5104 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2128 09-Sep-2021 5103 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2129 09-Sep-2021 5102 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2130 09-Sep-2021 5101 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2131 09-Sep-2021 5100 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2132 09-Sep-2021 5098 +3 Sanskruta Byakaran o Amarkosha Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2133 09-Sep-2021 5097 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2134 09-Sep-2021 5096 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2135 09-Sep-2021 5095 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2136 09-Sep-2021 5094 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2137 09-Sep-2021 5093 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2138 09-Sep-2021 5092 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2139 09-Sep-2021 5091 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2140 09-Sep-2021 5090 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2141 09-Sep-2021 5089 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2142 09-Sep-2021 5088 Koutiliyam Arthasastram Sanskrit Karunakar Das KM Available
2143 09-Sep-2021 5087 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2144 09-Sep-2021 5086 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2145 09-Sep-2021 5085 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2146 09-Sep-2021 5084 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2147 09-Sep-2021 5083 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2148 09-Sep-2021 5082 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2149 09-Sep-2021 5081 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2150 09-Sep-2021 5080 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2151 09-Sep-2021 5079 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2152 09-Sep-2021 5078 Abhigyan Sakuntalam Sanskrit Harekrushna Satpathy Sarada Samantray KM Available
2153 09-Sep-2021 5077 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2154 09-Sep-2021 5076 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2155 09-Sep-2021 5075 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2156 09-Sep-2021 5074 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2157 09-Sep-2021 5073 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2158 09-Sep-2021 5072 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2159 09-Sep-2021 5071 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2160 09-Sep-2021 5070 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2161 09-Sep-2021 5069 +3 Bruhat Sanhita Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2162 09-Sep-2021 5068 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2163 09-Sep-2021 5067 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2164 09-Sep-2021 5066 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2165 09-Sep-2021 5065 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2166 09-Sep-2021 5064 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2167 09-Sep-2021 5063 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2168 09-Sep-2021 5062 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2169 09-Sep-2021 5061 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2170 09-Sep-2021 5060 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2171 09-Sep-2021 5059 Manusmrutih Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2172 09-Sep-2021 5057 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2173 09-Sep-2021 5056 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2174 09-Sep-2021 5055 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2175 09-Sep-2021 5054 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2176 09-Sep-2021 5053 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2177 09-Sep-2021 5052 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2178 09-Sep-2021 5051 Shukadas Podesah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2179 09-Sep-2021 5050 Sukanasnopadeshah Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2180 09-Sep-2021 5048 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2181 09-Sep-2021 5047 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2182 09-Sep-2021 5046 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2183 09-Sep-2021 5045 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2184 09-Sep-2021 5044 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2185 09-Sep-2021 5042 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2186 09-Sep-2021 5041 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2187 09-Sep-2021 5040 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2188 09-Sep-2021 5037 Meghadutam Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2189 09-Sep-2021 5036 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2190 09-Sep-2021 5035 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2191 09-Sep-2021 5034 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2192 09-Sep-2021 5033 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2193 09-Sep-2021 5032 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2194 09-Sep-2021 5031 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2195 09-Sep-2021 5030 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2196 09-Sep-2021 5029 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2197 09-Sep-2021 5028 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2198 09-Sep-2021 5027 Beda o Baidika Prakaran Sanskrit Pramod kumar Padhi KM Available
2199 09-Sep-2021 5026 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2200 09-Sep-2021 5025 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2201 09-Sep-2021 5024 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2202 09-Sep-2021 5023 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2203 09-Sep-2021 5022 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2204 09-Sep-2021 5021 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2205 09-Sep-2021 5020 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2206 09-Sep-2021 5019 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2207 09-Sep-2021 5018 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2208 09-Sep-2021 5017 Sanskruta Sahityara Itihas Sanskrit Harekrushna Satpathy KM Available
2209 09-Sep-2021 5016 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2210 09-Sep-2021 5014 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2211 09-Sep-2021 5013 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2212 09-Sep-2021 5012 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2213 09-Sep-2021 5011 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2214 09-Sep-2021 5010 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2215 09-Sep-2021 5009 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2216 09-Sep-2021 5008 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2217 09-Sep-2021 5007 Srimad Balmikiya Ramayana Sanskrit Pramod kumar Padhi Kitab mahal Available
2218 09-Sep-2021 5006 Advanced Biotechnology Botany Dr R C Dubey S Chand Available
2219 09-Sep-2021 5005 Advanced Biotechnology Botany Dr R C Dubey S Chand Available
2220 09-Sep-2021 5004 Advanced Biotechnology Botany Dr R C Dubey S Chand Available
2221 09-Sep-2021 5003 Botany : for Degree Students Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2222 09-Sep-2021 5002 Botany : for Degree Students Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2223 09-Sep-2021 5001 Botany : for Degree Students Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2224 09-Sep-2021 5000 Fundamentals of Plant Phsiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2225 09-Sep-2021 4999 Fundamentals of Plant Phsiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2226 09-Sep-2021 4998 Gymnosprems Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2227 09-Sep-2021 4997 Gymnosprems Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2228 09-Sep-2021 4996 Gymnosprems Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2229 09-Sep-2021 4994 Gymnosprems Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2230 09-Sep-2021 4993 Pteridophyta Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2231 09-Sep-2021 4992 Pteridophyta Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2232 09-Sep-2021 4991 Pteridophyta Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2233 09-Sep-2021 4990 Pteridophyta Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2234 09-Sep-2021 4989 Pteridophyta Botany Dr P C Vashistha & others S Chand Available
2235 09-Sep-2021 4988 Degree Practical Botany Botany C R Mohanty Kalyani Available
2236 09-Sep-2021 4987 Degree Practical Botany Botany C R Mohanty Kalyani Available
2237 09-Sep-2021 4986 Degree Practical Botany Botany C R Mohanty Kalyani Available
2238 09-Sep-2021 4985 Cytology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2239 09-Sep-2021 4984 A textbook of Botany (vol-2) Botany S N Pandey S P Mishra Vikas Available
2240 09-Sep-2021 4983 A textbook of Botany (vol-2) Botany S N Pandey S P Mishra Vikas Available
2241 09-Sep-2021 4982 A textbook of Plant Physiology, Biochemistry and Biotechnology Botany Dr S K Verma Mohit Verma S Chand Available
2242 09-Sep-2021 4981 Dictionary of Biochemistry Botany Dr J L Jain & others S Chand Available
2243 09-Sep-2021 4980 Cytogenetics, Evolution, Biostatistics & Plant Breeding Botany Dr R S Shukla Dr P S Chandel S Chand Available
2244 09-Sep-2021 4979 Cytogenetics, Evolution and Biostatistics Botany R S Shukla P S Chandel S Chand Available
2245 09-Sep-2021 4978 Cytogenetics, Evolution and Biostatistics Botany R S Shukla P S Chandel S Chand Available
2246 09-Sep-2021 4977 Cytogenetics, Evolution and Biostatistics Botany R S Shukla P S Chandel S Chand Available
2247 09-Sep-2021 4976 The Embryology of Angiosperms Botany S S Bhojwani & others Vikas Available
2248 09-Sep-2021 4975 The Embryology of Angiosperms Botany S S Bhojwani & others Vikas Available
2249 09-Sep-2021 4974 The Embryology of Angiosperms Botany S S Bhojwani & others Vikas Available
2250 09-Sep-2021 4973 The Embryology of Angiosperms Botany S S Bhojwani & others Vikas Available
2251 09-Sep-2021 4972 The Embryology of Angiosperms Botany S S Bhojwani & others Vikas Available
2252 09-Sep-2021 4971 A testbook of Microbiology Botany Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
2253 09-Sep-2021 4970 A testbook of Microbiology Botany Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
2254 09-Sep-2021 4969 A testbook of Microbiology Botany Dr R C Dubey Dr D K Maheshwari S Chand Available
2255 09-Sep-2021 4968 An introduction to Pteridophyta Botany A Rashid Vikas Available
2256 09-Sep-2021 4967 Molecular Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2257 09-Sep-2021 4966 Molecular Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2258 09-Sep-2021 4962 Modern Practical Botany (vol-1) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2259 09-Sep-2021 4961 Modern Practical Botany (vol-1) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2260 09-Sep-2021 4960 Modern Practical Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2261 09-Sep-2021 4959 Modern Practical Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2262 09-Sep-2021 4958 Modern Practical Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2263 09-Sep-2021 4957 Modern Practical Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2264 09-Sep-2021 4956 Molecular Biology & Biotechnology Botany K G Ramawat Dr Shaily Goyal S Chand Available
2265 09-Sep-2021 4955 Molecular Biology & Biotechnology Botany K G Ramawat Dr Shaily Goyal S Chand Available
2266 09-Sep-2021 4954 Plant Anatomy Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2267 09-Sep-2021 4953 Plant Anatomy Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2268 09-Sep-2021 4952 Plant Anatomy Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2269 09-Sep-2021 4949 Bryophyta Botany B R Vashishta & others S Chand Available
2270 09-Sep-2021 4947 Algae Botany B R Vashishta & others S Chand Available
2271 09-Sep-2021 4946 Algae Botany B R Vashishta & others S Chand Available
2272 09-Sep-2021 4945 Algae Botany B R Vashishta & others S Chand Available
2273 09-Sep-2021 4944 Algae Botany B R Vashishta & others S Chand Available
2274 09-Sep-2021 4941 A textbook of Biotechnology Botany Dr R C Dubey S Chand Available
2275 09-Sep-2021 4940 A textbook of Plant Ecology Botany Dr R S Shukla Dr P S Chandel S Chand Available
2276 09-Sep-2021 4939 A textbook of Plant Ecology Botany Dr R S Shukla Dr P S Chandel S Chand Available
2277 09-Sep-2021 4938 A textbook of Plant Ecology Botany Dr R S Shukla Dr P S Chandel S Chand Available
2278 09-Sep-2021 4937 An introduction to Bryophyta Botany A Rashid Vikas Available
2279 09-Sep-2021 4936 An introduction to Bryophyta Botany A Rashid Vikas Available
2280 09-Sep-2021 4935 An introduction to Bryophyta Botany A Rashid Vikas Available
2281 09-Sep-2021 4934 An introduction to Bryophyta Botany A Rashid Vikas Available
2282 09-Sep-2021 4933 Fundamental Concepts in Environmental Studies Botany Dr D D Mishra S Chand Available
2283 09-Sep-2021 4932 Fundamental Concepts in Environmental Studies Botany Dr D D Mishra S Chand Available
2284 09-Sep-2021 4931 Fundamental Concepts in Environmental Studies Botany Dr D D Mishra S Chand Available
2285 09-Sep-2021 4930 Fundamental Concepts in Environmental Studies Botany Dr D D Mishra S Chand Available
2286 09-Sep-2021 4929 Fundamental Concepts in Environmental Studies Botany Dr D D Mishra S Chand Available
2287 09-Sep-2021 4927 A textbook of Environmental Studies Botany Dr D K Asthana Dr Meera Asthana S Chand Available
2288 09-Sep-2021 4925 A textbook of Environmental Studies Botany Dr D K Asthana Dr Meera Asthana S Chand Available
2289 09-Sep-2021 4924 Research Methodology Botany Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2290 09-Sep-2021 4922 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2291 09-Sep-2021 4921 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2292 09-Sep-2021 4920 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2293 09-Sep-2021 4919 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2294 09-Sep-2021 4918 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2295 09-Sep-2021 4917 College Botany (vol-3) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2296 09-Sep-2021 4916 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2297 09-Sep-2021 4915 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2298 09-Sep-2021 4914 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2299 09-Sep-2021 4913 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2300 09-Sep-2021 4912 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2301 09-Sep-2021 4911 College Botany (vol-2) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2302 09-Sep-2021 4910 College Botany (vol-1) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2303 09-Sep-2021 4909 College Botany (vol-1) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2304 09-Sep-2021 4908 College Botany (vol-1) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2305 09-Sep-2021 4907 Plant Physiology Botany S N Pandey B K Sinha Vikas Available
2306 09-Sep-2021 4906 Plant Physiology Botany S N Pandey B K Sinha Vikas Available
2307 09-Sep-2021 4905 Plant Physiology Botany S N Pandey B K Sinha Vikas Available
2308 09-Sep-2021 4904 Plant Physiology Botany S N Pandey B K Sinha Vikas Available
2309 09-Sep-2021 4903 Plant Physiology Botany S N Pandey B K Sinha Vikas Available
2310 09-Sep-2021 4902 Economic Botany Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2311 09-Sep-2021 4901 Economic Botany Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2312 09-Sep-2021 4898 Modern Concepts of Biotechnology Botany H D Kumar Vikas Available
2313 09-Sep-2021 4897 A textbook of Environmental Chemistry and Pollution Control Botany Dr S S Dara Dr D D Mishra S Chand Available
2314 09-Sep-2021 4896 Environmental Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2315 09-Sep-2021 4895 Environmental Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2316 09-Sep-2021 4894 Environmental Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2317 09-Sep-2021 4893 Environmental Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2318 09-Sep-2021 4892 Environmental Biology Botany Dr P S Verma Dr V K Agarwal S Chand Available
2319 09-Sep-2021 4891 Botany for Degree Student (1st yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2320 09-Sep-2021 4890 Botany for Degree Student (1st yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2321 09-Sep-2021 4889 Botany for Degree Student (1st yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2322 09-Sep-2021 4888 Botany for Degree Student (1st yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2323 09-Sep-2021 4887 Bioinformatics : Genomics and Profeomics Botany Ruchi Singh Vikas Available
2324 09-Sep-2021 4886 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2325 09-Sep-2021 4885 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2326 09-Sep-2021 4884 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2327 09-Sep-2021 4883 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2328 09-Sep-2021 4882 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2329 09-Sep-2021 4881 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2330 09-Sep-2021 4880 Modern Concepts of Ecology Botany H D Kumar Vikas Available
2331 09-Sep-2021 4879 Introduction to Biostatistics Botany Dr Pranab kumar Banerjee S Chand Available
2332 09-Sep-2021 4878 Introduction to Biostatistics Botany Dr Pranab kumar Banerjee S Chand Available
2333 09-Sep-2021 4877 Introduction to Biostatistics Botany Dr Pranab kumar Banerjee S Chand Available
2334 09-Sep-2021 4876 Introduction to Biostatistics Botany Dr Pranab kumar Banerjee S Chand Available
2335 09-Sep-2021 4875 Botany for Degree Student (+3 2nd yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2336 09-Sep-2021 4874 Botany for Degree Student (+3 2nd yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2337 09-Sep-2021 4873 Botany for Degree Student (+3 2nd yr) Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2338 09-Sep-2021 4872 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2339 09-Sep-2021 4871 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2340 09-Sep-2021 4870 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2341 09-Sep-2021 4869 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2342 09-Sep-2021 4868 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2343 09-Sep-2021 4867 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2344 09-Sep-2021 4866 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2345 09-Sep-2021 4865 Botany (sem-1) Botany B P Pandey S Chand Available
2346 09-Sep-2021 4864 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2347 09-Sep-2021 4863 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2348 09-Sep-2021 4862 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2349 09-Sep-2021 4861 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2350 09-Sep-2021 4860 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2351 09-Sep-2021 4859 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2352 09-Sep-2021 4858 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2353 09-Sep-2021 4857 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2354 09-Sep-2021 4856 Botany (sem-4) Botany B P Pandey S Chand Available
2355 09-Sep-2021 4855 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2356 09-Sep-2021 4854 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2357 09-Sep-2021 4853 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2358 09-Sep-2021 4852 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2359 09-Sep-2021 4851 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2360 09-Sep-2021 4850 Botany (sem-2) Botany B P Pandey S Chand Available
2361 09-Sep-2021 4849 Botany (sem-3) Botany B P Pandey S Chand Available
2362 09-Sep-2021 4848 Botany (sem-3) Botany B P Pandey S Chand Available
2363 09-Sep-2021 4847 Botany (sem-3) Botany B P Pandey S Chand Available
2364 09-Sep-2021 4846 Botany (sem-3) Botany B P Pandey S Chand Available
2365 09-Sep-2021 4845 A textbook of Botany Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2366 09-Sep-2021 4844 A textbook of Botany Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2367 09-Sep-2021 4843 A textbook of Botany Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2368 09-Sep-2021 4839 Fundamentals of Plant Physiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2369 09-Sep-2021 4838 Fundamentals of Plant Physiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2370 09-Sep-2021 4837 Fundamentals of Plant Physiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2371 09-Sep-2021 4836 Fundamentals of Plant Physiology Botany Dr V K Jain S Chand Available
2372 09-Sep-2021 4835 Plant Pathology Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2373 09-Sep-2021 4834 Plant Pathology Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2374 09-Sep-2021 4833 Plant Pathology Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2375 09-Sep-2021 4832 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2376 09-Sep-2021 4831 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2377 09-Sep-2021 4830 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2378 09-Sep-2021 4829 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2379 09-Sep-2021 4828 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2380 09-Sep-2021 4827 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2381 09-Sep-2021 4826 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2382 09-Sep-2021 4825 Fungi Botany B R Vashishta A K Sinha S Chand Available
2383 09-Sep-2021 4824 Taxonomy of Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2384 09-Sep-2021 4823 Taxonomy of Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2385 09-Sep-2021 4822 Taxonomy of Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2386 09-Sep-2021 4821 Taxonomy of Angiosperms Botany Dr B P Pandey S Chand Available
2387 09-Sep-2021 4820 Molecular Biology Botany H D Kumar Vikas Available
2388 09-Sep-2021 4819 Molecular Biology Botany H D Kumar Vikas Available
2389 09-Sep-2021 4818 Molecular Biology Botany H D Kumar Vikas Available
2390 09-Sep-2021 4817 Molecular Biology Botany H D Kumar Vikas Available
2391 09-Sep-2021 4816 Physics for Degree Students Physics C L Arora Dr P S Hemne S Chand Available
2392 09-Sep-2021 4815 Physics for Degree Students Physics C L Arora Dr P S Hemne S Chand Available
2393 09-Sep-2021 4814 Physics for Degree Students Physics C L Arora Dr P S Hemne S Chand Available
2394 09-Sep-2021 4813 Physics for Degree Students Physics C L Arora Dr P S Hemne S Chand Available
2395 09-Sep-2021 4811 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2396 09-Sep-2021 4810 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2397 09-Sep-2021 4809 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2398 09-Sep-2021 4808 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2399 09-Sep-2021 4807 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2400 09-Sep-2021 4806 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2401 09-Sep-2021 4805 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2402 09-Sep-2021 4804 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2403 09-Sep-2021 4803 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2404 09-Sep-2021 4802 Atomic & Nuclear Physics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2405 09-Sep-2021 4801 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2406 09-Sep-2021 4800 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2407 09-Sep-2021 4799 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2408 09-Sep-2021 4798 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2409 09-Sep-2021 4797 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2410 09-Sep-2021 4796 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2411 09-Sep-2021 4795 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2412 09-Sep-2021 4794 Principles of Electronics Physics V K Mehta Rohit Mehta S Chand Available
2413 09-Sep-2021 4793 Quantum Physics Physics Robert Eisberg Robert Resnick Wiley Available
2414 09-Sep-2021 4791 Quantum Physics Physics Robert Eisberg Robert Resnick Wiley Available
2415 09-Sep-2021 4790 Elements of Quantum Mechanics Physics Kamal Singh S P Singh S Chand Available
2416 09-Sep-2021 4789 Elements of Quantum Mechanics Physics Kamal Singh S P Singh S Chand Available
2417 09-Sep-2021 4788 Elements of Quantum Mechanics Physics Kamal Singh S P Singh S Chand Available
2418 09-Sep-2021 4787 Elements of Quantum Mechanics Physics Kamal Singh S P Singh S Chand Available
2419 09-Sep-2021 4786 Elements of Quantum Mechanics Physics Kamal Singh S P Singh S Chand Available
2420 09-Sep-2021 4785 Modern Physics Physics B L Theraja S Chand Available
2421 09-Sep-2021 4784 General Theory of Relativity Physics S P Puri Pearson Available
2422 09-Sep-2021 4783 Electricity & Magnetism Physics R Murugeshan S Chand Available
2423 09-Sep-2021 4782 Electricity & Magnetism Physics R Murugeshan S Chand Available
2424 09-Sep-2021 4781 Electricity & Magnetism Physics R Murugeshan S Chand Available
2425 09-Sep-2021 4780 Electricity & Magnetism Physics R Murugeshan S Chand Available
2426 09-Sep-2021 4779 Electricity & Magnetism Physics R Murugeshan S Chand Available
2427 09-Sep-2021 4778 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2428 09-Sep-2021 4777 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2429 09-Sep-2021 4776 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2430 09-Sep-2021 4775 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2431 09-Sep-2021 4774 Nuclear Physics Physics S N Ghoshal S Chand Available
2432 09-Sep-2021 4773 Electricity & Magnetism Physics D C Tayal HPH Available
2433 09-Sep-2021 4770 Waves and optics Physics K K Sharma B S Satyal Kalyani Available
2434 09-Sep-2021 4769 Solid State Physics Physics K K Sharma B S Satyal Kalyani Available
2435 09-Sep-2021 4768 Solid State Physics Physics K K Sharma B S Satyal Kalyani Available
2436 09-Sep-2021 4767 Solid State Physics Physics K K Sharma B S Satyal Kalyani Available
2437 09-Sep-2021 4766 Electricity , Magnetism and EMT Physics K N Sharma Kalyani Available
2438 09-Sep-2021 4765 Electricity , Magnetism and EMT Physics K N Sharma Kalyani Available
2439 09-Sep-2021 4764 Electricity , Magnetism and EMT Physics K N Sharma Kalyani Available
2440 09-Sep-2021 4763 Quantum mechanics Physics B H Bransden C J Joachain Pearson Available
2441 09-Sep-2021 4762 Quantum mechanics Physics B H Bransden C J Joachain Pearson Available
2442 09-Sep-2021 4761 Quantum mechanics Physics B H Bransden C J Joachain Pearson Available
2443 09-Sep-2021 4760 Quantum mechanics Physics B H Bransden C J Joachain Pearson Available
2444 09-Sep-2021 4759 Quantum mechanics Physics B H Bransden C J Joachain Pearson Available
2445 09-Sep-2021 4758 Biophysics : An introduction Physics Rodney Cotterill Wiley Available
2446 09-Sep-2021 4757 Quantum mechanics Physics Eugen Morzbachor Wiley Available
2447 09-Sep-2021 4756 Quantum mechanics Physics Eugen Morzbachor Wiley Available
2448 09-Sep-2021 4755 Refresher Course in Physics Physics C L Arora S Chand Available
2449 09-Sep-2021 4754 Refresher Course in Physics Physics C L Arora S Chand Available
2450 09-Sep-2021 4753 Refresher Course in Physics Physics C L Arora S Chand Available
2451 09-Sep-2021 4752 Refresher Course in Physics Physics C L Arora S Chand Available
2452 09-Sep-2021 4751 Refresher Course in Physics Physics C L Arora S Chand Available
2453 09-Sep-2021 4750 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2454 09-Sep-2021 4749 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2455 09-Sep-2021 4748 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2456 09-Sep-2021 4747 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2457 09-Sep-2021 4746 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2458 09-Sep-2021 4745 Electricity Magnetism and Electromagnetic Theory Physics S R Manohara Subha A S Chand Available
2459 09-Sep-2021 4744 Electricity & Magnetism Physics Dr K K Tewari S Chand Available
2460 09-Sep-2021 4743 Electricity & Magnetism Physics Dr K K Tewari S Chand Available
2461 09-Sep-2021 4742 Electricity & Magnetism Physics Dr K K Tewari S Chand Available
2462 09-Sep-2021 4741 Electricity & Magnetism Physics Dr K K Tewari S Chand Available
2463 09-Sep-2021 4740 B Sc Practical Physics Physics C L Arora S Chand Available
2464 09-Sep-2021 4739 B Sc Practical Physics Physics C L Arora S Chand Available
2465 09-Sep-2021 4738 B Sc Practical Physics Physics C L Arora S Chand Available
2466 09-Sep-2021 4737 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2467 09-Sep-2021 4736 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2468 09-Sep-2021 4735 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2469 09-Sep-2021 4734 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2470 09-Sep-2021 4733 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2471 09-Sep-2021 4732 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2472 09-Sep-2021 4731 Nanotechnology Physics Er Rakesh Rathi S Chand Available
2473 09-Sep-2021 4730 Refresher Course in Physics (vol -1) Physics C L Arora S Chand Available
2474 09-Sep-2021 4729 Refresher Course in Physics (vol -1) Physics C L Arora S Chand Available
2475 09-Sep-2021 4728 Refresher Course in Physics (vol -1) Physics C L Arora S Chand Available
2476 09-Sep-2021 4727 Refresher Course in Physics (vol -1) Physics C L Arora S Chand Available
2477 09-Sep-2021 4726 Refresher Course in Physics (vol -1) Physics C L Arora S Chand Available
2478 09-Sep-2021 4725 Refresher Courses in Physics (vol -3) Physics C L Arora S Chand Available
2479 09-Sep-2021 4724 Refresher Courses in Physics (vol -3) Physics C L Arora S Chand Available
2480 09-Sep-2021 4723 Refresher Courses in Physics (vol -3) Physics C L Arora S Chand Available
2481 09-Sep-2021 4722 Refresher Courses in Physics (vol -3) Physics C L Arora S Chand Available
2482 09-Sep-2021 4721 Atomic Physics Physics Dr S N Hhoshal S Chand Available
2483 09-Sep-2021 4720 Atomic Physics Physics Dr S N Hhoshal S Chand Available
2484 09-Sep-2021 4719 Atomic Physics Physics Dr S N Hhoshal S Chand Available
2485 09-Sep-2021 4718 Atomic Physics Physics Dr S N Hhoshal S Chand Available
2486 09-Sep-2021 4717 Atomic Physics Physics Dr S N Hhoshal S Chand Available
2487 09-Sep-2021 4716 Solid State Physics and Electronics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2488 09-Sep-2021 4715 Solid State Physics and Electronics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2489 09-Sep-2021 4714 Introduction to Biophysics Physics Dr Pranab ku Banerjee S Chand Available
2490 09-Sep-2021 4713 Introduction to Biophysics Physics Dr Pranab ku Banerjee S Chand Available
2491 09-Sep-2021 4712 Introduction to Biophysics Physics Dr Pranab ku Banerjee S Chand Available
2492 09-Sep-2021 4711 Introduction to Biophysics Physics Dr Pranab ku Banerjee S Chand Available
2493 09-Sep-2021 4710 Introduction to Biophysics Physics Dr Pranab ku Banerjee S Chand Available
2494 09-Sep-2021 4709 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2495 09-Sep-2021 4708 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2496 09-Sep-2021 4707 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2497 09-Sep-2021 4706 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2498 09-Sep-2021 4705 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2499 09-Sep-2021 4704 Modern Physics Physics R Murugeshan Kiruthiya Sivaprasath S Chand Available
2500 09-Sep-2021 4703 A textbook of Digital Electronics Physics Dr R S Sedha S Chand Available
2501 09-Sep-2021 4702 A textbook of Digital Electronics Physics Dr R S Sedha S Chand Available
2502 09-Sep-2021 4701 A textbook of Digital Electronics Physics Dr R S Sedha S Chand Available
2503 09-Sep-2021 4700 A textbook of Digital Electronics Physics Dr R S Sedha S Chand Available
2504 09-Sep-2021 4699 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2505 09-Sep-2021 4698 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2506 09-Sep-2021 4697 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2507 09-Sep-2021 4696 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2508 09-Sep-2021 4695 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2509 09-Sep-2021 4694 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2510 09-Sep-2021 4693 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2511 09-Sep-2021 4692 A textbook of Optics Physics Dr N Subrahmanyam Brij Lal S Chand Available
2512 09-Sep-2021 4691 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2513 09-Sep-2021 4690 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2514 09-Sep-2021 4689 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2515 09-Sep-2021 4688 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2516 09-Sep-2021 4687 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2517 09-Sep-2021 4686 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2518 09-Sep-2021 4685 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2519 09-Sep-2021 4684 Scilab Physics Er Hema Ramachandran Dr Achuth sankar S Chand Available
2520 09-Sep-2021 4681 Digital Systems and Applications Physics Rita Paikray Ashok kumar Dash Kalyani Available
2521 09-Sep-2021 4680 Principles of Physics Physics Jearl Walker David Halliday Wiley Available
2522 09-Sep-2021 4679 Principles of Physics Physics Jearl Walker David Halliday Wiley Available
2523 09-Sep-2021 4678 Principles of Physics Physics Jearl Walker David Halliday Wiley Available
2524 09-Sep-2021 4677 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2525 09-Sep-2021 4674 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2526 09-Sep-2021 4673 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2527 09-Sep-2021 4672 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2528 09-Sep-2021 4671 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2529 09-Sep-2021 4670 Mathematical Physics Physics H K Dass Dr Rama Verma S Chand Available
2530 09-Sep-2021 4668 Mechanics Physics Prof D S Mathur S Chand Available
2531 09-Sep-2021 4667 Mechanics Physics Prof D S Mathur S Chand Available
2532 09-Sep-2021 4666 Mechanics Physics Prof D S Mathur S Chand Available
2533 09-Sep-2021 4665 Mechanics Physics Prof D S Mathur S Chand Available
2534 09-Sep-2021 4664 Mechanics Physics Prof D S Mathur S Chand Available
2535 09-Sep-2021 4663 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2536 09-Sep-2021 4662 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2537 09-Sep-2021 4661 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2538 09-Sep-2021 4660 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2539 09-Sep-2021 4659 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2540 09-Sep-2021 4658 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2541 09-Sep-2021 4657 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2542 09-Sep-2021 4656 Introduction to Special Relativity Physics Robert Resnick Wiley Available
2543 09-Sep-2021 4655 Heat and Thermodynamics Physics Mark W Cemansky Richard H Dittman Mc graw Hill Available
2544 09-Sep-2021 4654 Heat and Thermodynamics Physics Mark W Cemansky Richard H Dittman Mc graw Hill Available
2545 09-Sep-2021 4653 Heat and Thermodynamics Physics Mark W Cemansky Richard H Dittman Mc graw Hill Available
2546 09-Sep-2021 4652 Heat and Thermodynamics Physics Mark W Cemansky Richard H Dittman Mc graw Hill Available
2547 09-Sep-2021 4651 Electronic Principles Physics Albert Malvina David J Bates Mc graw Hill Available
2548 09-Sep-2021 4650 Electronic Principles Physics Albert Malvina David J Bates Mc graw Hill Available
2549 09-Sep-2021 4649 Electronic Principles Physics Albert Malvina David J Bates Mc graw Hill Available
2550 09-Sep-2021 4648 Electronic Principles Physics Albert Malvina David J Bates Mc graw Hill Available
2551 09-Sep-2021 4647 Electronic Principles Physics Albert Malvina David J Bates Mc graw Hill Available
2552 09-Sep-2021 4646 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2553 09-Sep-2021 4645 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2554 09-Sep-2021 4644 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2555 09-Sep-2021 4643 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2556 09-Sep-2021 4642 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2557 09-Sep-2021 4641 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2558 09-Sep-2021 4640 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2559 09-Sep-2021 4639 Elements of Properties of Matter Physics D S Mathur S Chand Available
2560 09-Sep-2021 4638 A textbook of Oscillations, Waves and Acoustics Physics Dr M Ghosh Dr D Bhattacharya S Chand Available
2561 09-Sep-2021 4637 A textbook of Oscillations, Waves and Acoustics Physics Dr M Ghosh Dr D Bhattacharya S Chand Available
2562 09-Sep-2021 4636 A textbook of Oscillations, Waves and Acoustics Physics Dr M Ghosh Dr D Bhattacharya S Chand Available
2563 09-Sep-2021 4635 A textbook of Oscillations, Waves and Acoustics Physics Dr M Ghosh Dr D Bhattacharya S Chand Available
2564 09-Sep-2021 4634 A textbook of Oscillations, Waves and Acoustics Physics Dr M Ghosh Dr D Bhattacharya S Chand Available
2565 09-Sep-2021 4633 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2566 09-Sep-2021 4632 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2567 09-Sep-2021 4631 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2568 09-Sep-2021 4630 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2569 09-Sep-2021 4629 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2570 09-Sep-2021 4628 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2571 09-Sep-2021 4627 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2572 09-Sep-2021 4626 Solid State Physics Physics R K Puri V K Babbar S Chand Available
2573 09-Jul-2021 4625 Natural Groundwater Quality Geology W Mike Edmunds Paul Shand Blackwell Available
2574 09-Jul-2021 4624 Paleontology Invertibrate Geology Heney Woods CBS Available
2575 09-Jul-2021 4623 Geochemical Analysis Geology Rabindranath Hota CBS Available
2576 09-Jul-2021 4622 Handbook of Engineering Geology Geology Vinay Kumar Pandey Ajai Mishra CBS Available
2577 09-Jul-2021 4621 Handbook of Engineering Geology Geology Vinay Kumar Pandey Ajai Mishra CBS Available
2578 09-Jul-2021 4620 Geomorphology and Global Tectonics Geology Michael A Summerfield Wiley Available
2579 09-Jul-2021 4619 Isotopes Principles ans Applications Geology Gunter Faure Teresa M Mensing Wiley Available
2580 09-Jul-2021 4618 Ore Geology and Industrial Minerals- An Introduction Geology Anthony M Evans Wiley Available
2581 09-Jul-2021 4617 Paleoecology ? Concepts and Applications Geology J Robert Dodd Robert J Stantan Jr Wiley Available
2582 09-Jul-2021 4616 Practical Approach to Petrology Geology Rabindranath Hota CBS Available
2583 09-Jul-2021 4615 Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks Geology Anthony R Philpatts CBS Available
2584 09-Jul-2021 4614 Applied Sedimentology Geology R K Sukhtankar CBS Available
2585 09-Jul-2021 4613 Trends in Objective Geology Geology Ausaf Sayeed CBS Available
2586 09-Jul-2021 4612 Principles of Invertobrate Paleontology Geology Shrock and Twenhafel CBS Available
2587 09-Jul-2021 4611 Introduction to Sedimentology Geology S M Sengupta CBS Available
2588 09-Jul-2021 4610 Gemorphology and Hydrology Geology S M Hamid Rizv CBS Available
2589 09-Jul-2021 4609 Optical Mineralogy Geology W M Revell Phillips Dana T Griffen CBS Available
2590 09-Jul-2021 4608 A Dictionary of Geology Geology W G Morisson CBS Available
2591 09-Jul-2021 4607 Earth Science Geology Phil Medina CBS Available
2592 09-Jul-2021 4606 Field Geology Geology F H Lahee CBS Available
2593 09-Jul-2021 4605 Geology of India and Burma Geology M S Krishnan CBS Available
2594 09-Jul-2021 4604 Mineral Processing Geology S K Jain CBS Available
2595 09-Jul-2021 4603 Petrology at the Igneous Rocks Geology F H Hatch & Others CBS Available
2596 09-Jul-2021 4602 The Geology of Ore Deposits Geology John M Guilbert CBS Available
2597 09-Jul-2021 4601 A Manual of Problems in Structural Geology Geology N W Gokhale CBS Available
2598 09-Sep-2021 4600 Petrology- Igneous Sedimentary and Metamorphic Geology Ernest G Ehlers Harvey Blatt CBS Available
2599 09-Sep-2021 4599 Principles of Stratigraphy Geology Micheal E Brookfield Wiley Available
2600 09-Sep-2021 4598 Causes in Mining Geology Geology RNP Arogyaswamy CBS Available
2601 09-Sep-2021 4597 Environmental Geology Geology K Knodel & others BGR Available
2602 09-Sep-2021 4596 Practical GIS Analusis Geology David L Verbyla Taylor & Francis Available
2603 09-Sep-2021 4595 Introduction to Geochemistry Geology Kula C Miska Wiley Available
2604 09-Sep-2021 4594 Remote Sensing & Urban Analysis Geology Jean Paul Donnay & others CBS Available
2605 09-Sep-2021 4593 Modelling the Impact of Climate Change on Water Resources Geology Fai Fung & others Wiley Available
2606 09-Sep-2021 4592 Field Hydrogeology Geology Rick Brassington Wiley Available
2607 09-Sep-2021 4591 Petrology of Igneous and Metamorphic Rocks Geology Donald W Hyndman Mcgraw Hill Available
2608 09-Sep-2021 4590 Igneous Petrology Geology Alexander R McBiney CBS Available
2609 09-Sep-2021 4589 Environmental Geology Geology Mathew R Bennet Peter Doyio Wiley Available
2610 09-Sep-2021 4588 Mineral Science Geology Cornelis Klein Barbara Dutrow Wiley Available
2611 09-Sep-2021 4587 Sedimentary Petrology Geology Maurice E Tucker Wiley Available
2612 09-Sep-2021 4586 Sedimentary Petrology Geology Maurice E Tucker Wiley Available
2613 09-Sep-2021 4585 Optical Mineralogy Geology Paul F Kerr Mcgraw Hill Available
2614 09-Sep-2021 4584 Mineralogy Geology Berry Mason CBS Available
2615 09-Sep-2021 4583 Mineralogy Geology Berry Mason CBS Available
2616 09-Sep-2021 4582 Mineralogy Geology Berry Mason CBS Available
2617 09-Sep-2021 4581 Mineralogy Geology Berry Mason CBS Available
2618 09-Sep-2021 4580 Mineralogy Geology Berry Mason CBS Available
2619 09-Sep-2021 4579 Global Tectonics Geology Philip Keacy & others Wiley Available
2620 09-Sep-2021 4578 Global Tectonics Geology Philip Keacy & others Wiley Available
2621 09-Sep-2021 4577 Global Tectonics Geology Philip Keacy & others Wiley Available
2622 09-Sep-2021 4576 Global Tectonics Geology Philip Keacy & others Wiley Available
2623 09-Sep-2021 4575 Principles of Engineering Geology Geology Robert B Johnson Jerome V Dedraff Wiley Available
2624 09-Sep-2021 4574 Principles of Engineering Geology Geology Robert B Johnson Jerome V Dedraff Wiley Available
2625 09-Sep-2021 4573 Principles of Engineering Geology Geology Robert B Johnson Jerome V Dedraff Wiley Available
2626 09-Sep-2021 4572 Mineralogy Geology Dexter Perkins Pearson Available
2627 09-Sep-2021 4570 Mineralogy Geology Dexter Perkins Pearson Available
2628 09-Sep-2021 4569 Mineralogy Geology Dexter Perkins Pearson Available
2629 09-Sep-2021 4568 Mineralogy Geology Dexter Perkins Pearson Available
2630 09-Sep-2021 4567 Principles of Ingenious and Metamorphic Petrology Geology John D Winter Paearson Available
2631 09-Sep-2021 4566 Principles of Ingenious and Metamorphic Petrology Geology John D Winter Paearson Available
2632 09-Sep-2021 4565 Principles of Ingenious and Metamorphic Petrology Geology John D Winter Paearson Available
2633 09-Sep-2021 4564 Principles of Ingenious and Metamorphic Petrology Geology John D Winter Paearson Available
2634 09-Sep-2021 4563 Principles of Ingenious and Metamorphic Petrology Geology John D Winter Paearson Available
2635 09-Sep-2021 4562 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2636 09-Sep-2021 4561 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2637 09-Sep-2021 4560 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2638 09-Sep-2021 4559 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2639 09-Sep-2021 4558 Research Methodology Sociology Deepak Chawla Neena Sandhi Vikas Available
2640 09-Sep-2021 4557 An Introduction to Stress and Health Sociology Hymie Anisman SAGE Available
2641 09-Sep-2021 4556 Sociology of Social Movement Sociology D R Sahu SAGE Available
2642 09-Sep-2021 4555 Economic Development Economics Michael P Todaru Stephen C Smith Pearson Available
2643 09-Sep-2021 4554 Economic Development Economics Michael P Todaru Stephen C Smith Pearson Available
2644 09-Sep-2021 4553 Economic Development Economics Michael P Todaru Stephen C Smith Pearson Available
2645 09-Sep-2021 4551 Economic Development Economics Michael P Todaru Stephen C Smith Pearson Available
2646 09-Sep-2021 4550 Principles of Economics Economics Amit Kumar Upadhyay Pearson Available
2647 09-Sep-2021 4549 Principles of Economics Economics Amit Kumar Upadhyay Vikas Available
2648 09-Sep-2021 4548 Industries Economy Economics Dhanashri Mahajan Swastik Available
2649 09-Sep-2021 4547 Principles of Economics Economics Dr V B Khedkar Chandralok Available
2650 09-Sep-2021 4546 Advanced Economics Economics Vija K Wakode Dr A B Tare Chandralok Available
2651 09-Sep-2021 4545 Agricultural Economics Economics Sanjay M Dandade Chandralok Available
2652 09-Sep-2021 4544 Environmental Economics Economics Dr Vijay H Nager Chandralok Available
2653 09-Sep-2021 4543 International Economics : Theory & Policies Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2654 09-Sep-2021 4542 International Economics : Theory & Policies Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2655 09-Sep-2021 4541 International Trade : Theory & policy Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2656 09-Sep-2021 4540 International Trade : Theory & policy Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2657 09-Sep-2021 4539 International Finance : Theory & policy Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2658 09-Sep-2021 4538 International Finance : Theory & policy Economics Paul Krugman & others Pearson Available
2659 09-Sep-2021 4537 Macroeconomics- Theory & policy Economics Vanita Agarwal Pearson Available
2660 09-Sep-2021 4535 Macro Economics Economics Robert J Gordon Pearson Available